Tal

Lucias kröning i Helsingfors domkyrka, 13.12.2017

Mina damer och herrar
Bästa Finlands Lucia

Hyvät naiset ja herrat
Hyvä Suomen Lucia

Många av oss har barndomsminnen av Lucia. För många av oss var det första gången vi uppträdde, så det har varit en spännande och allvarlig stund för de flesta. Jag har själv ett stolt förflutet som liten stjärngosse, och jag är alltid väldigt ivrig på alla festligheter som i någon form inkluderar det att man får äta bulla eller pepparkaka. Men det var nog alltid själva stämningen som gjorde det starkaste intrycket. Och det gör den fortfarande, än i denna dag.

Bästa Lucia,

Alla som vill kan rösta i valet av Finlands Lucia. Valet av Lucia är inte någon skönhetstävling utan kandidaterna bedöms på basen av karaktär. Detta gör att Luciavalet känns modernt och uppfriskande, trots att det är en gammal tradition. Det är bra att små flickor och pojkar har förebilder som blivit valda till sina uppdrag på basen av företagsamhet och personlighet. Ursprungliga Lucia var en ung kvinna, som stod för sina åsikter, fastän folk tryckte ner henne. Speciellt detta budskap hoppas jag Lucia manifesterar i år och i framtiden.

Uppdraget som Lucia handlar om att sprida glädje, för att kunna främja ett allvarligt syfte. Lucia är frontfigur för luciainsamlingen. Insamlingen samlar medel för att stöda barnfamiljer som har det svårt i sin vardag.

Tillsammans med sitt följe gör Lucia besök på bland annat sjukhus, äldreboenden och fester under årets mörkaste tid. Lucia står för ljus och glädje. Hon påminner oss om att vi kan hjälpa medmänniskor som har det svårt. Myndigheten ska inte vara någons närmaste närstående, utan vi ska alla stanna upp och bry oss mer om varandra.

I år är Anna-Kajsa Edström Finlands Lucia. Du kommer att ha några jäktiga veckor framför dig, men du kommer att mötas med glädje och tacksamhet. Få besökare är så emotsedda som Lucia. Jag önskar dig lycka till med ditt viktiga uppdrag.

Lucia och Luciakröningen i Helsingfors domkyrka är en fin tradition. De bästa traditionerna är de som ger oss en känsla av gemenskap och som är inkluderande. Man får komma med och fira om man vill – oavsett språk, världsåskådning eller religion. Glädje och omtanke är till för att delas. Lucia och Luciakröningen här i domkyrkan är en sådan tradition.

Lucia on valon, toivon ja välittämisen juhla. On ilahduttavaa, että juhlaan osallistuu yhä enemmän suomenkielisiä. Luciaperinne kuvastaa Helsingin elävää kaksikielisyyttä. Kaksikielisyys kuuluu Helsinkiin ja Lucia on Helsingille tärkeä kaikkia helsinkiläisiä yhdistävä perinne.

Jag ska nu fästa luciasmycket kring Lucias hals. Årets luciasmycke är skapat av smyckesformgivaren Jenny Puputti. Namnet på smycket är Roris, vilket betyder dagg på latin.