Blogi

Kotimaisten polttoaineiden kilpailukyvyn parantaminen 2015 budjettiesitykseen

Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja valtiovarainministeri Antti Rinne esittävät kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä parantavia toimia ensi vuoden talousarvioesitykseen. Esityksen mukaan turpeen verotusta kevennetään ja metsähakkeella tuotetun uusiutuvan sähkön tuotantotuen tasoa nostetaan vastaavasti. Muutoksista linjattiin lokakuun alussa hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa. Hallituksen tavoitteena on nostaa kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä erityisesti suhteessa kivihiileen huomioiden samalla metsäteollisuuden raaka-aineen saatavuus.

Esityksen mukaan turpeen verotasoa alennettaisiin alkuvaiheessa nykyisestä 4,9 eurosta/MWh tasolle 3,4 euroa/MWh. Vastaavasti metsähakkeen syöttötariffin taso nousisi nykyisestä 13,13 eurosta/MWh noin 15,9 euroon/MWh. Muutokset tulisivat voimaan vuoden 2015 alussa.

Nämä tasot eivät kuitenkaan riitä parantamaan kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä merkittävästi ja pysyvästi. Tämän vuoksi turpeen verotuksen alentamista on tarkoitus jatkaa vuoden 2016 alusta siten, että verotaso palautuu vuoden 2012 tasolle eli 1,9 euroon/MWh. Samalla metsähakkeen syöttötariffia korotetaan vastaavasti.

Muutos edellyttää metsäteollisuuden puun raaka-aineen saannin turvaamisesta huolehtimista esimerkiksi rajaamalla korkeamman jalostusasteen tuotteiden (sellu, ym. biotuotteet) raaka-aineeksi kelpaava puu pois hakkeen syöttötariffin piiristä. On arvioitu, että veron laskeminen nopeasti vuoden 2012 tasolle lisäisi painetta kuitupuun ohjautumisesta lisääntyvissä määrin poltettavaksi.

Ministeri Vapaavuoren mukaan päätöksissä on tarkasteltava koko kansantaloutta siten, että tasapainoisesti otetaan huomioon niin valmistavan teollisuuden, energiateollisuuden kuin metsäsektorinkin näkökulma.

– Biotalous on valittu yhdeksi Suomen talouden kasvun kärjeksi. Jos sille asetetut kasvutavoitteet aiotaan saavuttaa, on meidän huolehdittava kattavasti siitä että Suomeen kannattaa investoida ja tulevan toimintaympäristön kehitystä pystytään riittävässä määrin ennustamaan. Kotimaisen energian tuomien työpaikkojen ja investointien lisäksi on tärkeää varmistaa myös se, että metsistämme saatavan puun jalostusarvo on mahdollisimman suuri, Vapaavuori toteaa.

TEM aloittaa välittömästi metsähakkeen syöttötariffia koskevien lainsäädäntömuutosten kartoittamisen. Tavoitteena on antaa asiasta hallituksen esitys tammikuussa 2015. Tukijärjestelmän mahdolliset muutokset on todennäköisesti hyväksytettävä myös Euroopan komissiolla.

Valtiovarainministeri Rinteen mukaan nyt toteutettava muutos lisää valtion menoja 11,8 miljoonalla eurolla vuonna 2015 noin ja vähentää valtion tuloja noin 12 miljoonalla eurolla.

– Tämä esitys parantaa turpeen ja metsähakkeen kilpailukykyä energiantuotannossa. Se vähentää kivihiilen käyttöä, parantaa energia omavaraisuuttamme ja tuo lisää työtä Suomeen. Kun metsähake ja turve korvaavat tuontihiiltä, kokonaispäästömme laskevat, Rinne toteaa.

Hallitus päättää esityksestään vuoden 2015 budjetin täydentämiseksi neuvottelussa 17.11.2014, jonka jälkeen esitys siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Laura Manninen, puh. 050 361 7511
valtiovarainministerin erityisavustaja Joonas Rahkola, puh. 0295 530 518