Blogi

Toimiva kaupunki on ketterämpi

Toimiva kaupunki on ketterämpi

Elämme monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Digitaalinen murros muuttaa elämäämme ja jopa työn tekemisen tapaa ennennäkemättömällä tavalla. Tällaisessa maailmassa pitää pystyä elämään ajassa, olemaan nopea, joustava ja uusiutumiskykyinen. Helsinki on iso organisaatio, joka ei aina ole ollut tunnetuin notkeudestaan. Menestyäkseen kaupunginkin pitää kuitenkin jatkuvasti uusiutua ja kehittää toimintatapojaan. Toimiva kaupunki on ketterämpi.

Helsingin toimintakulttuuria on viimeisen vuoden ajan pyritty modernisoimaan. Olemme mm. perustaneet kaupungin ensimmäisen johtoryhmän sekä niin suurhankkeiden kuin suurtapahtumien koordinaatioryhmän pystyäksenne kokonaisvaltaisempaan ja koordinoidumpaan mutta ennen kaikkea nopeampaan ja joustavampaan toimintaan. Helsinki on myös ennakkoluulottomasti osoittanut keskeisellä paikalla sijaitsevan entisen sairaalan alueen kasvavalle startup –yhteisölle. Maria 01:sta onkin kehittymässä eurooppalaisessakin mittakaavassa uniikki kokonaisuus.

Jatkossa kaupungin pitää olla entistä ketterämpi. Tietöistä emme ikinä pääse eroon, mutta toimivassa kaupungissa niiden pitää olla paremmin koordinoituja ja nopeammin toteutettuja. Isojen hankkeiden, kuten länsimetron virheistä pitää ottaa opiksi. Enemmän palveluja pitää digitalisoida. Maailman muutokseen on yksinkertaisesti osattava reagoida nopeammin.

Kaupunki kasvaa kovaa vauhtia. Ketterämmässä kaupungissa tähän varaudutaan ja mukaudutaan fiksummin. Lapsiperheiden kasvavaan määrään pitää pystyä reagoimaan siten, että päivähoitopaikat pystytään järjestämään näppärästi riittävän läheltä kotia. Myös palveluseteliä rohkeammin hyödyntämällä saavutettaisiin jo paljon.

Ketterämmän kaupungin rakentamisessakin kaupungin henkilöstö on avainasemassa. Heitä pitääkin jatkossa yhä vahvemmin kannustaa ketterämpien toimintamallien käyttöönottoon. Tästä pitää myös pystyä palkitsemaan. Ei pitäisi olla mitään estettä sille, että kaupungissakin otetaan askelia yksityisen sektorin palkitsemisjärjestelmien suuntaan siten, että hyvistä ja toteuttamiskelpoisista ideoista ja käyttöön otetuista hyvistä käytännöistä palkitaan aiempaa nopeammin ja isommin.

Esimerkkejä siitä, miten kaupungistamme saa vielä ketterämmän, on monia muitakin. Kuulen mielelläni myös kaupunkilaisten näkemyksiä asiasta. Mitä sinun mielestäsi pitäisi tehdä, jotta Helsinki olisi vielä ketterämpi?

***

#vuosipormestarina
Toimiva kaupunki 2/10

Tässä blogisarjassa tarkastellaan toimivan kaupungin konseptia kymmenen adjektiivin kautta peilaten sekä siihen, mitä valtuustokauden ensimmäisenä vuotena on jo tehty, että siihen, mitä toimivamman kaupungin rakentaminen seuraavaksi voisi tarkoittaa. Sarja kytkeytyy Helsingin visioon olla maailman toimivin kaupunki. Sitä mitä tällä konkreettisesti tarkoitetaan, ei ole strategiassamme selkeästi määritelty muutamia esimerkkejä lukuun ottamatta, vaan se huokuu johtavana ajatuksena ikään kuin rivien välistä. Toimivuus tarkoittaa monenlaisia asioita. Sitä, että arki on sujuvaa ja helppoa. Sitä, että systeemi pelaa. It simply works on tapa ilmaista asia englanniksi. Kyse on pitkälti ajatus- ja toimintatavasta. Siitä, että haluamme Helsingin olevan päivä päivältä aina hieman parempi.

Kymmenen adjektiivia ja muutamat esimerkit eivät tietenkään ole koko kuva siitä kaikesta, mitä Helsingissä pitää tehdä ja mihin seuraavaksi aion ryhtyä. Ne ovat kuitenkin hyvä alku.

Kuva: Mikael Ahlfors