Puheet

Kansalaisuusjuhla 10.12.2019

Kansalaisuusjuhla 10.12.2019

This year you have become a formal part of a community called Helsinki. Last year 1,555 people became new Helsinkians and Finns. They came from all corners of the world, for many reasons and through different journeys. Alone or with family. For love or business. To live in peace or find a new inspiration. You are unified by a new experience. Regardless of background, race, sex, education or family situation you are now us.

 

Harvat ihmiset ovat syntyneet sinne, mitä myöhemmin kutsuvat kodiksi. Koti on paikka, mielentila ja kiintopiste. Kodin oven avaaminen tuntuu erilaiselta. Kotikatu on erilainen muista kaduista. Kotikaupungin rajalla tuntuu erilaiselta kuin muualla. Suurimmalle osalle teistä koti on joskus sijainnut muualla. Tänään se on kuitenkin täällä. Helsingissä. Meidän kaikkien yhteisessä kaupungissa, joka on juuri niin hieno ja merkityksellinen kuin millaiseksi te sen rakennatte.

Ari Turunen kirjoittaa kirjassaan Maailmanhistorian kukoistavimmat kaupungit, joka kuvaa yhdeksää kaupunkia Kreikan Miletoksesta Egyptin Aleksandriaan, Kiinan Hangzhousta Alankomaiden Amsterdamiin, että ”kaupungeissa erilaiset ihmiset ja uutta etsivät kokeilijat ovat saaneet elää rauhassa, ilman vainoja ja rajoitteita. Kaupungit puhkesivat kukoistukseen, koska niissä kannustettiin ajattelun ja tekemisen vapauteen sekä ymmärrettiin vieraita kieliä ja kulttuureja.” Erityisesti nykyisen aikamme epävarmassa maailmassa haluan ajatella, että Helsinki on kaupunki, jossa voi tuntea turvaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta myös ajattelun ja tekemisen vapautta.

Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki. Turvallisten ja toimivien peruspalveluiden lisäksi se tarkoittaa luottamusta oman elinympäristön rakenteisiin, hallinnon läpinäkyvyyteen ja oikeutta itseilmaisuun ja oman näköiseen elämään. Muualta Suomeen muuttaneiden kohdalla tiedän, ettei maailman toimivin kaupunki aina näyttäydy teille sellaisena. Ennakkoluuloja on edelleen olemassa, palveluiden saaminen omalla kielellä voi olla haastavaa, naapurit lämpenevät uusiin tuttavuuksiin hitaasti ja työmarkkina ei aina kohtele reilusti. Silti ponnistelemme kaupungissa joka päivä sen eteen, että yhä useampi Suomen ulkopuolelta valitsisi kodikseen juuri Helsingin.

Menestynyt kaupunki on riippuvainen laaja-alaisesta näkemyksestä, innovaatioista, kulttuurisesta lukutaidosta ja toimivista kansainvälisistä suhteista. Kaikkia näitä syntyy monimuotoisesta yhteisöstä, jonka voimavarat osataan valjastaa oikein käyttöön. Helsingissä olemme lisänneet englanninkielisiä varhaiskasvatuspaikkoja, pyrkineet palvelujen parempaan saavutettavuuteen englanniksi ja parantamaan yhteistyötä eri alojen yritysten kanssa. Osaajista on pulaa. Koulutusta monimuotoistetaan vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin.

 

This is the 3rd time we celebrate our new Helsinkians. As a community you are a force and a necessity. As individuals you are heroes and champions. This will be the final day when we address you separately from your new community. From now on I look forward to meeting you at events, gatherings and meetings for all citizens of Helsinki.

I hope you will take an active role in developing your new community called Helsinki. In Mother Teresa’s words: “Love begins at home, and it is not how much we do… but how much love we put in that action”.

Lämpimästi tervetuloa helsinkiläisiksi.

We are proud to have you as new Helsinki citizens.