Puheet

Valtakunnalliset sovittelijapäivät 4.2.2021

Valtakunnalliset sovittelijapäivät 4.2.2021

”Arvoisat sovittelijapäivien osallistujat,

Kaupungeissa tehdyillä päätöksillä ja ratkaisuilla voidaan hyvin konkreettisesti vaikuttaa toimivaan arkeen ja kaupungissa elettyyn hyvään elämään.

Kaupungit keskittyvät löytämään ratkaisuja arjen haasteisiin lasten ja vanhusten hoivaamisesta katujen kunnossapitoon, mutta ratkaisevat samalla globaaleja kohtalonkysymyksiä ilmastonmuutoksesta digitalisaatioon.

Kaupungit vastaavatkin moniin polttaviin kysymyksiin kansallisvaltioita pragmaattisemmin ja ketterämmin. Niiden kyky ajaa muutosta on parempi. Kaupunkien välinen yhteistyö on myös nopeasti vaikuttavaa.

Kaupunkien käytännönläheisyys on vahvuus, jonka voimalla tapahtuu paitsi globaaleja transformaatioita, myös nivoutuu yhteen erilaisia intressejä ja tulokulmia. Kaupungit ovat peruseetoksensa vuoksi luontaisia sovittelijoita.

***

Kyky katsoa kokonaisuuksia ja mieltää erilaisten valintojen seurauksia laaja-alaisesti nousee erityiseen arvoon nyt, kun yhteiskuntamme elää haasteellisen kriisin aikaa. Vastassamme eivät ole vieraan vallan joukot, vaan salakavala virus.

Keväällä akuutin terveyskriisin johtaminen ja hoitaminen oli suoraviivaisempaa kuin sen pitkittyneen, monialaisen terveydellisen, sosiaalisen ja taloudellisen kriisin hoitaminen, jossa nyt olemme. Yhteiskunnassamme on koko ajan enemmän heitä, jotka kokevat tulleensa unohdetuiksi, kaltoin kohdeluiksi tai syrjään jätetyiksi.

Erilaisten näkökulmien yhteen sovittamisen, yhteisen ymmärryksen, jaetun tilannekuvan ja yhteistyön arvo korostuu juuri nyt.

Valtakunnan hallitus vetää isot linjat ja viestittää tahtotilaa, mutta suositusten ja rajoitustoimenpiteiden käytännön toteutus jää kuitenkin aina kaupunkien ja sairaanhoitopiirien vastuulle. Mikäli hallituksella on hyvä ymmärrys käytännön haasteista ja kaupungeilla selkeä käsitys kansallisen tason tahtotilasta, voi tämä parhaimmillaan säästää paitsi resursseja, myös ihmishenkiä.

Korona ei jää viimeiseksi haasteeksi, jota on pystyttävä ratkomaan vahvalla kansallisella yhteisrintamalla. Ilmastonmuutoksen torjuminen tai digitalisaation kyydissä pysyminen edellyttävät selkeää yhteistä näkemystä ja tekemistä. Toisaalta sote-uudistuksessa ei ole kysymys vain palvelujen järjestämisestä, vaan koko yhteiskunnan toimivuuden kokemuksesta. Kaikissa näissä on katsottava kokonaisuutta, ei vain jotain sen osasta.

Hyvät ystävät,

Te sovittelijat, jos jotkut ymmärrätte hyvin yhteisen ymmärryksen lisäämisen, luottamuksen rakentamisen ja erilaisten tulokulmien yhteen sovittamisen arvon. Erityisen arvokasta se on monimutkaistuvassa maailmassa, jossa erilaisia tulokulmia riittää.

Olisi ollut ilahduttavaa toivottaa teidät aivan kasvotusten tervetulleiksi kaupungintalolle, mutta ajan hengen mukaisesti tervehdin teitä näin etäyhteyden turvin.

Sovittelun roolin tasainen kasvu erilaisten konfliktien ratkaisussa viime vuosina ja vuosikymmeninä kertoo hyvää meistä ihmisistä. Halu sovitella ja sopia edellyttävät viisautta, malttia ja anteeksiantoa. Ihmisyydessä on syvälle rakentuneena pyrkimys rakentaa hyvää yhdessä kanssaihmisten kanssa.

Sovittelu on rauhaa rakentavaa, korjaavaa, humaania ja keskustelevaa. Se on yhteisön ja yksilön oikeus olla osallinen omassa asiassaan. Sovittelu ottaa ennen kaikkea huomioon ihmisten väliset suhteet ja tunteet.

Sovittelua käytetään konfliktinratkaisukeinona yhä useammalla yhteiskunnan osa-alueella. Sovittelu on usein perinteistä oikeusmenettelyä taloudellisempi, nopeampi ja joustavampi tapa ratkaista konflikteja.

Helsingissä on rikos- ja riita-asioiden sovittelusta pitkät perinteet ja erityisen ylpeitä olemme siitä, että valtakunnallinen koulusovittelun malli levisi aikoinaan Helsingistä 1990-luvulla. Myös viime vuosina sovittelutyön kehittäminen on painottunut erityisesti lasten ja nuorten kohtaamiin haasteisiin.

Sovittelu tähtää hyvään tulevaisuuteen. Parhaimmillaan se edistää vastuunottoa palauttaen rikoksentekijän ja uhrin yhteiskunnan toimiviksi jäseniksi sekä vahvistaa yhteiskunnan arvoja.

Hyvä yleisö,

Kaikki työ, joka rakentaa siltoja ihmisten välille, on hyvin arvokasta. Erityisen arvokasta se on silloin, kun siltoja sortuu normaalia enemmän monista ulkoisista haasteista johtuen.

Maailma ei juuri nyt vaikuta kovin sopuisalta Yhdysvaltojen kongressin valtauksineen, sosiaalisen median keskenään riitelevine kuplineen ja lukuisine perinteisempine konflikteineen. Aktiivisen informaatiovaikuttamisen aikana kaikkia jakolinjoja pyritään käyttämään hyväksi oman asian ajamiseen.

Kaikesta älämölöstä huolimatta lohdullista on, että maailmassa on paljon enemmän asioita, jotka yhdistävät meitä kuin erottavat. Edellä mainitsemiani ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen tai digitalisaation haasteita kukaan ei voi ratkaista yksin.

Vastakkainasettelua lietsovan paukkeen sijasta tarvitsemme sujuvaa arjen yhteiseloa. Eri ihmisryhmien välisiä jännitteitä pitää kaikin keinoin välttää ja ihmisarvoa jaksaa puolustaa kaikissa oloissa.

Helsingissä tekemämme arjen työ maailman toimivimman kaupungin eteen on työtä yksilön hyvän kokemuksen ja hyvän elämän puolesta. Se on käytännön arkeen vaikuttavaa konkreettista työtä.

Saman tavoitteen eteen työskentelette myös te sovittelijat – naapurustoissa, kouluissa, perheissä, kaduilla, työyhteisöissä ja tuomioistuimissa. Kiitos teistä jokaiselle arvokkaasta työstänne.

Toivotan teille antoisia päiviä sekä hyvää ja avointa dialogia.

Toivottavasti voimme pian taas nähdä kasvotusten kaupungilla!”

 

Kuva: Julius Konttinen