Blogi

Kokoomus tyytyväinen Helsingin vastuullista taloudenhoitoa jatkavaan budjettisopuun

Helsingin kaupunginhallituksessa edustettuina olevien poliittisten ryhmien tänään aikaansaama vuoden 2004 budjettia koskeva budjettisopu tyydyttää Kokoomuksen valtuustoryhmää. Budjettisopu osoittaa erinomaisen vastuullista ja pidättäytyvää linjaa kaupungin kannalta poikkeuksellisen vaikeissa taloudellisissa oloissa. Budjettisopu merkitsee ainoastaan noin 2 miljoonan euron budjetin tasapainoa heikentävää vaikutusta suhteessa kaupunginjohtajan budjettiesitykseen, mikä lienee ennätyksellisen alhainen lopputulos. Vastuullinen talouspolitiikka on tavallista tärkeämpää tämän päivän oloissa, joissa budjetti on alijäämäinen ja lisämenot joudutaan kattamaan velanotolla.

Tiukasta menokurista huolimatta budjettineuvotteluissa onnistuttiin sopimaan eräistä kohtuullisista lisäpanostuksista erityisen vaikeassa asemassa olevien ihmisryhmien olojen helpottamiseksi. Kokoomus haluaa erityisesti korostaa vanhuspalveluihin tehtyjä 2,75 miljoonan euron lisäpanostuksia, joiden avulla on tarkoitus mm. parantaa sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä vanhuspalvelujen alalla sekä nopeuttaa ja tehostaa niitä koskevia hoitoketjuja.

Pidämme myös erinomaisen myönteisenä, että kouluihin suunnitellut 3 %:n tuntikehyssäästöt voitiin kaikkein pienimpien oppilaiden eli ala-asteiden osalta pudottaa 1 %:iin.

Lastensuojelun avopalveluihin ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin tehdyt 2 miljoonan euron lisäpanostukset lisäävät muiden positiivisten vaikutustensa ohella kuntalaisten perusturvallisuutta.

Kokoomus on erityisen iloinen siitä, että paljon keskustelua herättänyt kysymys sotaveteraanien maksuttomasta pysäköinnistä saatiin toteutettua. Päätös on nähdäksemme merkittävä kunnianosoitus niille, joita edelleen saamme kiittää maamme itsenäisyydestä ja nykyisestä kansainvälisesti katsoen korkeasta elintasosta.

Helsingin ja HUS:n virkamiestasolla käydyissä keskusteluissa vallitsi ennen budjettineuvotteluja 10 miljoonan euron erimielisyys tarvittavista määrärahoista. Nyt tehty 5 miljoonan euron lisäpanostus on tasan puolet tästä haarukasta. Kokoomus toivoo omalta osaltaan, että Helsingin nyt tekemän vastaantulon jälkeen olisi löydettävissä yhteinen näkemys asiasta HUS:n kanssa.

Varsinkin budjetin tasapainon kannalta oli merkittävää, että kiinteistöjen myyntitavoitetta onnistuttiin neuvottelutuloksen mukaisesti olennaisesti nostamaan.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen laajaan yksimielisyyteen, jolla välttämättömät säästöpäätökset on saatu aikaiseksi, mutta haluaa samalla muistuttaa, että kyse on varsin raskaista kuntalaisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavista päätöksistä, jotka johtuvat pääosin valtiovallan pääkaupunkiseutuun kohdistamista täysin kohtuuttomista toimenpiteistä. Kokoomus haluaa samalla muistuttaa kevään eduskuntavaalien alla annetuista Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun asemaa parantavista puheista ja odottaa valtioneuvostolta pikaisia toimenpiteitä pääkaupunkiseudun kuntien rahoituspohjan vahvistamiseksi ja tehtyjen vaalilupauksien lunastamiseksi.

Lisätietoja: Jan Vapaavuori p. 050-511 3130