Neuvonanto ja kaupunkikehitys

Pormestarikautensa jälkeen Vapaavuori on jatkanut työtä kaupunkiyhteisöjen hyvinvoinnin ja menestyksen edistämiseksi eri puolilla maailmaa. Hän on kiinnostunut käyttämään pormestarikautensa kokemuksia, sekä muun muassa koronakriisin johtamisesta syntynyttä näkemystä kaupunkien kehityksen tukemiseen kohti älykkäämpää, kestävämpää ja reilumpaa tulevaisuutta digitalisaation, datan, kaupunkisuunnittelun, viestinnän, strategisen suunnittelun ja kokonaisvaltaisen johtamisen keinoin. Vapaavuori on vakuuttunut, että kaupunkien menestys johtaa parempaan ja tasa-arvoisempaan maailmaan.

Globaali kehitys

Vapaavuori on kiinnostunut kaupunkien kehityksestä globaalisti ja osallistuu aktiivisesti monien kansainvälisten verkostojen toimintaan. Hän on Bloomberg New Economy Cities Councilin jäsen. Hän puhuu säännöllisesti alan kansainvälisissä tapahtumissa.

Neuvonanto

Vapaavuori on Partner ja Chairman perustamassaan konsulttiyritys Newresissä, sekä hallituksen jäsen Pohjoismaiden johtavassa viestinnän, johtamisen ja vaikuttamisen konsulttitoimistossa Miltton Groupissa.

Lisää Newresistä:
https://newres.fi/

Lisää Miltton Groupista:
https://miltton.com/fi/