Blogi

Olympiakomitea voi olla paljon enemmän

Olympiakomitea voi olla paljon enemmän

Liikunnan ja urheilun edut, ilot ja hyödyt ovat kiistattomat ja monipuolisuudessaan vertaansa vailla. Tämä tiedetään ja tunnetaan, mutta ei kuitenkaan riittävän hyvin. Liikuntaa ja urheilua arvostetaan, mutta sillä olisi silti aihetta vielä selkeästi keskeisempään asemaan yhteiskunnassamme. Tähän kiteytyy paljon, ja siksi halusin aloittaa ensimmäisen blogini Olympiakomitean puheenjohtajana näin sanomalla. Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisen merkityksen ja arvostuksen kasvattaminen on alkaneen puheenjohtajakauteni keskeinen missio.

Näkökulmaa on tarpeellista avartaa. Julkinen keskustelu liikunnasta ja urheilusta on liiaksi kangistunut hallintorakenteiden tarkasteluun ja huippu-urheilumenestyksen puimiseen. Suomalainen sporttiyhteisö ansaitsee aktiivisen, laajempaan keskusteluun rohkeasti, mutta rakentavasti osallistuvan kattojärjestön. Suomalaisen liikuntayhteisön piirissä tehdään paljon hyvää työtä, joka vaikuttaa monella tapaa myönteisesti koko yhteiskuntaan. Työn vaikuttavuuden nostamiseksi kaikesta tästä pitää viestiä näkyvämmin. Tämä on myös tehokkain tapa varmistaa kiinnostuksen säilyminen seuratyöhön ja vapaaehtoistoimintaan kovenevassa kilpailussa ihmisten vapaa-ajasta. Tähän sportin ilosanoman kirkastamiseen kutsun mukaan koko suomalaisen sporttiyhteisön.

Liikunnasta ja urheilusta voi ammentaa hyvin paljon joko sektorin itsensä kannalta tai laajemminkin yhteiskunnallisesti merkittävää sanottavaa. Tarkoituksenani on ryhtyä uudessa roolissani mm. säännöllisesti kirjoittamaan liikunta- ja urheiluaiheisia blogeja. Ajatukseni on, että ne julkaistaisiin aina perjantaiaamuisin. En lupaa kirjoittaa joka perjantai, mutta vähintään kerran kuukaudessa. Toivon, että kirjoitukseni osaltaan kuvaavat avointa ja palveluhenkistä kattojärjestöä, lisäävät ymmärrystä sporttiyhteisömme tilasta ja keskeisistä keskustelunaiheista, ja kirvoittavat rakentavaa debattia näistä aiheista tavalla, joka vie yhteistä asiaamme eteenpäin. Liikunnassa ja urheilussa on kyse iloisesta, onnellisesta ja elintärkeästä asiasta.

Puhuin puheenjohtajakampanjani aikana paljon liikunnan ja urheilun isosta kuvasta ja Olympiakomitean roolista sen keskiössä. Kyse ei ollut pelkästä vaalipuheesta. Olen tosissani sen suhteen, mitä sanoin.

Kun liikunnan ja urheilun järjestörakenteita muutama vuosi sitten remontoitiin, vetovastuu liikunnan, liikkumisen ja urheilun kokonaisuudesta siirtyi Olympiakomitealle. Yhdessä katsottiin saavutettavan enemmän kuin erikseen. Vallitsevan missionsa mukaan Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa Olympiakomitea rakentaa liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.

Näihin mahdollisuuksiinsa ja tavoitteisiinsa nähden järjestö on jäänyt liian pieneksi ja profiililtaan liian kapeaksi. Kunnianhimon tason nostolle ja tehtävän kiteyttämiselle onkin selvää kysyntää. Olympiakomitea on keskeinen kansallinen organisaatio Suomessa, mikä luo hyvän pohjan tulevalle työlle. Sen tavoitteena tulee olla moderni, vahva ja näkemyksellinen liikunnan ja urheilun ilosanoman viestinviejä ja arvojohtaja, laajemman sporttiyhteisön kokoaja, ääni ja edunvalvoja sekä aloitteellinen ja rohkea yhteiskunnallinen keskustelija.

Olympiakomitean pitää elää ajassa ihan samoin kuin kaikkien muidenkin itseään kunnioittavien organisaatioiden. Avoimuuden, ketteryyden, palveluhenkisyyden ja yhdessä tekemisen tulee olla tekemisen keskeisiä johtotähtiä. Tulevassa Olympiakomitean työssä olisi myös tärkeää ymmärtää järjestön symbolinen merkitys liikunnalliseen elämäntapaan kasvattajana ja siihen kannustajana ja sen merkitys, että arki- ja hyötyliikkuminen, organisoitu ja omaehtoinen liikunta, ulkoilu ja kilpa- ja urheilu ovat aidosti esillä ja yhdessä enemmän. Aitoa ja konkreettista yhteistyötä kuntien, järjestökentän, yritysten, työpaikkojen ja muiden yhteisöjen kanssa tarvitaan niin ikään, jotta suomalaiset liikkuisivat enemmän. Liikunta pitää käsitteenä ymmärtää riittävän laajasti. Samoin liikunnan ja urheilun ympärille rakentuva laaja ekosysteemi pitää mieltää kokonaisuudessaan. Kaikessa tässä Olympiakomitealla voi olla luontevasti johtava rooli.

Yhteisen työn pitää perustua rehelliselle yhteiselle tilannekuvalle. Tässä tarkoituksessa haastattelin joulukuussa erikseen jokaisen Olympiakomitean vastavalitun hallituksen jäsenen. Kierros oli minulle hyvin opettava. Kysymyksiä siitä, mikä suomalaisessa sportissa on nyt hyvin ja mikä huonosti, voi lähestyä varsin monella tavalla. Tarkoitus on jatkaa tätä työtä ja luoda suosiollista maaperää yhteisille konkreettisille tavoitteille ja painopisteille. Tavoitteeni on, että kevään aikana hallitus linjaa, mitä se haluaa kaudellaan painottaa.

Kaiken tekemisen ammattimaisuuden ohella – vakiolempiaiheeni – haluan itse tässä vaiheessa korostaa riittävän kunnianhimoista suhtautumista tekemiseemme. Olympiakomitean kaltaiselle valtakunnalliselle kattojärjestölle ei nykymaailmassa riitä, että toteuttaa vain omaa missiotaan. Olympiakomitean tulee muiden kansallisten toimijoiden ohessa edustaa enemmän kuin itseään – Suomen brändiä, vetovoimaa, elinvoimaa, ja ihmisistä huolehtimisen menestystarinaa. Tähän meillä on kaikki mahdollisuudet olemassa.

Yhteiskunnallinen tilaus näille on nopeasti muuttuvassa ja alati epävarmemmassa maailmassa suuri. Koronakriisikin vain korostaa liikunnan ja urheilun moninaista merkitystä. Siksi myös tulevaisuuden Olympiakomitealta on lupa odottaa enemmän. Tähän työhön käyn valitun hallituksen ja henkilöstön kanssa nyt suurella innolla.

Uskon, että tästä vuodesta tulee hyvä vuosi – joka tapauksessa paljon edellistä vuotta parempi. Toivotan koko liikunnan ja urheilun yhteiselle perheelle mitä mainiointa alkanutta vuotta.