Blogi

Johtavien kaupunkien kansainvälinen työ vilkasta myös korona-aikana

Johtavien kaupunkien kansainvälinen työ vilkasta myös korona-aikana

Kaupunkien kansainvälinen työ ei lopu, vaikka pandemia estää fyysiset kohtaamiset. Melkein kaikki kaupunkien toiminta on tavalla tai toisella kansainvälistä. Toimimme osana globaalia yhteisöä, jossa suuret muutosvoimat kuten digitalisaatio ja ilmastonmuutos koskettavat kaikkia. Maailmanlaajuinen talousjärjestelmä vaikuttaa kaupunkien talouteen ja kaikkiin toimijoihin. Helsinki on monien kansainvälisten yritysten ja järjestöjen kotipaikka. Ihmisten odotukset kaupunkia ja sen toimintaa kohtaan muokkautuvat muiden maiden esimerkkien ja median jakamien kokemusten kautta.

Korona-aika lopetti matkustamisen kuin seinään. Kansainvälisen yhteistyön muodot hioutuivat nopeasti tähän aikaan sopiviksi. Vaikka virtuaaliset konferenssit ja keskustelut eivät koskaan voi kokonaan korvata henkilökohtaista läsnäoloa, on asioita saatu hoidettua tänäkin aikana yllättävän tehokkaasti.

Helsinki on ollut aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössään myös koko koronapandemian leimaaman ajan. Olemme hankkineet osaamista ja näkemystä muista kaupungeista. Case-esimerkkejä ja benchmarkkeja on kaivettu kansainvälisistä kaupunkiverkostoista, dataa ja analyysia globaaleista järjestöistä. Yhteistyömme esimerkiksi Maailman talousfoorumin, YK:n, New Yorkin kaupungin ja Bloomberg Philanthropiesin kanssa on kasvattanut mahdollisuuksiamme selvitä koronakriisistä paremmin. Laaja-alainen kansainvälinen vuorovaikutus auttaa aivan erityisesti meitä rakentamaan Helsinkiä entistä paremmaksi kaupungiksi kriisin jälkeen. Kaupunkien välisessä yhteistyössä vastavuoroisuus ja konkretia on tärkeää. Kaukana ovat ne ajat, jolloin kansainvälisyys merkitsi lähtökohtaisesti vain lentämistä kongressiin ja takaisin.

Kuluva viikko oli minulle tavanomaistakin vilkkaampi kansainvälisen kanssakäymisen saralla. Olen avannut UNESCO:n Creative Cities Beijing Summitin yhdessä Pekingin pormestarin kanssa. Olen puhunut Bloomberg Associates:n Green Festival -virtuaalitapahtumassa ilmastonmuutoksen torjunnasta kaupunkien rakentamisessa. Helsingin hieno nousu kakkossijalle Singaporen Institute of Management Developmentin ja Singapore University of Technology & Designin Smart City Indexissä julkistettiin, mikä avasi mminulle mahdollisuuden puhua 4.000 asiasta kiinnostuneelle vaikuttajalle.  Olen puhunut turvallisuudesta ja kaupunkien resilienssin rakentamisesta muiden pohjoismaisten pääkaupunkien pormestarien kanssa. Bloomberg Harvard City Leadership Initiativen kuukausittaisessa tapaamisessa keskustelimme satojen muiden pormestareiden kanssa johtajuudesta koronaepidemian aikana.

Kaiken tämän työn tarkoitus on varmistaa parhaaseen tietoon ja ymmärrykseen perustuva päätöksenteko Helsingin kehityksen hyväksi – ja auttaa samalla maailman muita kaupunkeja oppimaan siitä, missä olemme onnistuneet. Aktiivinen kansainvälinen yhteistyö ei tässä maailman ajassa enää ole hyödyllinen lisä oman tekemisen ja tuumailun tueksi, vaan täysin välttämätön osa jokapäiväistä tekemistä – ainakin jos tavoitteena on jatkossakin aidosti pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja luoda pohjaa hyvälle elämälle kaikille kaupunkilaisille.

Olin aikanaan kansainvälisesti aktiivinen elinkeinoministeri, koska pidin sitä tärkeänä ja hyödyllisenä. Pyrin nyt toimimaan samoin Helsingin pormestarina, koska pidän sitä tässä työssä vieläkin tärkeämpänä.