Puheet

Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaiset 14.9.2020

Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaiset 14.9.2020

”Arvoisa puolustusministeri,

Arvoisa puolustusvoimain komentaja,

Hyvät kutsuvieraat ja 234:nnen valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat.

Maanpuolustuskurssit on perinteisesti avattu Säätytalolla. On kunnia saada isännöidä tapahtumaa juuri tänä vuonna Helsingin kaupungintalon juhlasalissa, sillä pääkaupunkimme on ollut keskeisessä – ja välillä haasteellisessakin – roolissa koronaepidemian vastaisessa puolustustaistelussa.

Helsingin asema pääkaupunkina sekä kansallisen hallinnon, kulttuurin ja talouselämän keskuksena asettaa meille erityisen vastuun huolehtia kokonaisturvallisuudesta ja toimintojen jatkuvuudesta kaikkina aikoina. Koronavirustilanteessa kaupungin tehtävä on ollut varmistaa kansalaisten terveys ja hyvinvointi. Samalla meitä ovat haastaneet koronakriisin moninaiset seuraukset. Ihmisten toimeentulon järkkyminen, yrittäjien ahdinko sekä epidemian sosiaaliset lieveilmiöt, kuten yksinäisyys, nuorison oirehtiminen, perheväkivallan lisääntyminen ja päihteidenkäytön kasvu ovat iskeneet erityisen voimakkaasti juuri kaupunkeihin. Poikkeuksellisessa tilanteessa kaupungit ja kunnat ovatkin kantaneet merkittävän vastuun yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ylläpitämisestä.

Kamppailussa koronavirusta ja sen aiheuttamia uhkia vastaan tarvitaan vahvaa kansallista yhteisrintamaa. Valtion ja kuntien välisen työnjaon ja vuoropuhelun on toimittava. Näin on erityisesti nyt, kun yhteiskuntaa uhkaa selkeä taisteluväsymys. Keväällä akuutin terveyskriisin johtaminen oli suoraviivaisempaa kuin sen monialaisen terveydellisen, sosiaalisen ja taloudellisen kriisin, jossa nyt olemme. Kansallisen yhteistyön ja yksituumaisuuden arvo korostuu juuri nyt.

Korona ei jää viimeiseksi haasteeksi, jossa tarvitaan toimivaa kansallista koordinaatiota. Ilmastonmuutos on edelleen aikamme suurin turvallisuusuhka. Digitalisaatio on valtava mahdollisuus, mutta siihen liittyy merkittäviä riskejä. Julkisen sektorin on kyettävä parempaan yhteistyöhön tulevaisuuden riskienhallinnassa ja kriisinjohtamisessa. Suomi on pieni, matalan hierarkian maa, jossa luotto viranomaisiin on edelleen korkea. Onnistumisen edellytykset ovat olemassa, jos emme itse turhaan monimutkaista asioita. Se, että olemme selvinneet varsin hyvin, ei oikeuta olemaan pyrkimättä parempaan. Koronakriisi on kaikkea muuta kuin ohi.

Turvallisuus on yhteiskunnallinen tila, jossa erilaiset sotilaalliset, taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset ja ympäristöön liittyvät riskit on tunnistettu ja hallittu. Turvallisuus on myös yksilön kokemus mahdollisuudesta elää hyvää elämää ilman uhkaa – iästä, sukupuolesta, kulttuurisesta tai sosiaalisesta taustasta riippumatta.

Kaupunkien turvallisuuden kannalta erityisesti segregaation ehkäisy on keskeistä. Riskinä on, että valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä toimiviksi todetut palvelukokonaisuudet pirstoutuvat ja ajautuvat kauemmas ihmisestä. Olen kohtuullisen vakuuttunut siitä, että uudistuksen hyvien tavoitteiden toteuttamiseksi olisi huomattavasti parempia tapoja kuin nyt ehdotettu malli. Viimeistään koronakriisistä pitää oppia, että sote-uudistuksessa ei ole kysymys vain palvelujen järjestämisestä, vaan koko yhteiskunnan turvallisuuden ja toimivuuden kokemuksesta. On katsottava kokonaisuutta, ei vain jotain sen osasta.

Kuluneen vuoden muotisanaksi on kohonnut resilienssi. Yksilöiden, kaupunkien ja kansakuntien kyky selviytyä kriiseistä, muokata toimintaansa vallitsevien olosuhteiden mukaisesti ja etsiä uusia keinoja pärjätä, on entistä tärkeämpää.

Resilienssin muodostuminen riippuu pitkälti yksilöiden kyvykkyyksistä. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi tuo osaavia asiantuntijoita eri taustoista yhteen ja laajentaa heidän ymmärrystään ja kyvykkyyttään. Kurssin merkitys yhteiskunnallisen varautumisen ja kokonaisturvallisuuden takaamisen kannalta on keskeinen.

Aikana, jolloin yhteiskunta on poikkeustilanteessa, kriisijohtamisen osaaminen on arvossaan. Suomalaisten korkeaa turvallisuuden tunnetta ja luottamusta viranomaisiin tulee suojella. Tavanomaisempiin oloihin on vielä matkaa. Maanpuolustuskurssin opit ovat nyt ajankohtaisempia kuin vuosikymmeniin.”