Puheet

Kaupunginvaltuusto 16.6.2021, Tukkutorin ja Helsingin Leijonan yhdistäminen, pormestari Vapaavuoren puheenvuoro

Kaupunginvaltuusto 16.6.2021, Tukkutorin ja Helsingin Leijonan yhdistäminen, pormestari Vapaavuoren puheenvuoro

”Jo ennen koronakriisiä oli selvää, että kaupunkien menestys ja kilpailukyky rakennetaan paikallisen omaleimaisuuden ja omien luontaisten vahvuuksien varaan. Koronakriisin jälkeen kansainvälinen kilpailu kaupunkien välillä tulee kiihtymään entisestään. Menestyäksemme meidän tulee panostaa luontaisiin vahvuuksiimme ja rakentaa vetovoimaa niiden kautta.

Paikoilla ja niiden identiteetillä on aina ollut kaupungeissa keskeinen rooli. Place-making on edelleen nouseva trendi, joka on myös Helsingissä tunnistettu. Emme ole silti pystyneet tulemaan tarpeeksi esimerkiksi Vanhan kauppahallin tai Kauppatorin kehittymistä. Sen sijaan Hakaniemen hallin väistötila on ollut selkeä onnistuminen.

Tähän asti kaupunki on kohdellut uniikkeja paikkoja, kuten keskustan Torikortteleita, Tukkutorin Teurastamon aluetta, toreja ja kauppahalleja lähinnä ulosvuokrauskohteina ja koronakriisi on kurjistanut monia niistä entisestään. Nyt lähdemme kehittämään näitä paikkoja entistä paremmiksi, sisältö edellä, yhdessä toimijoiden kanssa. Tavoitteena on elävät, menestyvät ja vetovoimaiset kaupunkikulttuurin paikat, joiden arvo on paljon muuta, kuin niistä saatava vuokratulo. Nämä keskeiset paikat säteilevät ympärilleen elinvoimaa, nostavat ympäröivien alueiden arvoa, parantavat kaupunkilaisten palveluja, rakentavat helsinkiläistä identiteettiä ja tarjoavat mahdollisuuden ja alustan elinvoimaisen kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittymiselle edelleen.

Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen yhdistäminen uuteen perustettavaan yhtiöön mahdollistaa nykyistä vaikuttavamman ja kaupungin tavoitteita paremmin edistävän kokonaisuuden muodostamisen. Lisäksi uusien – Senaatintorin ja Kasarmitorin kesäterassien tyyppisten – tuotantojen rakentaminen mahdollistuu osaamisen yhdistämisellä ja kehittämisellä.

Yhtiö kehittää Helsingin kaupunki- ja ruokakulttuuria ja tori- ja kauppahallitoimintaa sekä näiden joustavaa ja kustannustehokasta organisointia. Tukkutorin ja Teurastamon aluetta on tarkoitus kehittää perinteisen tukkutoritoiminnan ohella uutta luovaksi urbaanin ravitsemus- ja tapahtumatoiminnan keskukseksi, sekä tukea alueelle jo kehittynyttä ekosysteemiä ja toimijoita.

Yhtiö edistää kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeiden tilojen ja paikkojen aktiivista hyödyntämistä kaupunkilaisten, vierailijoiden ja yritysten toimesta laatimiensa kehittämis-, palvelu- ja vuokrauskonseptien avulla. Yhtiö on keskeinen väline kaupungin vetovoimaan ja elinvoimaisuuteen sekä kaupunkikulttuurin kehittymiseen liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa.

Toimintojen kehittäminen sisältö – ei vain taloudellinen tulos – edellä mahdollistaa myös monipuolisemman vuoropuhelun alueiden yrittäjien kanssa, joiden menestys takaa myös uuden yhtiön onnistumisen.”

Kuva: Suomen ilmakuva