Puheet

Kauppakeskus IsoKristiinan ja Lappeenrannan kaupunginteatterin harjannostajaisjuhla, Lappeenranta

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Arvoisa harjannostajaisväki,

Tänään juhlimme paljon muutakin kuin uuden kauppakeskus IsoKristiinan harjannostajaisia. Juhlistamme samalla investointien ja matkailun houkuttelemista Suomeen, sekä ennen kaikkea uuden kasvun edellytysten rakentamista uudistumisen kautta.

Suomi tarvitsee lukuisia IsoKristiinan investoinnin kokoisia hankkeita, jotta taloutemme kääntyy takaisin kasvu-uralle. Näinä aikoina tämän suuruiset rakennushankkeet ovat valitettavan harvinaisia, joten erityiset onnitteluni kaikille tämän projektin parissa työtä tehneille. Voin kuvitella, että näinkin monen osapuolen; Cityconin, Lappeenrannan kaupungin, Hotelli Lappeen ja viereisen Centre-hankkeen keskinäisten intressien yhteensovittaminen on vaatinut monen sorttista palaveria.

Lappeenrannan sijainti Venäjän rajan ja ennen kaikkea Pietarin kaupungin läheisyydessä on alueelle ja sen yrityksille suuri vahvuus ja mahdollisuus. Lappeenrannassa on tartuttu tähän mahdollisuuteen aktiivisesti kehittämällä liikenneväyliä ja sujuvoittamalla rajanylityksiä automatisoinnin sekä rajanylityspaikkojen parantamisen kautta.

Perinteisesti metsäteollisuuden vahvana keskittymänä maailmanmittakaavassakin mielletty Etelä-Karjala ja koko kaakkoinen Suomi ovat näin rakentamassa sitä, mitä koko Suomen pitäisi laajemmassa mittakaavassa tehdä. Teollisuuden rakennemuutos on herättänyt meidät hakemaan leveämpiä hartioita ja uusia aluevaltauksia elinkeinotoimintaan alueiden vahvuuksia ammentaen.

Täällä metsäteollisuuden rinnalle on tullut toinen vientituote, matkailu, jonka merkitys alueelle on kasvanut kaiken aikaa. Työpaikoissa mitattuna lisäys kattaa metsäteollisuuden saralla tapahtuneen 4000 työpaikan vähenemisen. Matkailua ja kaupallista toimintaa tukevaa rakentamista on alueella ollut niin, että ainakin entistä asuntoministeriä on hirvittänyt!

Yhdessä uusien liiketilojen rakentaminen sekä liikkumiseen liittyvän infrastruktuurin kehittäminen, antavat jatkossa entistä paremmat mahdollisuudet matkailijamäärien kasvulle sekä uusien työpaikkojen syntymiselle Lappeenrantaan. Etelä-Karjalan suurimpana kauppakeskuksena IsoKristiina lisää koko alueen vetovoimaa yhdistämällä kaupalliset palvelut, ravintolat ja kulttuurin. Kauppakeskuksen, teatterin ja elokuvateatterin yhdistelmä luo erinomaiset puitteet keskuksen monipuoliseen käyttöön niin alueen asukkaille kuin matkailijoillekin.

Hyvät juhlavieraat,

Viennin vaikeuksista, suomalaisen elinkeinoelämän rakennemuutoksesta ja heikosta eurooppalaisesta ja Venäjän suhdannekehityksestä syntynyt ankeus on siirtynyt vientisektorilta myös kotimarkkinoille, mikä tuntuu nyt erityisen voimakkaasti kaupan alalla. Alan työllisyystilanne on heikentynyt kuluvana vuonna, monet pienet yritykset ovat joutuneet sulkemaan oviaan ja myös investointeja on lykätty.

Kauppa se kuitenkin on joka kannattaa. Vaikka akuutit talousluvut horjuttavatkin uskoa tähän perinteiseen sanontaan, ovat tulevaisuuden näkymät kaupan alalle pidemmällä aikavälillä positiiviset. Teollisen yhteiskunnan siirtymässä kohti palveluyhteiskuntaa kaupan merkitys on vain korostunut – niin alueellisesti kuin koko alan osalta.

