Blogi

Toimiva kaupunki on kansainvälisempi

Toimiva kaupunki on kansainvälisempi

Menestyvät kaupungit ovat olemukseltaan kansainvälisiä ja monikulttuurisia. Näin on ollut historiassa ja näin on tulevaisuudessa. Eri kulttuurien ja näkökulmien yhdistyessä syntyvät parhaimmat innovaatiot ja pohja jännittävälle ja virikkeelliselle elämälle.

Globalisoituvassa maailmassa kilpailu investoinneista ja parhaista osaajista on kaupunkien välillä tiukkaa. Kaupunkien on taattava riittävä kansainvälinen toiminta- ja elinympäristö, kiinnostava kulttuurinen ilmapiiri ja toimivat palvelut, jotta ne houkuttelevat ihmisiä ja investointeja. Toimiva kaupunki on jo siksi kansainvälisempi kaupunki. Euroopan lääkeviraston haku Helsinkiin viime syksynä oli hyvä oppi siitä, että meillä on vielä paljon tehtävää.

Kaupunkistrategian mukaisesti olemme jo aloittaneet projektin englanninkielisten koulu- ja varhaiskasvatuspaikkojen kaksinkertaistamiseksi. Ensi syksyn ekaluokkalaiset saavat aloittaa ensimmäisen vieraan kielen opiskelun heti ensimmäisenä kouluvuonna. Suomeen töihin tuleville ja muillekin maahanmuuttajille on perustettu International House Helsinki -palvelukokonaisuus, jossa keskeiset maahantuloon ja asettumiseen liittyvät kysymykset voi hoitaa yhden katon alla.

Moskovan ja Tallinnan yhteistyösopimukset on uusittu. Kiinalaisen Tencentin kanssa on ryhdytty uudenlaiseen yhteistyöhön matkailun alalla. Monia uusia kumppanuuksia on saatettu vireille.

Finnairin onnistuneen Aasian-strategian ansiosta Helsinki voi asemoitua Euraasian ytimenä, jossa ulkomaalaisten yöpymiset lisääntyvät enemmän kuin koskaan ennen. Kiinan kasvava keskiluokka tekee ensimmäisiä ulkomaanlomiaan, ja hyvien yhteyksien takia monen matka suuntautuu meille. Tätä varten meidän täytyy satsata sekä Helsingin brändin rakentamiseen että alan investointien houkuttelemiseen.

Tulevana vuonna Helsingin kansainvälistämistä on tarkoitus määrätietoisesti jatkaa. Perustamme aivan uuden kansainvälisten asioiden yksikön. Myös englannin asemaa asiointikielenä tulisi vahvistaa. Tavoitteeni on myös, että voisimme vahvistaa asemaamme kansainvälisissä johtavien kaupunkien välisissä verkostoissa ja luoda uusia kumppanuuksia mielenkiintoisten kaupunkien kanssa. Vaikka pärjäämmekin kansainvälisissä vertailuissa erinomaisesti, ei se tarkoita, ettei meillä olisi opittavaa muilta. Mitä muuta kansainvälisempi Helsinki sinun mielestä voisi olla?

#vuosipormestarina

Toimiva kaupunki 4/10

Tässä blogisarjassa tarkastellaan toimivan kaupungin konseptia kymmenen adjektiivin kautta peilaten sekä siihen, mitä valtuustokauden ensimmäisenä vuotena on jo tehty, että siihen, mitä toimivamman kaupungin rakentaminen seuraavaksi voisi tarkoittaa. Sarja kytkeytyy Helsingin visioon olla maailman toimivin kaupunki. Sitä mitä tällä konkreettisesti tarkoitetaan, ei ole strategiassamme selkeästi määritelty muutamia esimerkkejä lukuun ottamatta, vaan se huokuu johtavana ajatuksena ikään kuin rivien välistä. Toimivuus tarkoittaa monenlaisia asioita. Sitä, että arki on sujuvaa ja helppoa. Sitä, että systeemi pelaa. It simply works on tapa ilmaista asia englanniksi. Kyse on pitkälti ajatus- ja toimintatavasta. Siitä, että haluamme Helsingin olevan päivä päivältä aina hieman parempi.

 Kymmenen adjektiivia ja muutamat esimerkit eivät tietenkään ole koko kuva siitä kaikesta, mitä Helsingissä pitää tehdä ja mihin seuraavaksi aion ryhtyä. Ne ovat kuitenkin hyvä alku.

Kuva: Kimmo Brandt