Kirjoitukset

Kolumni Helsingin uutisissa 4.1.2020: Mikään raha ei riitä, jos ihmisiä ei ole

Kolumni Helsingin uutisissa 4.1.2020: Mikään raha ei riitä, jos ihmisiä ei ole

Helsinki uutisoi loppusyksystä osin jopa kriittisestä tilanteesta varhaiskasvatuksessa. Joulun pyhinä otsikoihin nousi kaupungin aie nostaa tilapäisesti lääkärien palkkoja merkittävästi. Molemmissa taustalla on kyse henkilöstön saatavuudesta. Tehtäviin koulutettuja ihmisiä ei yksinkertaisesti löydy. Tästä taas seuraa, että palvelujen järjestäminen sakkaa.

Työvoimapulaa on monissa muissakin kaupungin toiminnoissa. Eikä ongelma rajoitu Helsinkiin, vaan sama tuska jaetaan ympäri Suomea.

On vaikea nähdä, että tilanne olennaisesti helpottuisi. Väestön ikääntyminen vie työmarkkinoilta enemmän väkeä kuin mitä nuorista ikäluokista tulee lisää. Tukea tarvitsevan vanhusväestön määrä kasvaa. Koulutusvaatimuksia tiukennetaan koko ajan. Nykyhallitus puuhaa useamman uudistuksen kanssa, jotka edellyttävät tuhansia uusia lääkäreitä ja hoitajia. Yhtälö ei yksinkertaisesti toimi. On vastuutonta tai naivia uskoa, että maailma pelastuu pelkkiä lakeja säätämällä.

Myös yksityinen sektori kärsii samasta vaivasta. Esimerkiksi koodaajista on valtava pula. On hyvä muistaa, että elinkeinotoiminnan tuotos pitää lopulta pystyssä koko maata.

Mikään raha ei riitä, jos ihmisiä ei ole. Hyvää tarkoittavat uudistukset eivät yksinkertaisesti toteudu. Eikä rahaakaan liikaa ole. Helsinkiä lukuun ottamatta koko kuntasektori kipuilee talousvaikeuksien kanssa.

Ratkaisuja löytyy, mutta ne vaativat uudenlaista otetta ja johtajuutta. Ensinnäkin työperäistä maahanmuuttoa on pakko lisätä. Kaikki esteet, joita edelleen riittää, on yksinkertaisesti raivattava. Digitalisaatioon ja tekoälyyn on panostettava rajusti myös julkisella sektorilla. Työn organisointiin ja hyvään johtamiseen on kiinnitettävä toden teolla huomiota. Kannustinjärjestelmiä, puhuttiin sitten valtionosuuksista tai palkoista, on kehitettävä suuntaan, joka edistää näitä asioita. Edellisissä onnistuminen on myös paras tae sille, että julkisen sektorin ammattilaisille voidaan maksaa kunnon korvaus arvokkaasta työstään.

Poliitikkojen on uskallettava mennä vaaleihin lupaamalla parempaa työelämää eikä uusia virkoja. Johtajien on avattava Suomea maailmalle. Näiden tavoitteiden eteen aion jatkossakin itse toimia.