Blogi

Oodin turvallisuushaasteet otetaan vakavasti

Oodin turvallisuushaasteet otetaan vakavasti

Oodi on erilainen. Oodi on tarkoituksella erilainen talo. Oodi on paitsi kirjasto, myös korostetusti julkinen tila, vieläpä Helsingin paraatipaikalla. Oodi symboloi niin kirjastolaitosta, sivistystä, lukutaitoa kuin laajemmin demokratiaa, avointa kaupunkia sekä laajempaa osallistavaa ja yhteisöllistä Helsinkiä.

Kaikesta tästä talon perusluonteesta seuraa, että kaupunkielämän koko kirjo iloineen ja murheineen on vahvasti läsnä. Kirjaston huima suosio, peräti 3,7 miljoona kävijää ensimmäisen vuoden aikana vain korostaa tätä.

Ikävä kyllä myös huumeet ovat osa tämän päivän arkitodellisuutta Helsingissä. Vaikka täällä ongelma on useimpiin verrokkikaupunkeihin nähden vielä suhteellisen hyvällä tolalla, olisi naivia kuvitella, että ilmiöltä voitaisiin täysin välttyä suosituimmassa julkisessa sisätilassamme.

Silti Oodi on yksi niistä paikoista, joissa aivan erityisesti pitää torjua tämänkaltaisia modernin yhteiskunnan lieveilmiöitä. Vaikka huumeongelmaa ei kaupungistamme kokonaan voi kitkeä, voimme vaikuttaa siihen, että tietyt paikat olisivat mahdollisimman vapaita tältä vitsaukselta. Tällaisia ovat erityisesti ne tilat, joissa isot ihmisvirrat ja erityisesti lapset, nuoret ja ikäihmiset luonnostaan liikkuvat sekä symbolisesti tärkeät paikat. Toimeksiannostani jokin aika sitten toteutetut, kaupungin ja poliisin yhteiset toimet Itäkeskuksessa Stoan aukiolla osoittavat, että keinoja riittää.

Oodin osalta riskit tiedostettiin luonnollisesti alusta alkaen. Turvallisuussuunnitteluun kiinnitettiin valtavasti huomiota taloa suunniteltaessa. Esimerkiksi wc-tilat suunniteltiin lähtökohtaisesti niin, että ne ovat avoimet, valoisat ja niissä toteutuu sosiaalinen kontrolli. Henkilökunnan koulutukseen panostettiin myös aivan erityisesti.

Oodin tilanne ei kuitenkaan ole niin huono kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää. Pahoittelen osaltani kaupungin puolelta annettua osin virheellistä kuvaa. Olen erikseen tarkistanut asian paitsi kaupungin omilta toimijoilta myös poliisilta. Suhteessa massiivisiin ihmisvirtoihin olemme selvinneet varsin vähällä. Helsinkiläiset, talon pääasialliset käyttäjät ansaitsevat tästä kiitoksen.
Silti ongelmiakin riittää. Niihin tullaan puuttumaan yhä napakammin. Sekä läsnäoloa että kameravalvontaa tullaan lisäämään, vartiointiin tullaan kiinnittämään lisää huomiota jne. Vastuuta talon turvallisuudesta jaetaan aiempaa laajemmalle joukolle.

Keskustelu yleisestä huumepolitiikasta ja vaikkapa jonkinlaisista ”huumeiden käyttöhuoneista” on osa tämän päivän poliittista debattia, mutta sitä ei pidä sekoittaa ajankohtaiseen Oodin tilanteeseen. Oodin turvallisuus ja viihtyisyys taataan kaikissa oloissa eikä Oodin haasteita voi sysätä omasta sylistä jonnekin, minne ne eivät kuulu.

Oodi on koko kaupungin ja itse asiassa koko kansakunnan yhteinen ylpeydenaihe ja käyntikortti. Yhteisömme suuri voimainosoitus on, että olemme tässä ajassa halunneet rakentaa tällaisen, eräänlaisen modernin kunnantalon, tietoisina siitä, että se keskeisen sijaintinsa ja avoimuutensa seurauksena on myös potentiaalinen kohde erilaisille ei-toivotuille ilmiöille. Näitä ilmiöitä vastaan pitää kuitenkin pontevasti taistella, ja tällä tavalla puolustaa aikamme symbolisesti tärkeintä taloa ja kaikkea sitä hienoa, mitä se kuvaa ja edustaa.

Kuva: Tuomas Uusheimo