Puheet

Pääkaupunkiseudun yhteisvaltuusto Vantaalla

Kokoomuksen puheenvuoro

MUUTOKSET PUHUTTAESSA MAHDOLLISIA

Arvoisat pääkaupunkiseudun valtuutetut,

Mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi: kokoomuksen piirissä on pääkaupunkiseudulla osin poikkeavia näkemyksiä aiheesta eikä tämä puhe välttämättä kuvaa kaikkien ajattelua.

Isojen kaupunkiemme menestys perustuu niiden kykyyn hallita laajoja kokonaisuuksia.

Monimutkaistuvassa ja yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa edessämme on entistä visaisempia ongelmia, jotka edellyttävät entistä kokonaisvaltaisempia ratkaisumalleja. Segregaation torjunta tai toimiva maahanmuuttajien kotouttaminen eivät onnistu ilman sosiaalipolitiikan, koulutuspolitiikan, elinkeinopolitiikan, kaavoituksen tai asumisen ratkaisujen saumatonta yhteistyötä. Moderni elinvoima- ja kasvupolitiikka on sekin yhdistelmä lukuisia eri toimenpiteitä.

Esitys sote- ja maakuntauudistukseksi on modernille maailmalle vieras. Kun muualla kaupungistumisen kiihtyessä parannetaan kaupunkien toimintaedellytyksiä, Suomessa niitä heikennetään. Kun muualla päätöksentekoa halutaan tuoda lähemmäs ihmistä, Suomessa päätöksenteko tärkeimmistä lähipalveluista viedään ylemmälle hallinnon tasolle. Kun maailmalla kaupungeille keskitetään keinoja etsiä ratkaisuja entistä hankalimpiin ongelmiin, Suomessa vastuita pirstotaan eri hallinnon tasoille.

Vireillä olevassa uudistuksessa ollaan tekemässä erittäin monimutkaista kokonaisuutta kerralla ilman, että kenelläkään on syvällistä näkemystä kokonaisuudesta. Olemme peruuttamassa hierarkisiin moniportaisiin malleihin. On vaikea nähdä, että aikaansaisimme sen paremmin säästöjä kuin toiminnallisia etuja.

Suomi on iso maa, jossa on erilaisia alueita. On selvää, ettei suurta hallintoreformia voi tehdä pelkästään suurten kaupunkien ehdoilla. Yhtä selvää pitäisi kuitenkin olla, ettei sitä voi tehdä pelkästään haja-asutusalueiden ehdoilla kuten on tapahtumassa. On kaikkien etu, että isoimmat kaupunkimme pärjäävät kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. On erityisesti pienimpien ja kaikkein köyhimpien kuntien etu, että tulonsiirtoja muualle maahan maksavat kaupungit menestyvät ja kehittyvät. Pääkaupunki ja pääkaupunkiseutu pärjäisivät hölmöstä hallintoreformista riippumatta. Emme kuitenkaan pärjäisi niin hyvin kuin voisimme tai niin hyvin, kuin meidän koko Suomen puolesta pitäisi pärjätä. Suomen etu ja pääkaupunkiseudun etu eivät ole toisistaan riippumattomia vaan kiinteässä yhteydessä toisiinsa.

Suurimmassa osassa maata pidetään itsestäänselvyytenä – jopa hyveenä, että paikalliset edustajat puolustavat kotikontujaan. Suurimpien kaupunkien toimiessa samoin, huolemme leimataan kapinoinniksi. On röyhkeää moittia pääkaupunkiseutua siitä, että se haluaa käsitellä aihetta, joka vaikuttaa sen asemaan ja elämään enemmän kuin mikään muu asia viimeiseen sataan vuoteen.

Hyvät valtuutetut,

Tämä on isoin asia, jota kukaan meistä tulee valtuustourallaan koskaan käsittelemään. Tähän on siksi suhtauduttava sen vaatimalla vakavuudella. Nyt on katsottava tulevaisuuteen, ei menneisyyteen.

Vielä ei ole myöhäistä kääntää Suomen suuntaa.