Uutiset

Ensimmäinen Outi ja Jan Vapaavuoren säätiön nuoren kuvataiteilijan palkinto Iiri Poterille

Ensimmäinen Outi ja Jan Vapaavuoren säätiön nuoren kuvataiteilijan palkinto Iiri Poterille

Ensimmäinen Outi ja Jan Vapaavuoren säätiön Nuoren kuvataiteilijan palkinto Iiri Poterille

Outi ja Jan Vapaavuoren säätiön Nuoren kuvataiteilijan palkinto myönnettiin kuvataiteen maisterille Iiri Poterille. Poteri vastaanotti palkinnon Taideyliopiston Kuvataideakatemian publiikin yhteydessä perjantaina 16.12.2022.

Outi ja Jan Vapaavuoren säätiö jakaa vuorovuosina palkinnon Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta valmistuvalle nuorelle kuvataiteilijalle ja Suomen Kansallisbaletin nuorelle tanssijalle. Viime vuonna palkinnon sai Kansallisbaletin tanssija Violeta Keller. Outi ja Jan Vapaavuori haluavat palkinnolla tukea ja kannustaa nuoria etenemään urallaan ja kansainvälistymään. Palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa.

Palkinnon luovuttivat palkintolautakunnan puheenjohtaja, Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson ja Outi Vapaavuori. Palkintolautakuntaan kuuluivat Vapaavuoren ja Johanssonin lisäksi maalaustaiteen lehtori Harri Monni ja taiteen ja teknologian lehtori Tuomo Rainio.

Palkintolautakunnan perustelujen mukaan vuonna 2021 kuvataiteen maisteriksi valmistuneen Poterin taiteilijuus on monialaista, kokeilevaa ja leikkisää. Hän työskentelee valokuvan, mediataiteen, performanssin sekä installaation parissa ja haastaa taiteen välineellisiä rajoja. Avoimuus, uteliaisuus ja luonteva liikkuvuus taiteen eri medioiden välillä antaa kuvan nuoresta kuvataiteilijasta, jonka taiteellinen ilmaisukyky on rohkeasti muotoutuvaa. Palkinnonsaajan taiteen keskiössä on ihminen; läsnä oleva ruumis, tunteet, representaatio ja sosiaaliset suhteet. Hän herkistää katsojan kokemaan teoksissaan dialogin merkityksellisyyden, joka häilyy affektiivisen pyyteettömyyden ja banaalisuuden rajamailla. Teokset kutsuvat katsojan vuoropuheluun, joka jatkuu vielä kauan teoksen kohtaamisen jälkeen.

Nuoren kuvataiteilijan palkinto myönnetään valmistuvalle tai kahden viime vuoden aikana valmistuneelle alle 30-vuotiaalle kuvataiteen maisterille, joka on opinnoissaan osoittanut erityistä kyvykkyyttä tai joka on taiteellaan uudistanut kuvataiteen ilmaisua.

”Perustaessamme säätiötämme meille oli aika itsestään selvää, että haluaisimme tukea sekä kuvataiteita että tanssitaidetta. Ne ovat molemmat meitä kiinnostavia aloja. Haluamme kannustaa kunnianhimoisia nuoria taiteilijoita etenemään urallaan ja kansainvälistymään. Koemme, että nimenomaan uran alkuvaiheessa kannustuksen merkitys on suurinta”, Outi Vapaavuori kertoo.

Outi ja Jan Vapaavuoren säätiö on perustettu vuonna 2018. Säätiön tarkoituksena on tukea ja kannustaa nuoria taiteen ja kulttuurin eri alojen, erityisesti kuva- ja tanssitaiteen, edustajia etenemään urallaan ja kansainvälistymään. Säätiön perustama palkinto jaetaan vuorovuosina nuorelle kuvataiteilijalle ja nuorelle tanssijalle.

Iiri Poterin kotisivut: https://iiripoteri.com/