Puheet

Suomen Sotaveteraaniliiton XXIX liittopäivät 21.9.2020

Suomen Sotaveteraaniliiton XXIX liittopäivät 21.9.2020

”Arvoisat sotiemme veteraanit ja

Suomen Sotaveteraaniliiton jäsenet

Hyvät kutsuvieraat,

Maamme on ollut tänä vuonna jälleen poikkeustilassa. Me suomalaiset olemme kriiseissä perinteisesti nojanneet yhdessä tekemiseen ja hyvään yhteishenkeen. Tällä kertaa moni joutui kohtaamaan tuntemattoman uhkan yksin. Erityisesti ikääntyneille kulunut vuosi on ollut koetteleva. Sodat kokenut sukupolvi on joutunut jälleen venymään.

Vuosi on tuonut mukanaan paljon surua. Moni on menettänyt koronavirukselle perheenjäsenensä tai ystävänsä.

Moni on kokenut ahdistusta ja pelkoa.

Vuoteen on silti mahtunut myös paljon hyvää. Olemme selvinneet koronavirusepidemiasta kansainvälisesti vertailtuna kohtuullisesti. Yhteiskuntamme on sopeutunut nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Ihmisten luottamus instituutioihin ja yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin on pysynyt vahvana.

Iso kiitos tästä kuuluu hyvinvointimme rakentajille – teille, jotka uhrauksellanne turvasitte maamme itsenäisyyden. Teidän työnne on luonut yhteiskuntaamme rakenteet, jotka kestävät myös silloin, kun ympärillä rytisee.

Ärade veteraner från våra krig,

Trygga, välorganiserade samhällen kommer även i fortsättningen att vara de som klarar sig. Vårt uppdrag är att för kommande generationer lämna kvar ett land som är i ännu bättre skicka än det vi fick av er. Koronakrisen är inte vår tids sista eller ens värsta hot. Nationell sammanhållning behövs också i fortsättningen – inte minst i kampen mot klimatförändring och marginalisering; eller i att säkerställa vår ekonomi och välfärd.

Sitkeys, rohkeus, usko tulevaisuuteen ja kyky muutokseen olivat sodista selvinneen maan toipumisessa tärkeitä ominaisuuksia. Niitä edellytetään niin yksilöiltä kuin koko yhteiskunnalta myös tulevaisuudessa, kun jälleenrakennamme maatamme ja talouttamme.

Yksin emme edessä olevista haasteista selviä – tälläkään kertaa. Yhteistyön merkitys korostuu, ja esimerkiksi me Helsingissä teemme nykyisin aktiivista ja käytännönläheistä yhteistyötä toisten kaupunkien kanssa yli valtioiden rajojen. Avoimuus, suvaitsevaisuus ja toimivuus yhdistävät tulevaisuuden voittavia kaupunkeja.

Arvoisat sotiemme veteraanit,

Näkymä syksyyn on sumea. Koronakriisi on kaikkea muuta kuin ohi, ja talouden yllä on tummia pilviä. Taisteluväsymystäkin on ilmassa.

Huoli heikoimmassa asemassa olevista on suuri.

Se, että näen teidät tänään koolla Helsingissä, antaa minulle valtavasti toivoa ja uskoa tulevaan – siihen, että tästäkin kriisistä lopulta selvitään porukalla.

Helsingin kaupungin puolesta esitän kunnioittavat kiitokseni sotiemme veteraaneille ja toivotan teille hyvää liittopäivää.”