Puheet

Tasavallan presidentin myöntämien kunniamerkkien jakotilaisuus 9.10.2020

Tasavallan presidentin myöntämien kunniamerkkien jakotilaisuus 9.10.2020

”Arvoisat kunniamerkkien vastaanottajat,

Bästa mottagare av utmärkelsetecken,

Olen pormestarikauteni aikana puhunut usein toimintakulttuurin muutoksen ja kaupungin modernisoinnin tärkeydestä. Usein käytetyn sanonnan mukaan kulttuuri syö strategian aamupalaksi. Olen tästä samaa mieltä.

Järkevin keino kehittää kaupungin toimintaa on kehittää tapoja, joilla työtämme teemme ja joilla toisiamme kohtaamme – siis kaupungin toimintakulttuuria. Tässä työssä kaupungin henkilöstöllä on ratkaiseva rooli, sillä kulttuuri muodostuu ihmisten teoista, arvoista ja asenteista.

Poikkeukselliset ajat korostavat toimintakulttuurin tärkeyttä. Valmiussuunnitelmat ja palautumisohjelmat eivät johda pitkälle, ellei meillä ole nopean reagoinnin ja joustavuuden kulttuuria. Kykymme toimia vastuullisesti, kokonaisvaltaisesti ja koordinoidusti on tärkeää kaikissa olosuhteissa, mutta korostuu kriisitilanteessa.

Koronavirusepidemia on pakottanut yksittäiset työntekijät, työyhteisöt ja koko kaupungin sopeutumaan tilanteeseen, joka ei ole normaali, ja josta kenelläkään meistä ei ole aiempaa kokemusta. Meidän on pitänyt vastata terveydellisen kriisin lisäksi sen mittaviin taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Vaikka tilanne haastaa meitä, on se myös ainutlaatuinen mahdollisuus muutokseen.

Olemme oppineet viimeisen puolen vuoden aikana valtavasti. Tehtävämme yksilöinä ja yhteisönä on huolehtia, että Helsingin kaupungin organisaatio on kriisin jälkeen vahvempi ja osaavampi kuin ennen sitä.

Mina damer och herrar,

Vid sidan av den exceptionella situation som drabbat samhället, har var och en av er i sitt eget arbete råkat ut för stunder då det har behövts extra ansträngningar, kreativitet och förmåga att lösa helt nya slags problem. Att ni belönas här i dag, visar att ni också har lyckats möta utmaningarna.

Tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit ovat osoitus henkilökohtaisista teoista ja ansiokkaasta työurasta. Niitä ei jaeta palvelusvuosien perusteella. Merkkejä ei ehdoteta kaikille, eivätkä kaikki niitä saa.

Kyseessä on henkilökohtainen tunnustus tekemästänne työstä Helsingin ja helsinkiläisten hyväksi. Esimiehenne ovat palkintoa teille ehdottaneet, ja toivon, että koette kunniamerkin johdosta ansaittua ylpeyttä.

Arvoisat kunniamerkkien vastaanottajat,

Vaikka joudumme tänä vuonna jättämään ymmärrettävistä syistä onnittelukättelyn väliin, minulle on suuri kunnia onnitella teitä tasavallan presidentin teille 6.12.2019 myöntämien kunniamerkkien johdosta.

Pyydän läsnäolijoita osoittamaan yhdessä taputuksin suosiota jokaiselle kunniamerkin saajalle.”