Puheet

Opiskelijoiden itsenäisyyspäivän soihtukulkue, 6.12.2020

Opiskelijoiden itsenäisyyspäivän soihtukulkue, 6.12.2020

”Hyvät ylioppilaat

Bästa studenter

Minulla on tänä Itsenäisyyspäivänä etuoikeus puhua teille neljättä, ja samalla viimeistä, kertaa. Viime vuodet ovat olleet monille kasvun ja hyvinvoinnin aikaa. Olemme saavuttaneet yhteiskuntana paljon. Viimeisen vuoden kriisi on kuitenkin muistutus siitä, että maailman epävarmuuden keskellä omilla tavoitteillamme ei aina ole merkitystä. Yhteisen uhan edessä omat toiveet on laitettava hetkeksi syrjään ja keskityttävä siihen, mikä on kaikkien parhaaksi.

Kriisin keskellä olemme saaneet huomata, että Suomessa usein itsestään selvänä otetut demokraattiset arvot, yksilönvapaus ja lakien ja järjestyksen noudattaminen ovat sittenkin hauraita. Yhteiskuntamme arvojen eteen tulee tehdä joka päivä päättäväistä työtä. Niiden pohjan ei saa antaa murentua, eikä tavoite saa pyhittää keinoja. Olemme maa, joka on tottunut taisteluun ja jälleenrakentamiseen. Mutta nykyisessä maailmassa olemme entistä enemmän riippuvaisia myös muusta maailmasta. Koronakriisin edessä – mutta myös muissa uhissa – olemme yhä enemmän osa globaalia yhteisöä.

Kriisiaika on nostanut esiin myös paljon hyvää suomalaisessa yhteiskunnassa. Olemme löytäneet uudenlaisen yhteisöllisyyden ja naapuriavun. Olemme olleet luovia ja joustavia. Ajoittain kaoottisesta tilanteesta huolimatta olemme pysyneet pragmaattisina ja rauhallisina. Luottamus itseemme ja toisiimme on estänyt tappiomielialan leviämisen.

Uskon, että Helsinki ja Suomi nousevat tästä kriisiajasta vahvempina kuin ennen. Turvallisuus, avoimuus, läpinäkyvyys ja toimivuus tulevat olemaan haluttuja kriisinjälkeisessä maailmassa. Jos osaamme tarttua mahdollisuuksiin, menestymme jatkossa entistä paremmin. Nyt on aika katsoa rohkeasti tulevaisuuteen, välttää kyynistymistä ja uskoa suomalaisiin ihmisiin, yrityksiin ja organisaatioihin.

Hyvät tulevaisuuden toivot, bästa framtidshopp

En ole huolissani Helsingin tai Suomen tulevaisuudesta, kun tiedän, että jätämme ne teidän käsiinne. Jokaisen sukupolven tehtävä on huolehtia yhteiskunnasta omalta osaltaan ja varmistaa, että jätämme sen jälkipolville paremmassa tilanteessa kuin sen itse saimme. Jos muistamme noudattaa tätä ohjenuoraa saa jokainen sukupolvi reilun mahdollisuuden rakentaa parempaa maailmaa.

Jag är inte bekymrad över Helsingfors eller Finlands framtid, när jag vet att vi lämnar dem i era händer. Varje generation har till uppgift att ta hand om samhället för sin del och att säkerställa att vi lämnar det till våra efterkommande i ett bättre tillstånd än när vi själva tog över. Om vi kommer ihåg att följa detta rättesnöre, får varje generation en rejäl chans att bygga en bättre värld.

Jag litar på er.

Minä luotan teihin.

Happy Independence Day!

Glad självständighetsdag!

Hyvää itsenäisyyspäivää!”

 

Kuva: Jussi Hellsten