Puheet

Koronavirusinfo Helsingin kaupunginvaltuustossa

Koronavirusinfo Helsingin kaupunginvaltuustossa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Sunnuntaina 1.3. yhdellä Viikin normaalikoulun kuudesluokkalaisella oppilaalla todettiin koronavirustartunta. Kyseessä oli Suomen kuudes todettu tartunta. Tapahtumaketju johti tunnetulla tavalla karanteenipäätöksiin, jotka teki kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Kotikaranteeni on päättynyt tänään 11.3. ja karanteenissa olevat lapset palaavat kouluun huomenna torstaina. Karanteenissa olevien lasten perheille on selkeästi kerrottu, mitä karanteeni tarkoittaa ja miksi siihen ryhdytttiin. Kaikki karanteeniin asetetut ovat myös saaneet puhelun Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta ja heille on tarjottu kaupungin toimesta psykososiaalista tukea.

Oireettomille oppilaille on tarjottu mahdollisuutta tulla virusta seulovaan vapaaehtoiseen verikokeeseen. Kokeen ottamisesta vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kaupungilla on koronaviruksen suhteen kaiken kaikkiaan hyvä toimintavalmius. Heti Viikin karanteenipäätöksen jälkeen tilanteen koordinaatio nostettiin kaupunkitasoiseksi ja perustettiin koronaviruskoordinaatiotyöryhmä.

Työryhmä kokoontuu jo säännöllisesti. Koordinaatioryhmä ohjaa tarvittavia toimenpiteitä tehden tiivistä yhteistyötä muun muassa HUS:in ja THL:n sekä muiden valtiollisten toimijoiden kanssa. Kaupungin valmiutta on nostettu sekä sosiaali – ja terveystoimen että kasvatuksen ja koulutuksen toimialoilla.

Olemme varautuneet korona-tilanteen eriasteisiin kehittymisiin. Hieman riippuen siitä miten hankalaksi tilanne muuttuu, muuttuvat myös toimenpiteet. Meillä on myös valmius ja kapasiteettia reagoida tilanteen muuttuessa. Jos sairastuneita tulee Helsingissä lisää, kaupunki lisää toimenpiteitä ja hoitokapasiteettia. Helsingille on myös laadittu pandemiasuunnitelma, joka kuvaa miten Helsingissä toimitaan mahdollisessa pandemiatilanteessa.

Käynnistimme koronaviruspuhelinneuvonnan heti seuraavana päivänä, kun oli tullut tieto Viikin koululaisten ja henkilökunnan karanteeniin asettamisesta. Käsienpesupisteiden täydentämistä on tehostettu koko kaupungin laajuisesti, ja monessa paikassa, missä käsienpesumahdollisuutta ei ole, on lisätty tarjolle käsien desinfiointiaineita. Tämän päiväisen päätöksen mukaan metroasemille tullaan rakentamaan siirrettävät käsienpesupisteet muistuttamaan käsienpesun tärkeydestä ja tarjoamaan mahdollisuus käsienpesuun kaupungilla liikkuessa.

Kaupunki on varautunut myös sisäisesti. Avainhenkilöiden tavoitettavuus on varmistettu ja varallaoloa ryhdytään käyttämään. Virkamatkoja ei luonnollisesti enää tehdä epidemia-alueille. Suosittelemme myös kaikille, että tavattaessa ei tällä hetkellä enää kätellä.

Tänään koordinaatioryhmässä on myös päätetty, että epidemia-alueelta palattaessa relevantti sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstö ja suoraan riskiryhmien kanssa tekemisissä oleva henkilöstö sekä kaupungin muissa kriittisissä toiminnoissa työskentelevä henkilöstö on 7 vuorokautta etätyössä matkalta paluun jälkeen. Toimialajohdolla on mahdollisuus käyttää harkintaa ja erityistapauksissa oireettomat voidaan kutsua töihin.

Muidenkin kaupungin työntekijöiden osalta suositellaan etätöihin jäämistä, vaikka olisikin täysin oireeton. Varmasti jokainen jo ymmärtää, että vähäisilläkään ylähengitystieinfektion oireilla ei voi palata töihin, varsinkaan jos on juuri palannut epidemia-alueelta.

Linjauksissamme olemme tukeutuneet – ja on järkevää tukeutua- mahdollisimman pitkälle kansallisiin ohjeisiin, sikäli kuin niitä on saatavilla.

Olemme tehneet myös muita päätöksiä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla joudutaan perumaan kaikki kansainväliset vierailut ja myös ulkomaille suuntautuvat leirikoulut ja muut matkat. Kaupunki rajoittaa myös kansainvälisten vierailijaryhmien vastaanottoa sekä peruu kansainvälisten kongressien yhteydessä järjestettävät vastaanotot tässä vaiheessa huhtikuun loppuun saakka.

Hyvät valtuutetut,

Tänään vahvistettiin 11 uutta tartuntaa HUS-alueella. Kaikki se tieto mikä meillä on Suomesta, Ruotsista ja lähialueilta, Euroopasta, kertoo, että tilanne tulee pahenemaan ja muuttumaan jollain aikavälillä epidemiaksi Suomessakin. Helsinki on tähän varautunut. Seuraamme tilannetta joka päivä ja teemme kaikkemme, että epidemiaa heikennetään ja erityisesti riskiryhmiä suojataan.

Kuva: Veeti Hautanen