Blogi

Sipoo & RKP

Helsingin läntisen Sipoon liittämistä koskevaa aloitetta on väitetty valmistellun salassa. On uskoteltu, että esitys tuli yllättäen ja pyytämättä. Näin ei kuitenkaan ole. Helsinki on kohta vuoden ajan avoimesti ajanut asiaa. Olemme yhdessä muun pääkaupunkiseudun kanssa kirjelmöineet siitä jo aiemmin valtakunnan hallitukselle. Olemme pitäneet asiaa esillä kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Olemme myös keskusteluissa sipoolaisten päättäjien kanssa täysin avoimesti ilmoittaneet pyrkivämme kaikin keinoin vaikuttamaan maan hallitukseen siten, että sen kanta muodostuisi asialle myönteiseksi.

Itse kirjoitin maaliskuussa asiasta varsin suorasanaisen kolumnin Helsingin Uutisiin. Viestini tuli varsin selväksi myös sitä seuranneessa FST:n televisiokeskustelussa. Olin myös Sipoossa jo helmikuussa isossa yleisötilaisuudessa puhumassa asiasta. Samaa ovat Helsingin muut johtavat päättäjät hokeneet lukuisissa eri yhteyksissä.

Meitä tuskin voi syyttää siitä, että puheitamme ei ole otettu todesta.

Se, että hallituksen avainministerit kääntyivät tukemaan esitystämme, saattoi olla yllätys. Käsittääkseni Sipoon vastuulliset päättäjät saivat tästä tiedon kuitenkin samoihin aikoihin kuin mekin.

Helsingin kaupunginvaltuusto oli esityksessään lähes yksimielinen. Käytännössä vain RKP vastusti päätöstä. Ymmärrän hyvin, että Sipoo vastustaa esitystämme. Ymmärrän hyvin myös, että Sipoon RKP ei ole siitä riemuissaan. Minun on kuitenkin vaikea mieltää, miksi Helsingin RKP asettui asiassa niin vahvasti poikkiteloin.

Helsingin kaupunginvaltuustoon valitaan helsinkiläisiä päättäjiä edustamaan helsinkiläisiä veronmaksajia. Ainakin minä miellän tehtäväni siten, että minulla on moraalinen velvoite edistää oman kaupunkini ja omien kuntalaisteni asiaa, ei esimerkiksi edustamani kieli- tai muun kulttuuriryhmän asiaa jossakin muualla maassa, varsinkin jos se on selkeästi oman kaupunkini etujen vastaista.

On hyvä havaita, että kyse on hankkeesta, jota Helsingin kaupunginvaltuusto kannattaa lähes yksimielisesti, jota istuva maan hallitus tukee, ja jolle myös Helsingin seudun 14 kaupunkia ja kuntaa ovat moneen kertaan ilmaisseet tukensa (siis Sipoota lukuun ottamatta). Itse asiassa sitä vastustaa vain Sipoo ja RKP.

RKP-läisessä keskustelussa hanketta on vastustettu monin, myös jopa moraalisin perustein. RKP-läisillä tuntuu tässä olevan täysin erilainen moraalikäsitys kuin koko muulla yhteiskunnalla. Periaatteessa on mahdollista, mutta käytännössä erinomaisen epätodennäköistä, että RKP-läinen moraali on yksinkertaisesti kaikkien muiden moraalia puhtoisempaa ja jalompaa. Eli onko sittenkään kyse moraalista, vai näyttäytyykö asian taustalla raadollisemmat puoluepoliittiset tekijät?

On päivänselvää, että asiassa olisi edetty neuvotellen ja yhdessä sopien, jos se olisi ollut mahdollista. Lukuisat keskustelut viimeisen vuoden ajan tekivät kuitenkin selväksi (molemmille osapuolille), ettei asia tällä tavoin etene, vaan jäisimme vain piehtaroimaan niissä samoissa juoksuhaudoissa, joissa asian suhteen on oltu jo ainakin viimeiset parikymmentä vuotta.

Eräs sipoolainen tuttavani soitti minulle. Hän oli Helsingin esityksestä hyvillään. Veroäyri laskee, maan arvo nousee ja palvelut paranevat. Asun itse Lauttasaaressa. Saari pakkoliitettiin Helsinkiin vuonna 1946. Silti Lauttasaaressa on oikein hyvä asua ja elää. Niin on Sipoossakin – myös jatkossa!

Lauttasaaressa muuten asuu enemmän ruotsinkielisiä kuin läntisen Sipoon liitettäväksi esitetyillä alueilla. Silti valtakunnallinen RKP mesoaa paljon enemmän Sipoosta. Se, että RKP:llä on omat puuhamaansa Turun saaristossa tai Vaasan rannikkoseuduilla, on sinänsä täysin mahdollista. Pyöräilymatkan päässä Helsingin keskustasta tällaisia ei kuitenkaan jo kansantaloudellisista syistä voi olla.