Puheet

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta 150 vuotta

Arvoisa puheenjohtaja, pääsihteeri

Professori Matti Klingen Pääkaupunki-historiateoksessa tehdään hyvin selväksi, että vasta yliopiston siirtyminen Helsinkiin vuonna 1828 vahvisti aseman pääkaupunkina. Onhan selvää, että pääkaupungin täytyy tehtävänsä täyttääkseen olla myös maan tieteellisen sivistyksen keskus.

Jo Snellman totesi, että suuret saavutukset ovat peräisin meluisista pääkaupungeista. Nykykeskustelun perusteella tosin voisi kuvitella, että enää kasvun takuuna ei ole yliopisto vaan maakunnan sairaalapäivystys.

Juhlia on tässä organisaatiossa aina osattu järjestää. Ylioppilastalostakin iloittiin niin mittavasti, että ylimääräisiä jäsenmaksuja perittiin jäsenistöltä neljän seuraavan lukukauden ajan. Myös Helsingin kaupunki osaa järjestää juhlia. Olemmekin perineet korotettua kunnallisveroa jäseniltämme vuodesta 1550, eikä loppua näy.

Selvästi HYY on osannut hoitaa kiinteistöomistuksiaan Helsingin kaupunkia taitavammin, sillä se on monien mukaan maailman rikkain ylioppilaskunta. Olisikohan mahdollista sopia, että ulkoistamme oman tontti- ja rakennuskannan hoidon kiinteistöhallinnoltamme teille?

Ylioppilaskunnan itsehallinnollinen asema on aina määritelty lailla tai asetuksella. Älkää kuitenkaan paljastako sitä valtiolle, sillä saattaa olla, että sen seurauksena teille luodaan maakunnallinen hallintotaso.

Lämpimät onnittelut ikinuorelle ylioppilaskunnalle. Pitäkää mieli ja kaupunki jatkossakin virkeänä!