Blogi

Villistä lännestä sujuvaan liikkumiseen ja ennakoitaviin katutöihin

Villistä lännestä sujuvaan liikkumiseen ja ennakoitaviin katutöihin

Jos viranomaisohjaus tai lainsäädäntö on tehokkaan toiminnan esteenä, niitä tulee muuttaa. Eilen Helsingin kaupunginhallitus teki valtiolle esityksen, joka tähtää kaupungin katutöiden järkevään haltuunottoon. Tällä hetkellä tilanne on melkoinen villi länsi. Käytännössä kuka tahansa voi avata kadun, milloin haluaa. Kadun kaivajalle riittää pelkkä ilmoitus töiden aloittamiseksi.

Keinot ovat myös vähissä, kun urakoitsija kaivaa ilman lupaa tai jättää kaapelityönsä kesken. Kaupunki ei voi edes antaa sakkoja sääntöjen rikkojille.

Kyse ei ole mitenkään vähäisestä asiasta, Helsingissä myönnetään vuosittain noin 3 000 kaivulupaa.

Esityksessämme kaduilla tehtävien töiden ohjausta ja valvontaa tehostettaisiin antamalla kunnille mahdollisuus laatia sitovat kunnalliset määräykset katutöistä sekä kieltää ja ajoittaa töitä. Lisäksi kunta saisi määrätä laiminlyönneistä hallinnollisen laiminlyöntimaksun. Lakiehdotuksessa on sisällä myös tiedoksiantoa ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä ja niiden tarkennuksia.

Helsingissä katutöiden määrä kasvaa koko ajan, sillä kantakaupungin yli satavuotias kunnallistekniikka on peruskorjausiässä. Nykyinen kunnossapitolaki on vuodelta 1978, joten ei ihme, että se ei vastaa tämän päivän tarpeeseen.

Mallia voisi ottaa Tukholmasta, jossa katuhanke kuulutetaan riittävän ajoissa etukäteen operaattoreille, jotka ajoittavat sitten omat työnsä katutyön yhteyteen. Seuraava mahdollisuus tarjotaan vasta kolmen vuoden kuluttua eli katua ei ilman polttavaa syytä voi avata tänä aikana uudelleen. Suomessa tämänhetkinen lainsäädäntö ei anna tällaiseen mahdollisuuksia.

Eilen esitetty lakihanke on vain pieni osa katutöiden sujuvoittamisen kokonaisuutta, joka käynnistettiin viime vuonna. Tavoitteemme on määrittää, kuinka helsinkiläinen katu toteutetaan ja korjataan mahdollisimman tehokkaasti ja vähin haitoin. Tämä tarkoittaa muutoksia niin kokonaisprosessiin, sopimuksiin kuin ihan pienempiinkin käytänteisiin.

Lainvalmistelu katutöitä koskevissa asioissa kuuluu ympäristöministeriölle. Toivon pikaista tarttumista asiaan.