Puheet

Munkkivuoren ostarin 60-vuotisjuhla 3.12.2019

Munkkivuoren ostarin 60-vuotisjuhla 3.12.2019

Arvoisat munkkivuorelaiset,

hyvät helsinkiläiset,

Kaupunkielämä houkuttelee yhä useampaa suomalaista. Kaupunkiseuduilla asuu yli neljä viidestä suomalaisesta ja muuttovirta osoittaa niin meillä kuin muuallakin maailmassa kaupunkeja kohti. Näin siitäkin huolimatta, että jotkut väittävät kaupungistumisen olevan vain Helsingin pormestarin ovela salajuoni!

Vaikka työpaikka lienee muuttopäätöksen keskeinen ajuri, niin olennainen osa kaupunkielämän viehätyksestä perustuu palveluiden, kulttuurielämän ja kaupunkien tarjoamien mahdollisuuksien läheisyyteen. Arjen muuttuessa kiireisemmäksi, ihmiset arvostavat sitä, että tärkeimmät palvelut – ja vähän ekstraakin, löytyvät läheltä kotia.

Ostarit edustavat kaupunki-kulttuurin ydintä. Ostari on lähellä. Ostari on myös kaupunginosansa kasvot ulospäin. Vaikka moni kaupunginosan ostari sinnittelee isojen kauppakeskusten katveessa ja nettikauppakin houkuttelee asiakkaita, ovat lähiostarit silti monille hehtaarihalleja mieluisampia asiointipaikkoja.

Entistä enemmän arvoa annetaan myös paikallisuudelle. Moni meistä haluaa tukea oman alueen yrityksiä ja palveluntarjoajia jo puhtaasta paikallisrakkaudesta, mutta myös siksi, että paikallisten palveluiden käyttäminen on mutkattomuuden ohella myös ekologisesti kestävämpää.

 

Arvoisa yleisö,

Helsingin ehdoton vahvuus ovat erilaiset kaupunginosamme, joilla jokaisella on omat selkeät vahvuutensa. Munkkivuoressa on vahva paikallisidentiteetti. Lukuisissa muissakin Helsingin kaupunginosissa on. Se tekee Helsingistä persoonallisen, hieman rosoisen ja lopulta kiinnostavan kaupungin.

Munkkivuorikin on muuttumassa. Hyvään suuntaan. 50-luvulta asti suunnitellut raiteet ovat vihdoin saavuttamassa myös Munkkivuoren ja ostarin läheisyyteen on tulossa lisää asuntoja. Suunnitelmissa on myös itse ostarin laajentaminen.

Kuten kasvaville kaupungeille ominaista on, Helsinkikin on astumassa aikaan, jossa suuri osa uudesta rakentamisesta tehdään täydennysrakentamisena olemassa oleville alueille, kaupunki-rakennetta tiivistäen.

Täydennysrakentaminen kohtaa myös vastustusta, mutta on tosiasiassa parhaita keinoja turvata alueen vetovoima ja palvelut. Kasvava ja kehittyvä kaupunginosa antaa parhaat edellytykset kivijalkakaupan kukoistukselle.

Täytyy muistaa, että kysymys on lopulta teidän – ja meidän kaikkien valinnoistamme. Lähdemmekö isoihin kauppakeskuksiin vai etsimmekö ensin vaihtoehtoa läheltä?

 

Hyvät munkkivuorelaiset,

Munkkivuoren ostari oli Suomen ensimmäisiä ostareita sen avatessa ovet asiakkailleen vuonna 1959. Kuten missä tahansa kunnon kauppakeskuksessa, myös tämän ostarin alakerrasta löytyy metroasema. Eli raiteita Munkkivuoreen on todella suunniteltu jo 50-luvulta lähtien. Jos suunnitelmat olisivat toteutuneet, Kuva-Tapion putiikin oven kohdalla voisi tänään olla metron sisäänkäynti.

Kuten valistuneemmat kuulijat tietävätkin, on kyseessä Suomen ensimmäinen metroasema – jota ei valitettavasti koskaan otettu käyttöön. Tuohon maailman aikaan suunniteltiin aivan maan pinnan alla kulkevaa kevytmetroa. Sen muistomerkkinä tässä alla on louheen täyttämä vähän keskeneräiseksi jäänyt metroasema.

Minusta on hieno saavutus, että Munkkivuoren ostari on edelleen vedossa ja päivittäinen asiointipaikka alueen asukkaille. Kaupunginosan elinvoimaisuudesta voi päätellä paljonkin siitä, kuinka elinvoimainen sen kaupallinen keskus on. Täällä Munkkivuoressa tilanne näyttää hyvältä.

Helsinki pyrkii strategiansa mukaisesti olemaan maailman toimivin kaupunki. Ei siis Uudenmaan, Suomen tai pohjoismaiden toimivin kaupunki, vaan maailman toimivin kaupunki. Maailman toimivimman kaupungin tulee näkyä ihmisten arjessa niin palveluiden sujuvuutena kuin viihtyisinä ja osallistumaan kutsuvina kaupunginosina. Tämän eteen teemme joka päivä töitä.

 

Arvoisat helsinkiläiset,

Lämpimät onnittelut Munkkivuoren elinvoimaiselle ostarille ja teille lähiseudun asukkaille, jotka saatte nauttia näin monipuolisista lähipalveluista. Toivotan teille kaikille lämmintä ja virkistävää joulun aikaa ja ostarille menestyksekästä sesonkia sekä tulevia vuosikymmeniä!