Puheet

Helsinki Pride -viikon avajaiset 28.6.2021

Helsinki Pride -viikon avajaiset 28.6.2021

Hyvät ystävät,

Kulunut poikkeuksellinen jo reilu vuosi on monella tapaa muistuttanut meitä siitä, että joskus odottamattomatkin asiat voivat varsin nopeasti ajaa meitä erilleen niin yksilöinä kuin yhteisöinä. Tällaisina aikoina korostuvat aivan erityisen paljon ne asiat ja arvot, jotka tuovat meitä jälleen yhteen. Helsinki Pride edustaa juuri tätä muistuttamalla meitä siitä voimasta, joka yhteisöllisyydellä ja yhteisesti jaetuilla arvoilla voi parhaimmillaan olla.

Helsingin kaupunki on jo toista vuotta ylpeänä mukana yhtenä Helsinki Pride -viikon pääyhteistyökumppanina. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun Helsingin kaupungintalo toimii tapahtumaviikon sydämenä ja päätapahtumapaikkana, Pride Housena. Tämä on vahva symbolinen teko, joka konkretisoi ja signaloi koko Helsingin kaupungin ja työyhteisön sitoutumista tasa-arvotyöhön ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Olen todella ylpeä siitä, että tasa-arvo näkyy ja kuuluu kaupungissa.

Tasa-arvo ei kuitenkaan ole valmis ja sen edistäminen vaatii myös konkreettisia ja määrätietoisia tekoja. Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki, joka rakentuu kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten tasa-arvoiselle ja yhdenvertaiselle kohtelulle. Tänäkin vuonna olemme tehneet lukuisia toimia matkallamme kohti tätä tavoitetta.

Inklusiivisuus ja sateenkaariteemat on otettu vahvaksi osaksi työyhteisöjen ja esihenkilöiden koulutusta, ja samalla olemme kehittäneet esimerkiksi monimuotoista ja anonyymiä rekrytointia. Myös esimerkiksi julkisten tilojen suunnittelussa ja kaupungin liikuntapalveluissa kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Ilokseni voin myös todeta, että Helsinki on hiljattain hakenut Rainbow Cities –verkoston jäseneksi. Verkoston kautta saamme käyttöömme yhä enemmän hyviä käytäntöjä maailmalta ja toimimme osana kansainvälistä rintamaa meille tärkeiden arvojen puolesta yhdessä muiden kaupunkien kanssa. Nämä ovat pieniä ja suuria tekoja, jotka luovat konkreettisella tavalla Helsinkiä, joka on kaikille hyvä ja turvallinen.

Samalla kun voimme iloita tehdystä työstä, olemme myös paikoin Euroopassakin nähneet, kuinka asenteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan ovat kiristyneet. Myös meidän on tärkeä muistaa, että edes Suomessa yhtäläiset kansalaisoikeudet, ihmisarvo ja oikeus itseilmaisuun eivät ole itsestäänselvyyksiä. Avoimuus on kuitenkin keskeisimpiä aseitamme ennakkoluuloja vastaan ja tästä meidän on tinkimättömästi pidettävä kiinni.

Helsinki on ennen kaikkea yhteisö, jonka jokainen jäsen on yhtä arvokas ja jossa jokainen voi toteuttaa unelmiaan. Kaikilla on oikeus elää täällä turvallisesti ja omana itsenään. Tämän eteen tulee ponnistella joka päivä ja merkitys tunnistaa myös silloin, kun se tuntuu itsestään selvältä.

Helsingfors är framför allt en gemenskap där vi alla är lika värdefulla och där vi alla kan förverkliga våra drömmar. Varenda en ska ha rätt till ett tryggt liv här, och att vara sig själv. Och det ska vi jobba för varje dag, och vi ska komma ihåg, att det här är någonting viktig, också då när det känns som en självklarhet.

Kenenkään ei tulisi joutua selittämään itseään tai sitä, millainen on. Onneksi Helsingin kaltaisissa kaupungeissa näin ei tarvitse myöskään olla.

Tänään voimme olla kiitollisia inhimillisyydestä ja ylpeitä rakkaudesta.

Toivotan kaikille iloista Pride-juhlaa!

Kuva: Paavo Jantunen