Puheet

Digiohjelmapäivä kaupungin asiantuntijoille

Digiohjelmapäivä kaupungin asiantuntijoille

Hyvät kaupungin tietohallinnon asiantuntijat,

Me olemme täällä tekemässä maailman toimivinta kaupunkia. Emme Uudenmaan, Suomen tai pohjoismaiden toimivinta kaupunkia, vaan maailman toimivinta kaupunkia. Lisäksi haluamme olla parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. Tässä tehtävässä tarvitaan jokaista meistä. Jokaisella meistä on tästä vastuu kaupunkilaisille, kollegoille, yhteistyökumppaneille, esimiehille, alaisille ja viime kädessä minulle. Epäonnistuminen ei ole isossa kuvassa vaihtoehto. Perääntyminen ei ole mahdollisuus. Silti rohkaisen teitä kaikkia ottamaan riskejä ja silloin tällöin epäonnistumaankin, jotta muutos voi onnistua.

Yksi keskeisiä maailman toimivimman kaupungin onnistumisen edellytyksiä on digitalisaatio. Me kaikki tiedämme, että digitalisaatio muuttaa maailmaa ehkä enemmän kuin mikään muu teollisen vallankumouksen jälkeen. Digitalisaatiossa on perimmiltään kysymys tiedon saannista, varastoinnista ja mahdollisimman älykkäästä käytöstä parempien palveluiden, tuotteiden ja kokemusten luomiseen. Kaupunkorganisaatiossa tämä koskettaa jokaista työnkuvasta riippumatta.

Digitalisaatio on asia, jota emme voi hallita, mutta jota voimme hyödyntää. Iso osa alan innovaatioista tapahtuu kaupunkiorganisaation ulkopuolella ympäri maailmaa. Yhteistyö muiden kaupunkien, yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa on keskeinen onnistumisen edellytys ja tässä meidän täytyy oppia paremmaksi.

Tulevaisuudessa ei ole enää kysymys osaamisen tai tuotteiden ostamisesta tarpeeseen vaan yhteisten ratkaisujen kehittämisestä muiden kanssa. Tämä muuttaa myös sitä, miten tietohallinnon ja digitalisaation toiminnot kaupungissa järjestetään.

Te olette tämän muutoksen keskiössä. Tietohallinnon rooli tulee muuttumaan valtavasti. Tukifunktion sijaan tarvitsemme teitä muutoksen kärkeen ja mahdollistajaksi. Tämä tarve muuttaa jokaisen elämää.

Digitalisaatio on keskeinen osa kaupunkistrategian onnistumista, mutta se ei ole itseisarvo. Digitalisaation ja tietohallinnon keskeisin tehtävä on mahdollistaa toimivampi kaupunki ja parempien palvelujen tuottaminen kaupunkilaisille. Jokaisen päivittäisen päätöksen kohdalla on kysyttävä ”miten tämä edistää kaupungin toimivuutta?”, ”miten tämä edistää kaupunkilaisen hyvää elämää Helsingissä”? Nämä kysymykset on laitettava aina edelle.

Onnistuminen vaatii myös yhteistyötä – meidän on luotava näkemys kaupungin ja kaupunkilaisten kokonaisedusta ja laitettava omat siilomme, rajoituksemme ja vanhentuneet tapamme pois käytöstä. Osittain tätä kulttuurinmuutosta ajetaan organisaatiomuutoksella, joka koskettaa myös tietohallintoa.

Teidän uusi kotipesänne tulee olemaan strategiaosastolla. Viimeistään tämän muutoksen pitäisi kertoa kaikille, että tietohallinto ei ole ”tukitoimi” vaan strategian jalkauttamisen ja toimintakulttuurin muutoksen keskeinen väline. Tämä myös vaatii teiltä uutta suhtautumista työhön. Sellaista asiaa, kuin ”tietohallinnon etu” tai ”toimialan etu” ei ole enää olemassa. On vain kaupunkiorganisaatio ja kaupunkilainen – meidän asiakkaamme.

Olen ymmärtänyt, että tämä on ensimmäinen kerta, kun olette kaikki yhdessä samassa paikassa samaan aikaan. Toivon, että tämä luo innostusta ja uudenlaista yhteistyötä myös kollegojen välille. Pyritään yhdessä luomaan uutta kulttuuria ja uusia tapoja, joissa jokainen idea on arvokas, kaikille hyville ajatuksille löytyy tilaa ja töissä on innostavaa ja palkitsevaa olla. Ajatelkaa isosti ja unohtakaa arkielämän rajoitukset edes täksi yhdeksi päiväksi. Ottakaa riskejä ja rikkokaa rajoja. Muuten ei synny maailman toimivinta kaupunkia.

 

Kuva: Mikael Ahlfors