Tal

Hankens Inskription 2018

Värderade styrelseordförande, rektor och studentkårsordförande,

Bästa Hankeiter, mina damer och herrar,

Ladies and gentlemen,

Enligt mig har ni valt den bästa studiestaden i landet. Ni kanske tycker att jag är jävig att säga så, men nu är ju Helsingfors förträfflighet inte bara min personliga åsikt. Helsingfors har de senaste åren klarat sig väldigt bra i olika mätningar som undersökt livskvalitet och konkurrenskraft. Bl.a. enligt tidskrifterna The Economist och Monocle är vi bland världens tio bästa städer att leva i.

Som Helsingfors borgmästare är jag också stolt över Hanken rankas så högt internationellt (U-Multirank universitetsranking). Hanken må vara ett av våra mindre universitet, men ni är ledande inom flera områden då det gäller forskning och publikationer inom ekonomiska vetenskaper. Här gäller kvalitet framom kvantitet. Det är något som vi borde prioritera oftare i ett litet land så som Finland.

Hanken bedriver forskning som är både akademiskt framstående och praktiskt relevant inom näringslivet och i samhället. Genom att bygga kurser och utbildningsprogram på forskning kan Hanken erbjuda studier inom aktuella områden som är relevanta inom arbetslivet och ger sina studerande goda grunder för en fortsatt karriär. Den kunskap och arbetskraft som skapas här på Hanken betyder mycket för Helsingfors och Finlands näringsliv.

Helsingfors målsättning är att vara ett av Europas mest attraktiva ställen för uppstartsverksamhet, och den allra mest lockande staden för företag och individer som vill göra världen till en bättre plats. Hanken har en central roll i detta, inte minst genom er egen företagsinkubator Hanken Business Lab. Jag har förstått att intresset för entreprenörskap ökar bland studerandena och att det uppfattas som en allt mer naturlig karriärmöjlighet att starta och driva sitt eget företag. Detta ligger i linje med stadens målsättningar.

Hanken har även ett gott samarbete med andra universitet och högskolor såsom Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Arcada. Ur stadens synvinkel välkomnar jag varmt denna typ av samarbete. Genom att kombinera olika discipliner och synvinklar kan man hitta nya innovativa lösningar på bland annat sådana utmaningar som staden, samhället och näringslivet står inför.

Hanken har tillsammans med Helsingfors universitet och Aalto gått in för att bygga upp den nya utbildnings- och forskningsenheten Helsinki Graduate School of Economics. Efterfrågan på sakkunniga inom ekonomi har ökat och vi behöver fler akademiskt utbildade inom området. För tillfället är den vetenskapliga nivån inom ekonomi utmärkt, inte minst här på Hanken, men det finns kunskapsbehov också inom nya ekonomivetenskapliga områden.

Redan i årtionden har Helsingfors hjärta för akademisk forskning och utbildning inom ekonomi legat här i Tölö. I och med att handelshögskolan vid Aalto-universitetet koncentrerar alla sina grundläggande funktioner till Otnäs från och med nästa år, så kommer Hankens roll som akademisk institution här i Tölö att bli ännu centralare än tidigare. Vi på staden står gärna till tjänst med att utveckla kampusfunktionerna här.

 

Ladies and Gentlemen,

Hanken has strong relations to the business world. I especially welcome your new initiative ”Hanken International Talent”, which brings together international students and businesses i Finland. This is a model that I think could be spread also to other universities. It is highly important to find ways especially for international talents to show their potential in the working life. You young internationals at Hanken are an invaluable asset for Helsinki and I truly whish that you feel at home here. I believe that you can find good career opportunities in Helsinki, since you have international experience and are receiving a highly valued education.

Hanken strongly emphasises internationality. It is a value in itself, but it is also a central objective for the City’s economic growth. A livable city, where citizens are highly educated will attract international companies, investors and visitors. In order to strengthen our appeal, we must be determined to make Helsinki more international. That is a key priority in the new strategy of Helsinki.

The fact that all bachelor level students at Hanken will undertake international exchange periods or internships abroad during your studies will be of great value in your future careers and lives. You will shape the future of the world, and you should broaden your views as much as possible. The world is globalizing and it is more important than ever that we understand each other’s cultures and that we have networks in other countries.

 

Bästa Hankeiter

Hanken är en attraktiv studieplats och antalet sökande var stort i år. Jag vill gratulera alla nya studerande till studieplatsen vid Hanken! En del av er är verksamma i Vasa och det är fint att utbildning och forskning bedrivs även där. Ni som studerar här i Helsingfors är varmt välkomna och jag hoppas att ni ska trivas här.

Huvudstadsregionen utgör Finlands största studieort, faktiskt också Finlands största svenska studieort. Här finns omkring 100.000 högskolestuderande och var tionde person man möter på gatan här i Helsingfors är studerande. Ni är en av våra värdefullaste resurser. I er ligger framtidens kompetens som kommer att främja Helsingfors och hela Finlands konkurrenskraft. En stark kunskapsbas är Finlands trumfkort i den globala kapplöpningen med andra metropoler om internationella investeringar, företag och kunnig arbetskraft.

I och med att globaliseringen tilltar är det klart att framtidens utmaningar kommer att lösas i städerna. Vi har de unika redskapen som behövs för att konkret tackla svåra utmaningar så som klimatförändringen, segregation och utanförskap.

Helsingfors strategiska mål är att vara världens bäst fungerande stad. Så även för studerande. Vi kan redan nu stoltsera med vår funktionalitet: Vi har trygga skolvägar, flexibla dagistanter, pålitliga busstidtabeller och det finns ett mångsidigt utbud av bostäder, kultur och motion. Vi arbetar ändå varje dag för att vara en allt mer internationell, smidig och attraktiv stad.

Ni nya studenter har en intressant tid framför er. Jag önskar er ett inspirerande, produktivt och oförglömligt läsår. Sök er utomlands under studierna och vidga era vyer, men kom ihåg att ni alltid är varmt välkomna tillbaka till vårt Helsingfors! Njut av er ungdom, er kreativitet och av era studier. Sug i er kunskap och låtom er blomstra för mänskligheten, fosterlandet och Helsingfors!