Toki kaupan – aivan kuten muidenkin alojen – on kehityksen suuntaa kääntääkseen vastattava rakennemuutokseen ja uudistuttava ympäröivän maailman muuttuessa.

Valitettavasti moni viime vuosien kauppahankkeista on pyrkinyt sijoittumaan etäälle ihmisistä, keskuksista ja muusta yhteiskuntarakenteesta. Hankalaa kehityksessä on ollut se, että pelloille ja metsiin sijoittuvat kauppakeskukset ovat olleet kooltaan ylimitoitettuja ympäristönsä väestömäärään suhteutettuina ja vaikeasti saavutettavissa.

IsoKristiinan hankkeessa erityisen positiivista on se, että se edustaa hankkeena toista ääripäätä. Haluankin antaa erityisen tunnustuksen siitä, että Lappeenrannan kaupunki on tällä ja muilla ydinkeskustaan sijoittuvilla hankkeilla onnistunut luomaan tasapainoisen yhdyskuntarakenteen. On aivan luonnollista, että tilaa vaativia yksiköitä sijoittuu myös keskustojen ulkopuolelle, mutta ei vain sinne.

Kauppakeskusten kolme tärkeintä vahvuutta sijainti, sijainti ja sijainti ovat tässä hankkeessa kohdallaan. Kauppakeskus aivan kaupungin ydinkeskustassa, hotellien, ravintoloiden ja muiden palveluiden läheisyydessä, on omiaan vahvistamaan kaupunkikeskustan palvelukokonaisuutta ja houkuttelevuutta. Samalla kokonaisuus onnistuu palvelemaan asiakkaiden tarpeita nykyistä ketterämmin ja joustavammin erilaisia palvelukonsepteja yhdistämällä. Uskon, että lopputuloksena on jopa eurooppalaisittain ainutlaatuinen kaupallis-kultturellinen keskus ja aikaisemmasta monipuolisempaa liiketoimintaa.

Lappeenrannan kaupungin keskustan elävöittäminen ja palveluiden monipuolistaminen palvelevat erityisen hyvin myös tavoitetta uusien matkailijoiden houkuttelussa. Lappeenrannalle, kuten koko Suomelle matkailu on yksi isoista tulevaisuuden mahdollisuuksista, johon pitääkin panostaa. IsoKristiinan investointi on omiaan houkuttelemaan venäläisiä ostosmatkailijoita monipuolisuudellaan, laadullaan ja laajalla valikoimallaan.

Hyvä harjannostajaisväki,

Heikonkin taloustilanteen keskellä suomalaisten yritysten ei pidä heittää hanskoja tiskiin, eikä lappua tule pistää Suomi Oy:n luukulle. Päinvastoin on vastattava entistä vahvemmin ja rohkeammin muuttuneeseen tilanteeseen.

Myös suomalaisen kaupan on vaikeasta tilanteesta huolimatta pyrittävä tuottamaan parasta mahdollista palvelua ja houkuttelevia tuotteita asiakkaiden tarpeisiin vastaten. Valtiovallan on helpotettava tehtävää tarjoamalla suomalaiselle elinkeinoelämälle kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka rakentuu positiivisesta yrittäjyysilmastosta, järkevästä säätelystä, kannustavasta verotuksesta, toimivasta pääomamarkkinasta sekä riittävistä panostuksista tutkimukseen, innovaatiotoimintaan sekä osaamisen vahvistamiseen. Elinkeinoelämän kustannuksia ei saa kasvattaa uusilla veroilla tai säätelyllä. Myös työelämän jäykkyyksiä tulee purkaa ja työllistämiseen kaikin tavoin kannustaa.

Suomi pärjää jatkossakin, mikäli suomalaiset yritykset säilyttävät uskonsa Suomeen, uskaltavat uudistua ja tehdä investointeja. IsoKristiina on tässäkin mielessä paikallisella tasolla oivallinen esimerkki tavasta pitää kiinni Lappeenrannan jo aiemmin saavuttamasta maineesta niin matkailu- kuin ostoskohteena.

Haluankin tässä yhteydessä toivottaa kaikille IsoKristiinan uudistuksen mahdollistaneille sekä sen toteuttamiseen osallistuneille tahoille mitä parhainta onnea ja menestystä!