Blogi

Toimiva kaupunki on vaikuttavampi

Toimiva kaupunki on vaikuttavampi

Kaikki organisaatiot valvovat etuaan. Niin niiden pitääkin. Päätökset, jotka itse kuhunkin vaikuttavat, tehdään isolta osin aina jossain muualla. Helsinginkin pitää valvoa etuaan niin kansainvälisillä areenoilla kuin suhteessa maan hallitukseen. Tämä on aivan yhtä luonnollista kuin vaikkapa se, että Suomi valvoo etuaan EU:n päätöksenteossa. Edunvalvontaa varten on perustettu ihan omia järjestöjäkin.

Palkansaajaliike kuuluu omiin kattojärjestöihinsä, elinkeinoelämän väki EK:oon. Helsinki kuuluu Kuntaliittoon. Mutta sen lisäksi omia asioita ajetaan myös itse ja suoraan. Tämä koskee kaikkia ammattimaisia toimijoita. Kaupungin pitää kaikin keinoin pyrkiä vaikuttamaan asioihin, jotka sitä ja sen kuntalaisia koskettavat. Toimiva kaupunki on vaikuttavampi.

Kun pyrkii valvomaan kaikkien etua käy toisinaan siten, ettei oikein aja kenenkään etua. Tämä on mm. Kuntaliiton haaste. Siksi Helsinki on viimeisen vuoden pyrkinyt aktivoitumaan itselleen soveliaammissa ryhmissä. Pääkaupunkiseudun ja kuutoskaupunkien yhteistyötä on tiivistetty ja laajempi C21 –kaupunkiverkosto perustettu. Kasvavien kaupunkiseutujen näkökulmien esille tuonti – ja huomioon ottaminen– on koko Suomen hyvinvoinnin kannalta keskeistä.

Olemme myös systemaattisesti pyrkineet lisäämään kaupunkipoliittista keskustelua yhteiskunnassa. Olemme järjestäneet ison kaupunkipoliittisen symposiumin, josta aiomme tehdä perinteen. Olemme tukeneet kaupunkitutkimuksen instituutin perustamista Helsingin yliopistoon ja kaupunkitaloustieteen professuurin perustamista Aalto-yliopistoon. Olemme ottaneet vahvasti osaa sote- ja maakuntauudistusta koskevaan keskusteluun.

Jatkossa tavoitteenamme on vakiinnuttaa C21-verkoston toiminta ja rakentaa tätä kautta kaupunkien yhteistä, entistä koordinoidumpaa edunvalvontaa muun muassa seuraavaa hallitusohjelmaa varten.  Haluamme myös verkottua laajemmin kansainvälisesti sekä kehittää ja systematisoida omaa edunvalvontaamme.

Aion käynnistää uusia kumppanuuksia maailman johtavien kaupunkien kanssa Helsingille tärkeiden teemojen, kuten osallisuuden ja kaupunki alustana –ajattelun ympärille. Teen myös työtä sen eteen, että Helsinki parantaa sijoituksiaan erityisesti startup-henkisyyttä ja uuden yritystoiminnan tukemista mittaavissa kansainvälisissä rankingeissa.

Vaikuttavampi kaupunki on myös sisäisesti vaikuttavampi. Aion huolehtia siitä, että keskeiset keskijohdossa ja ylimmässä virkamiesjohdossa toimivat kaupungin työntekijät saavat koulutusta niin työnteon rytminmuutoksen kuin ulkoisen vaikuttamisen osalta.

#vuosipormestarina

Toimiva kaupunki 6/10

Tässä blogisarjassa tarkastellaan toimivan kaupungin konseptia kymmenen adjektiivin kautta peilaten sekä siihen, mitä valtuustokauden ensimmäisenä vuotena on jo tehty, että siihen, mitä toimivamman kaupungin rakentaminen seuraavaksi voisi tarkoittaa. Sarja kytkeytyy Helsingin visioon olla maailman toimivin kaupunki. Sitä mitä tällä konkreettisesti tarkoitetaan, ei ole strategiassamme selkeästi määritelty muutamia esimerkkejä lukuun ottamatta, vaan se huokuu johtavana ajatuksena ikään kuin rivien välistä. Toimivuus tarkoittaa monenlaisia asioita. Sitä, että arki on sujuvaa ja helppoa. Sitä, että systeemi pelaa. It simply works on tapa ilmaista asia englanniksi. Kyse on pitkälti ajatus- ja toimintatavasta. Siitä, että haluamme Helsingin olevan päivä päivältä aina hieman parempi.

 Kymmenen adjektiivia ja muutamat esimerkit eivät tietenkään ole koko kuva siitä kaikesta, mitä Helsingissä pitää tehdä ja mihin seuraavaksi aion ryhtyä. Ne ovat kuitenkin hyvä alku.