Blogi

Vuosi Helsingin pormestarina

Vuosi Helsingin pormestarina

Tänään tulee vuosi täyteen siitä, kun minut valittiin Helsingin pormestariksi. Vuosi on lyhyt, mutta silti pitkä aika. Paljon on tapahtunut. Yhtä sun toista on saatu aikaiseksi. Monia hyviä prosesseja on saatu liikkeelle. Katse on kuitenkin vahvasti tulevaisuudessa. Maailma muuttuu kovaa vauhtia ja Helsinki haluaa pysyä tämän muutoksen etujoukoissa. Ja ainahan perustekemisessämmekin on parantamisen varaa.

Ensimmäistä vuotta leimasi perustan rakentaminen uudelle tavalle johtaa ja kehittää Helsinkiä. Uusi organisaatio ja johtamisjärjestelmä otettiin käyttöön. Laadimme kaupungille modernin ja dynaamisen strategian. Aktivoiduimme omassa edunvalvonnassamme ja panostimme laaja-alaisesti kansainvälisten suhteiden kehittämiseen. Otimme käyttöön uuden osallisuusmallin, jonka avulla tarkoitus on ottaa kaikki yhä vahvemmin mukaan kehittämään yhteistä kaupunkiamme.

Kaupungin talous on hyvin tasapainossa. Kunnallisveroa laskettiin ja koiraverosta luovuttiin. Kaupunki on voinut panostaa vahvasti kasvuunsa ennätysmäisellä investointiohjelmalla. Erityisesti varhaiskasvatukseen ja koulutukseen on voitu satsata enemmän.

Ennen kaikkea olen halunnut panostaa rennompaan, ketterämpään ja hauskempaan kaupunkiin. Pyrin aktiivisesti modernisoimaan kaupungin omaa toimintakulttuuria. Samalla luomme edellytyksiä yksittäisten ihmisten, järjestöjen ja yritysten omaehtoiselle toiminnalle. Helsinki on ennen kaikkea paikka ja yhteisö, ei byrokratia. Helsinki on hyvää elämää varten.

Kaupungin strategian keskeinen visio on olla maailman toimivin kaupunki. Olemme varmasti jo nyt hyviä, mutta tekemistä riittää vielä vaikka kuinka paljon.

Tärkeintä on ajatella ja toimia kokonaisvaltaisesti, olla koko ajan utelias ja aktiivinen.

Aloitan toisen pormestarivuoteni käsittelemällä seuraavan kymmenen päivän ajan sosiaalisessa mediassa kunakin päivänä yhtä minun mielestäni olennaista toimivan kaupungin ulottuvuutta. Kirjoitan joka päivä vähän siitä, mitä on jo tehty ja vähän siitä, miten haluaisin Helsingin seuraavaksi kehittyvän. Toivon kaupunkilaisten ottavan osaa keskusteluun ja antavan minulle palautetta. Lopuksi vedän hieman yhteen saatua palautetta ja kirjoitan lyhyen välitilinpäätöksen ensimmäisestä vuodestani kaupungin palveluksessa.

Helsinki on hieno kaupunki, yksi maailman hienoimmista. Mutta tulevaisuuden Helsinki on enemmän. Kiitän kaikkia helsinkiläisiä siitä, että saan olla tätä yhdessä teidän kanssanne tekemässä.