Puheet

Helsingin juhlaviikkojen avajaispuhe

Helsingin juhlaviikkojen avajaispuhe

Me avaamme tänään yhdessä Helsingin JUHLAviikot. Emme taideviikkoja, kulttuuriviikkoja, musiikkiviikkoja tai puuhaviikkoja, vaan nimenomaisesti juhlaviikot. En tiedä, miten tähän nimeen keväällä 1968 on päädytty, mutta mikään ei voisi kuvata Helsingin kahta elokuun viimeistä viikkoa paremmin. Kaupunki on juhlien näyttämö, ja kaikki on kutsuttu mukaan. Juhlaviikkojen aikoinaan käytössä olleen sloganin mukaisesti ”taide kuuluu kaikille”, ”konsten tillhör alla”, ”art belongs to everyone”.

Hyvät juhlaviikkojen ja kulttuurin ystävät,
Bästa festspels- och kulturvänner,
Dear Friends and partners of Helsinki Festival,

Kaikkien näiden vuosien jälkeen joku voisi kysyä, mihin Juhlaviikkoja enää tarvitaan. Yhtenäiskulttuurin aika on kuollut ja yksi Helsingin keskeisistä tehtävistä on varmistaa, että ihmiset, yritykset ja organisaatiot voivat tuottaa itse sisältöä kaupunkitilaan. Miksi siis kaupunkiorganisaation pitää vielä muiden kulttuuritapahtumien, museoiden, orkesterien ja teattereiden ohella tuottaa festivaalia? Minkä takia kaupunki vuosi sitten perusti uuden säätiön nimenomaisesti huolehtimaan kaupungin tapahtumatarjonnan kehittymisestä – myös Helsingin juhlaviikoista?

Vastaukseni on, että ei kaupungin välttämättä pidäkään. Mutta me silti vaadimme saada tehdä sen.

Me haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuden yllättyä, ilahtua, äimistyä ja oppia. Me haluamme osoittaa maailmalle, että Helsinki on kaupunki, jolle taide ja kulttuuri ovat yhtä tärkeitä kuin juomavesi, sähkö ja lämmitys. Me haluamme vahvistaa maailmalla käsitystä Helsingistä monipuolisena ja modernina metropolina, joka tunnistaa taiteen ja kulttuurin merkityksen yhteiskunnan rakentajana ja ihmisyyden vaalijana. Me haluamme rakentaa parempaa maailmaa, jossa yhteinen kulttuurinen perintö on mahdollisuus, ei uhka. Ennen kaikkea me haluamme antaa tilaa uudenlaisille kohtaamisille, joiden inspiraationa voi olla yli 150 vuotta sitten kuolleen saksalaisen säveltäjän työ, tai samassa hetkessä yhteisöllisesti syntyvä Robottikuoro-teos.

Koska tätä on sivistys. Koska tätä on kansainvälisyys. Koska tätä on moderni demokratia. Ja tätä on Helsinki.

Hyvät juhlavieraat,

Kaupungin perustehtävä on tuottaa parhaita mahdollisia palveluja kaupunkilaisille kestävästi ja ihmislähtöisesti. Minulla on tapana sanoa, että kaupunki on ”hyvän elämän busineksessä” – me tuotamme hyvän elämän edellytyksiä.

Ett gott liv åstadkoms inte enbart genom fungerande basservice och trygg livsmiljö. En hörnsten för gott liv har genom mänsklighetens historia varit möjligheten att uttrycka sig själv och till reflektion. Konsten är en mer betydande del av oss än man kanske ens kan föreställa sig i dagens värld. Konst utgör fundamentet för vårt språk, det visuella, kreativt problemlösande och många nya former av teknologi.

Taiteen tukemisen kautta varmistamme osittain selviytymisemme tässä hullussa maailmassa. Uusia tulevaisuuden klassikoita syntyy joka päivä – Sibeliuskin oli aikoinaan nykytaidetta.

Dear Friends,

One of my first and foremost tasks is to ensure a sustainable, modern and civilized development of Helsinki as a city, community and a home. One important aspect of this is to provide opportunities for self-reflection, amazement and learning. Arts and culture are an important part of this. Fostering and developing the Helsinki art scene is written in our strategy and highlighted in the everyday working of the city organization.

Helsinki Festival is the largest multi-arts festival in the country but for us in Helsinki it is also a tradition kept alive by new generations of artists, producers, performers and institutions. I want to thank the whole team of Helsinki Festival and Events Helsinki for making this possible; I want to thank all artists and performers for your contribution and dedication to the festival; and finally, all those, who’s vision has kept Helsinki Festival alive for the past 50 years.

Meidän tehtävämme ei ole omistaa tätä kaupunkia. Meidän tehtävämme on omalla vahtivuorollamme vaalia ja kehittää sitä, ja kun aika on, antaa se seuraavalle sukupolvelle parempana kuin mitä sen itse saimme. Investointi taiteeseen ja kulttuuriin ei tässä valossa mene koskaan hukkaan. Ei kaupungilta eikä ihmiseltä.

Hauskoja Helsingin juhlaviikkoja kaikille!
Jag önskar alla festliga festspel!
I wish you all a wonderful Helsinki Festival!