Puheet

Itämeripäivän aamutilaisuus 27.8.2020

Itämeripäivän aamutilaisuus 27.8.2020

”Hyvät Itämeren ystävät,

Itämeri on Helsingin maisemassa kenties näkyvin yksittäinen asia. Emme olisi Helsinki ilman lahtiamme, rantojamme ja saariamme. Mutta pinnan alla tapahtuu paljon. Amerikkalainen humoristi Dave Barry on sanonut, ettei ole mitään vikaa ihailla merta katsomalla sitä, mutta vasta kun menee pinnan alle, voi ymmärtää sitä. Pinnan päälle jääminen on kuin menisi sirkukseen mutta tuijottaisi vain teltan ulkoseinää.

Meri on monella tapaa Helsingin sielu. Me otamme Itämeren hyvinvoinnin vakavasti. Merta suojelevat toimet kuuluvat arkeen. Se näkyy muun muassa kaupungin merellisessä strategiassa, jätevedenpuhdistuksessa ja vaikkapa toimissa kaupungin viheralueilla.

Merellisyys on Helsingille erittäin tärkeä menestystekijä. Kaupungin laaja merialue ja saaristo mahdollistavat merellisten palveluiden ja kaupunginosien ammentavan tästä voimavarasta päivittäin. Itämeren tila on kuitenkin edelleen liian huono ja tiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesiin ovat huolestuttavia. Tavoitteenamme on löytää tasapaino merialueiden käytön kehittämisen ja vesiensuojelun välillä ja toimia edelläkävijänä rannikkovesien tilan parantamisessa. Hyödynnämme synergioita ilmastonmuutoksen hillinnän ja kiertotalouden sitoumustemme sekä vesiensuojelun tavoitteiden välillä.

Minkälainen Itämeri on? Ainakin se on ainutlaatuinen monessa suhteessa: se on mereksi hyvin matala ja nuori. Murtovesi eli pieni suolapitoisuus on yksi meremme erityisimmistä piirteistä. Lukuisat joet kuljettavat Itämereen makeaa vettä mutta myös haitallisia aineita ja ravinteita maa- ja metsätaloudesta sekä yhdyskunnista. Itämeri on kaunotar, joka on joutunut monisairauskierteeseen. Se kärsii ravinteiden ylikuormasta, hapettomuudesta, kemikaaliyliherkkyydestä, mikromuovista, kalakantojen romahtamisesta ja jätevesistä.

Siksi Itämeren suojelu onkin joskus kirjaimellisesti likaista hommaa. Kansainvälinen BEST – eli Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment –hanke on Helsingin koordinoima, ja sen tavoite on parantaa teollisten jätevesien hallintaa koko Itämeren alueella. BSR Water -hankkeessa puolestaan valmistellaan Itämeren suojelukomission johdolla uusia politiikkasuosituksia Itämeren maissa kaupungeille tärkeälle hulevesien hallinnalle.

Hyvät Itämeren ystävät,

Globaalin pandemian aikana lähiluonto on noussut jaksamisen tukipilariksi. Itämeri on helsinkiläisille lähiluontoa.

Tänä poikkeuksellisena kesänä meri ollut helsinkiläisten saavutettavissa paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Uusia saari on avattu virkistyskäyttöön, Helsingin historian ensimmäinen sähköinen vesiliikenneyhteys on käynnistynyt ja rantareitillä on uusia opasteita ja palveluita enemmän kuin koskaan ennen.

Tänä kesänä helsinkiläiset ovat myös kaivanneet ja tarvinneet meriluontoa enemmän kuin koskaan. Luonnon virkistys- ja terveysvaikutuksilla on ollut suuri merkitys helsinkiläisten elpymiselle ja hyvinvoinnille juuri tänä kesänä. Saaret ja ranta-alueet ovat olleet paikkoja liikkumiselle, yhdessä ololle ja oman rauhan etsijöille.

Monia Itämereen liittyviä tapahtumia jouduttiin tänä keväänä ja kesänä siirtämään. Koronatilanteen vuoksi yksi Helsingin merellisen strategian kärkihankkeista, merellinen biennaali Vallisaaressa, jouduttiin siirtämään ensi vuoteen. Kuitenkin uusia merellisiä tapahtumia on järjestetty, kuten Sea Helsinki Sound -musiikkifestivaali elokuun alussa Kruunuvuorenselällä veneilijöille, johon myös veneettömät pääsivät osallistumaan vesibusseilla.

Hyvät Itämeren ystävät,

Helsingin kaupunki tulee tekemään kaikkensa Itämeren puolesta, omin toimin ja yhteistyössä. Olemme jo yhdistäneet voimia ympäristöjärjestöjen kanssa, ja kuuntelemme tutkimusta herkällä korvalla päätöksenteossa. Kansainvälisesti olemme aktiivisia ja rakennamme naapureiden ja ystävyyskaupunkien kanssa yhdessä ratkaisuja.

Juhlistakaamme tänään sitä merellistä luontoa, joka meitä ympäröi. Helsingissä jokainen päivä on Itämeri-päivä.”