CV

Persondata

 • Född 3.4.1965 i Helsingfors
 • Tvåspråkig (finska, svenska)
 • Föräldrar vicehäradshövding Panu Vapaavuori och hushållslärare Gun Vapaavuori, född Carlson
 • Gift med Outi Vapaavuori, Professor i smådjurskirurgi
 • Militärtjänsten i Kustjägarskolan 1984–1985, militär grad kapten (2008)

Utbildning

 • Student 1984 (Pohjois-Helsingin lukio)
 • Juris kandidat 1989 (Helsingfors Universitet)
 • Vidareutbildning i juridik i Helsingfors, Uppsala och Haag
 • Grundstudier i nationalekonomi och redovisning vid Svenska Handelshögskolan

Hederstitlar

 • Ekonomie hedersdoktor, Hanken Svenska handelshögskolan 2019

Arbetserfarenhet

 • Senior Advisor, NREP, 2021 –
 • Styrelsemedlem & Senior Advisor, Miltton Group, 2021 –
 • Helsingfors borgmästare 2017- 2021
 • Vicecepresident i Europeiska investeringsbanken 2015-2017
 • Näringsminister 2012-2015
 • Ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp 2011-2012
 • Bostadsminister 2007-2011
 • Minister för nordiskt samarbete 2007-2011
 • Track&Field Finland Ab, verkställande direktör 2001-2003
 • Utrikeshandelsminister Kimmo Sasis specialmedarbetare 1999-2001
 • Sekreterare för Samlingspartiets internationella ärenden 1995-1999
 • Justitieminister Sauli Niinistös specialmedarbetare 1995
 • Utrikeshandelsminister Pertti Salolainens specialmedarbetare 1993-1995
 • Informationssekreterare för samlingspartiets riksdagsgrupp 1992-1993
 • Forskare vid Internationella handelsjuridiska institut 1991-1992
 • Assistent i jämförande juridisk vetenskap vid Helsingfors Universitet 1990-1991

Riksdagsarbete

 • Riksdagsledamot 2003-2015
 • Ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp 2011-2012
 • Viceordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp 2006-2007
 • Medlem i stora utskottet 2003-2007, 2011-2012
 • Suppleant i utrikesutskottet 2011-2012
 • Medlem i grundlagsutskottet 2005-2007, ordförande 2007
 • Medlem i lagutskottet 2003-2005
 • Medlem i ekonomiutskottet (ers) 2003-2007
 • Medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet 2003-2006, suppleant 2006-2007, 2011-2012

Nuvarande förtroendeuppdrag

 • Finlands Olympiska Kommitté r.f., ordförande 2020 –
 • Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy Ab, ordförande för styrelsen 2021-
 • Suomen Urheilugaala Yhdistys ry, ordförande för styrelsen 2021-
 • Suomen Urheilun tukisäätiö sr. ordförande för styrelsen 2021-
 • Helsinki Partners Oy Ab, ordförande för styrelsen 2021-
 • Finlands nationalopera och -balett, vice ordförande för förvaltningsrådet, 2016-
 • Stiftelsen Finlands Mässa, styrelsen, 1.7.2017-
 • Andelslaget Finlands Mässa, ordförande för förvaltningsrådet 10.4.2018-
 • P. E. Svinhufvuds minnesstiftelse, medlem i förvaltningsrådet 2017-
 • Outi och Jan Vapaavuoris Stiftelse, ordförande för styrelsen 29.8.2018-

Tidigare förtroendeposter

 • Ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige 1997-2015, 2017- 2021
 • Helsingfors stadsstyrelse, ordförande 2017– 2021
 • Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse, ordförande för förvaltningsrådet, hösten 2017- 2021
 • Viceordförande för stadsfullmäktige 2012
 • Ledamot i Finlands Banks bankfullmäktige 2011-2012
 • Ledamot i Sitras förvaltningsråd 2011-2012
 • Ordförande för Statens idrottsråd 2011-2012
 • Ledamot i Nordea delagationen 2012
 • Ordförande för Mankala Ab styrelsen 2011-2012
 • Medlem i Nationella stiftelsen styrelse 2012
 • Medlem i Ellun Kanat Ab styrelsen 2009-2012
 • Ordförande för Helsingfors stadsstyrelse 2005-2007
 • Ordförande för delegationen för Huvudstadsregionen 2005-2007
 • Ordförande för Helsingforsregionens samarbetsmöte 2005-2007
 • Helsingfors Tennisstadion Ab, styrelseledamot 1997-2007
 • Finlands rinkbandyunion, styrelseledamot 2006-2007
 • Ordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp i Helsingfors 2003-2005
 • Helsingfors Samlingspartiets viceordförande 2003-2005
 • Ledamot i Helsingfors stadsstyrelse 2001-2005
 • Ordförande för Helsingfors Idrottsnämnd 1997-2000, viceordförande 1995-1996
 • Ledamot i Helsingfors hälsovårdsnämnd 1993-1995
 • Medlem i planeringskommissionen för försvarsinformation 2003-2006
 • Suomen Turistiauto Ab, styrelseordförande 2001-2003
 • Vapo Ab, medlem i förvaltningsrådet 1992-2001
 • Medlem i Utrikesministeriets urvals- och skolningsnämnd 1997-2001
 • Ansvarig ordförande för Finlands Studentkårers förbunds förbundsmöte 1990-1995
 • Medlem i delegationen för Studentkåren vid Helsingfors Universitet 1987-1991
 • Styrelseordförande i Pykälä rf 1988

Intressen

 • Motion, speciellt golf, joggning, rink bandy, tennis