Kaupunkikehitys

Pormestarikautensa jälkeen Vapaavuori on jatkanut työtä kaupunkiyhteisöjen hyvinvoinnin ja menestyksen edistämiseksi eri puolilla maailmaa. Hän on kiinnostunut käyttämään pormestarikautensa kokemuksia, sekä muun muassa koronakriisin johtamisesta syntynyttä näkemystä kaupunkien kehityksen tukemiseen kohti älykkäämpää, kestävämpää ja reilumpaa tulevaisuutta digitalisaation, datan, kaupunkisuunnittelun, viestinnän, strategisen suunnittelun ja kokonaisvaltaisen johtamisen keinoin. Vapaavuori on vakuuttunut, että kaupunkien menestys johtaa parempaan ja tasa-arvoisempaan maailmaan.

Globaali kehitys

Vapaavuori on kiinnostunut kaupunkien kehityksestä globaalisti ja osallistuu aktiivisesti monien kansainvälisten verkostojen toimintaan. Tällä hetkellä hän on Maailman talousfoorumin Global Future Councilin ja Stewardship Board of Platform for Shaping the Future of Cities, Infrastructure & Urban Services jäsen. Lisäksi hän on Bloomberg New Economy Cities Councilin jäsen ja Urban Economy Forum 2021:n varapuheenjohtaja. Hän puhuu säännöllisesti alan kansainvälisissä tapahtumissa.

Neuvonanto

Vapaavuori toimii vanhempana neuvonantajana Pohjoismaiden johtavassa kiinteistösijoittaja ja -kehittäjäyrityksessä NREP:ssa, sekä hallituksen jäsenenä ja vanhempana neuvonantajana Pohjoismaiden johtavassa viestinnän, johtamisen ja vaikuttamisen konsulttitoimistossa Miltton Groupissa.

Lisää NREP:sta:
https://nrep.fi/

Lisää Miltton Groupista:
https://miltton.com/fi/