Puheet

Kontulan arkkitehtuurikutsukilpailun voittajan julkistustilaisuus, 4.9.2020

Kontulan arkkitehtuurikutsukilpailun voittajan julkistustilaisuus, 4.9.2020

”Hyvät kontulalaiset,
hyvät naiset ja herrat,

Helsingin kaupungin lähiöitä ei maantieteellisesti ehkä voi kutsua kaupungin sydämeksi, mutta monien helsinkiläisten sydämissä ne ovat paikkoja, joissa stadi sykkii elävimmin.

Kontula on sekä pääkaupunkiseudun että koko Suomen suurimpia ja tunnetuimpia lähiöitä. Kontulassa asuu noin 13 000 ihmistä, ja naapuriasuinalueet mukaan luettuina asukasmäärä on jo yli 28 000 asukasta. Jos tämä alue olisi suomalainen kunta, se olisi väkiluvultaan suurempi kuin Kemi tai Iisalmi tai Naantali.

Tulevaisuudessa Kontulalle tavoitellaankin vahvempaa roolia kaupunginosakeskustana. Helsingin uudessa yleiskaavassa Kontulan keskustaa pyritään kehittämään monipuoliseksi, kauppaa ja julkisia palveluita, toimitiloja, asumista, puistoja, virkistys- ja liikuntapalveluita sekä kaupunkikulttuuria yhdisteleväksi alueeksi.

Ja kaupunkikulttuuriahan täällä jo on. Kontula Electronic –festari on tuonut alueelle uusia kävijöitä, ja KontuFest kerää kesäisin jo tuhansia musiikin ystäviä kuuntelemaan eturivin artisteja. Katutaiteella ja skeittauksella on niin ikään vahva jalansija Kontulassa, joka hyvin näkyy skeittipuisto Luupissa tai lukuisissa näyttävissä muraaleissa. Oma futisseura FC Kontu on tietysti jokaiselle futaajalle tärkeä.

Kontula esiintyy monissa elokuvissa, kirjoissa ja musiikkikappaleissa. Ei tarvitse olla helsinkiläinen että on kuullut Kontulasta. Mutta niin kuin yleisesti Helsingissä parasta ovat helsinkiläiset, niin Kontulassakin parasta ovat kontulalaiset. Nuorten suosimassa sosiaalisessa mediassa Jodelissakin luki, että ”Kontulassa parasta ovat ihmiset. Saa olla mitä haluaa – poikkeuksena ylimielinen”.

Helsingin Sanomien Nyt-liite on jo tituleerannut Kontulaa seuraavaksi Kallioksi. Mutta ei Kontulan tarvitse muuttua Kallioksi. Helsinki aikoo tulevaisuudessakin satsata lähiöihinsä. Tämä tehdään suunnitelmallisella tavalla, jokaisen lähiön omaleimaisia vahvuuksia, paikallisidentiteettiä ja erityispiirteitä hyödyntäen.

Kontulalla on ristiriitainen maine, mikä saattaa olla yksi syy siihen, että se herättää kiinnostusta. Ei voi kieltää, etteikö Kontulassa olisi rosoinen puoli. Syrjäytyminen ja huumeiden katukäyttö näkyvät täällä enemmän kuin monissa muissa paikoissa Helsingissä, mutta tilanteen ei tarvitse olla tämä. Ongelma on tunnistettu, ja kaupunki on jo aloittanut toimenpiteet tilanteen rauhoittamiseksi. Korona on vaikuttanut kaupungin toimintaan ja jotkut prosessit ovat siksi vähän hidastuneet, mutta Kontulaa ei ole unohdettu.

Paitsi että Kontulan turvattomuutta pyritään vähentämään, voidaan rakentamisella ja kaupunkikehittämisellä nostaa alueen profiilia. Helsingissä on monia esimerkkejä alueista, joissa voimakkaalla kehittämisellä, rakentamisella ja sitä myötä palvelujen lisäämisellä on ollut ratkaiseva vaikutus siihen, miten kaupunginosa koetaan.

Kontulassa on potentiaalia, mutta se vaatii, että tänne myös rakennetaan muuta kuin pelkkiä asuntoja kerrostaloihin. Ja siksi mekin tänään olemme täällä.

Helsinki on mieltänyt hyvin sen, että omaleimaiset ja identiteetiltään erilaiset lähiöt ovat kaupungin vahvuus. Ajatus hyvän elämän edellytysten vahvistamisesta tasaisesti eri puolilla kaupunkia, on myös Helsingin kaupungin strategian keskeisiä linjauksia.

1970-luvulta asti Helsingissä on panostettu siihen, että kaikki kaupunginosat ja lähiöt olisivat hyviä ja tasapainoisia asuinympäristöjä kaiken ikäisille ja kaikista taustoista tuleville helsinkiläisille. Kontulassa houkuttelevat erityisesti hyvät liikenneyhteydet, vehreys ja suhteellisen edulliset asuntojen hinnat sekä osaltaan myös nouseva maine musiikki- ja kulttuuritapahtumien paikkana. Ostarin alueen levottomuus herättää tosin kontulalaisissa huolta.

Ja vaikka Kontula on paljon muutakin kuin Ostari – metsää, skeittihalli, urheilupuisto, omakotitaloalueita; isojen kerrostalojen väliin mahtuva aimo kaistale mäntyjä ja sammalta – on Ostari kuitenkin Kontulan keskipiste.

Nyt Kontulan ostarin alueelle on haettu suuntaa arkkitehtuurikilpailulla. Kilpailun tarkoituksena on löytää alueelle toimiva kokonaissuunnitelma, jonka ideoiden pohjalta kaupunki voi alkaa valmistella asemakaavan muutosta. Kilpailun avulla on selvitetty alueen kehittämisen mahdollisuuksia sekä uudistusten laajuutta.

Kilpailuun kutsuttiin viisi arkkitehtitoimistoa, ja tuloksena halutaan kaupunkikuvallisesti laadukkaita sekä teknisesti ja taloudellisesti toimivia ideoita. Kilpailun järjestävät neljä kiinteistöyhtiötä, KOy Kontulan Asemakeskus, Kontulan Ostoskeskus Oy, KOy Helsingin Toimitilat sekä Kontulan Palvelutalo Oy, jotka omistavat ostoskeskuksen alueen rakennukset. Helsingin kaupunginhallitus on myöntänyt yhtiöille kevääseen 2024 voimassa olevan varauksen kehityshankkeen toteuttamisen edellytysten selvittämiseen.

Kaupunki on mukana järjestämässä kilpailua omistamiensa kiinteistöyhtiöiden kautta, asiantuntijana palkintolautakunnassa sekä maanomistajana. Alueen asukkaita ja muita paikallisasiantuntijoita koottiin kilpailua varten sparraustyöpajaan, joka toi esiin erilaisia näkökulmia tulevaisuuden palveluista ja niiden tarvitsemista tiloista.

Voittajatyö edustaa tasokasta urbaania arkkitehtuuria, joka kunnioittaa alueen identiteettiä ja mittakaavaa.

Voittajatyön pohjalta on hyvä jatkaa alueen kehitystyötä siten, että alueen monimuotoisuus ja omaleimaisuus säilyvät.

Arvoisat kontulalaiset,

Helsinki on juuri niin hyvä ja toimiva kaupunki, kuin mitä me siitä yhdessä teemme. Helsinki on niin paljon muutakin kuin pelkkä virkakoneisto – se on ennen kaikkea paikka ja yhteisö. Mielenkiinnolla odotan, millaiselta näyttää tulevaisuuden Kontula.”

Kuva: Marja Väänänen