Kontakuppgifter & media

Jan Vapaavuori info@vapaavuori.net Inbjudningar och mötesförfrågningar: Jonna Sjögren Borgmästarens assistent jonna.sjogren@hel.fi