Blogi

Toimiva kaupunki on kestävämpi 

Toimiva kaupunki on kestävämpi 

Voimakas kasvu on sävyttänyt Helsingin historiaa jo parisataa vuotta, eikä kasvulle vielä näy päätepistettä. Viime vuonna kaupunkimme kasvoi 8091 uudella helsinkiläisellä. Perspektiiviä antaa se, että Suomessa on 184 kuntaa, joiden koko väkiluku on pienempi kuin Helsingin edellisvuoden väestönkasvu. Kasvavan kaupungin palveluista ja tulijoiden asuttamisesta on huolehdittava kestävästi.

Uudessa kaupunkistrategiassa korostuu moderni ilmasto- ja ympäristövastuu. Helsinki on ennen kaikkea paikka ja yhteisö. Helsingin tekevät helsinkiläiset: myös ilmasto- ja ympäristöasioissa.

Tulevaisuuden ratkaisut tehdäänkin pitkälti kaupungeissa ja on kaupungeista kiinni, miten esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa onnistutaan. Kaupungeissa päätetään, miten joukkoja liikutetaan, miten ja minne rakennetaan, millä kodit lämmitetään tai vaikkapa kuinka digitalisaatiota ja keinoälyä konkreettisesti hyödynnetään. Helsinki avaa jatkuvasti laajoja tietovarantojaan, ja tästä voi olla hyötyä vaikkapa korjausrakentamisessa tai kaupungin ilmanlaadun kehittämisessä.

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tulemme hyväksymään kunnianhimoisen ja konkreettisen uuden päästövähennysohjelman. Se sisältää mittavan määrän keinoja, millä pystymme vähentämään hiilidioksidipäästöjä, pienhiukkaspäästöjä ja muita ilman saasteita sekä muutoinkin elämään kestävämmin.

Helsinki on jo pitkään ollut kestävän kehityksen uralla. Joukkoliikenne toimii, pyöräilyyn on panostettu, kouluissa tarjotaan kasvisruokaa, vähäpäästöisille autoille tarjotaan alennus pysäköinnistä, olemme rakentaneet maailman ensimmäisen koko kaupungin kattavan ilmanlaadun sensoriverkon, kaikki bussit ja Staran työkoneet tulevat muutaman vuoden kuluessa siirtymään jäteperäisiin biopolttoaineisiin… Lista on lähes loppumaton – ja hyvä niin.

Kestävämmän kaupungin eteen voidaan tehdä kuitenkin paljon lisää ja monella eri rintamalla. Haastan myös kaupungin työntekijät mukaan pohtimaan uusia ruohonjuuritason keinoja kaupungin kestävyyden parantamiseksi. Osana palkkauudistusta haluan luoda kannustinjärjestelmän, jossa kaupungin työntekijöitä palkitaan toimivamman kaupungin ideoista – esimerkiksi sellaisista, jotka huomioivat luontoa ja ympäristöä nykyisiä toimintamalleja paremmin.

Muoviroska on yksi kaupunkiympäristön isoimmista näkyvistä ympäristöhaasteista. Roskisten lisäämisen ohella tarvitaan lisää muovinkeräysastioita. Myös uudenlaisia muovinkerääjiä on lisättävä merenrannoille ja haen tähän kampanjaan tukea myös Tallinnan kaupungilta. Myös muun roskan leviämistä ympäristöön pitää estää. Monesti pienet teot ratkaisevat. Esimerkiksi sorttiasemien aukiolon laajentaminen viikonloppuun, jolloin sorttiasemat palvelisivat myös perinteisenä taloyhtiöiden talkoopäivänä lauantaina, olisi hyvä alku.

Kaupungin on syytä panostaa resurssitehokkuuteen myös omassa toiminnassaan. Kaupungille ollaan parhaillaan laatimassa kiinteistöstrategiaa ja myös toimitilahanke on käynnissä. Näiden tarkoituksena on tehostaa kaupungin tilankäyttöä, joka sekin on iso ympäristöteko. Myös ruokahävikin vähentämiseen on keksittävä lisää keinoja. On arvioitu, että pelkästään kotitalouksista vuosittain roskikseen päätyvän ruoan päästöt Suomessa vastaavat 100 000 auton ilmastovaikutusta.

Ekologisesti ja eettisesti kestävä Helsinki kumpuaa positiivisuudesta. Helsinki haluaa olla globaalin vastuun kantamisessa edelläkävijöiden joukossa. Miten Helsinki voisi olla Sinun mielestäsi vieläkin kestävämpi?

#vuosipormestarina

Toimiva kaupunki 7/10

Tässä blogisarjassa tarkastellaan toimivan kaupungin konseptia kymmenen adjektiivin kautta peilaten sekä siihen, mitä valtuustokauden ensimmäisenä vuotena on jo tehty, että siihen, mitä toimivamman kaupungin rakentaminen seuraavaksi voisi tarkoittaa. Sarja kytkeytyy Helsingin visioon olla maailman toimivin kaupunki. Sitä mitä tällä konkreettisesti tarkoitetaan, ei ole strategiassamme selkeästi määritelty muutamia esimerkkejä lukuun ottamatta, vaan se huokuu johtavana ajatuksena ikään kuin rivien välistä. Toimivuus tarkoittaa monenlaisia asioita. Sitä, että arki on sujuvaa ja helppoa. Sitä, että systeemi pelaa. It simply works on tapa ilmaista asia englanniksi. Kyse on pitkälti ajatus- ja toimintatavasta. Siitä, että haluamme Helsingin olevan päivä päivältä aina hieman parempi.

Kymmenen adjektiivia ja muutamat esimerkit eivät tietenkään ole koko kuva siitä kaikesta, mitä Helsingissä pitää tehdä ja mihin seuraavaksi aion ryhtyä. Ne ovat kuitenkin hyvä alku.