Blogi

Outi ja Jan Vapaavuoren säätiö aloittaa toimintansa

Perustin säätiön. Itse asiassa perustamisasiakirja on päivätty jo 23.7, jolloin siirsin peruspääoman 50.000 euroa uuden säätiön tilille. Säätiön perustamiseen liittyvät muut toimet vaativat kuitenkin sen verran aikaa, että eilen asiakirjat vihdoin kiikutettiin rekisteriviranomaiselle. Ja vielähän tässä menee aikansa, kun PRH tutkii, että kaikki on tehty oikein.

Säätiön nimeksi tulee Outi ja Jan Vapaavuoren säätiö.

Maailma on täynnä sellaista hyvää, jota olisi ilo olla henkilökohtaisesti mukana tukemassa. Oman valintamme ydinsanat ovat kulttuuri ja tulevaisuus.

Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea ja kannustaa nuoria taiteen ja kulttuurin eri alojen, erityisesti kuva- ja tanssitaiteen saralla, etenemään urallaan ja kansainvälistymään. Valitut kohteet ovat luonnollisesti lähellä sydäntämme. Uskomme kulttuurin voimaan edistää ihmisten ja yhteisöjen henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Haluamme myös, että katse on korostetusti tulevaisuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi jakaa apurahoja, palkintoja ja tukia sekä muutoinkin avustaa nuoria taiteen ja kulttuurin tekijöitä tai harjoittaa muuta sellaista toimintaa, joka edistää säätiön tarkoituksen toteutumista. Käytännön toteutus ja säätiön toiminnan muodostama kokonaisuus jää säätiön hallituksen ratkaistavaksi.

Saan siirtymäkorvausta Euroopan investointipankilta yhteensä kolmen vuoden ajan. Sen suuruus on riippuvaista tänä aikana Suomessa saamistani ansioista, eikä sitä siksi vielä voi tarkkaan arvioida. Olen sitoutunut – aiempien lausuntojeni mukaisesti – luovuttamaan korvaukset hyväntekeväisyyteen.

Toiveena on, että saisimme muitakin lahjoittajia mukaan, jotta säätiön vaikuttavuus kasvaisi. Siksi säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin säätiölain sallimalla tavalla hankkia varoja sekä tehdä sitoumuksia tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Vaikka säätiöllämme ei varmasti ole – ainakaan lyhyellä aikavälillä – kummoisiakaan vaikutuksia kulttuurikentän rahoitukseen sen pienuuden takia, vaimoni Outi ja allekirjoittanut toivomme, että säätiön tekemällä työllä voi olla suurikin merkitys yksittäisten nuorten taiteilijoiden elämään ja tätä kautta meille kaikille.