Blogi

Kansainvälinen yhteistyö korostuu Helsingin kehittämisessä

Kansainvälinen yhteistyö korostuu Helsingin kehittämisessä

Vietin alkuviikon New Yorkissa. Puhuin Smart Cities New York konferenssissa. Osallistuin lukuisiin oheistapahtumiin kuten paikalla olleiden monien pormestarien sisäisiin keskusteluihin. Vierailin sekä Bloomberg-säätiössä että Rockefeller-säätiössä neuvottelemassa Helsingin yhteistyöstä näiden kanssa. Tapasin New Yorkin kaupungin kansainvälisten asioiden johtajan ja kaupungin elinkeinotoiminnan edustajia.

Näin ja koin paljon. Vein Helsinkiä ja vähän Suomeakin maailmalle ja ammensin paljon monien muiden kaupunkien kokemuksista. Valaistuin entisestään kansainvälisen yhteistyön merkityksestä Helsingin kehittämisessä.

Kaupunkien merkitys globaalissa taloudessa kasvaa. Kaupunkien rooli korostuu niin ihmisten jokapäiväisen elämän edellytysten luojana kuin globaalien ongelmien ratkaisijoina. Samalla on syntynyt tarve kaupunkien väliselle yhteistyölle niin kahdenvälisten kumppanuuksien kuin laajempien kaupunkiverkostojen muodossa, hieman samoin kuin syntyi tarve kansallisvaltioiden yhteistyölle aikanaan.

Helsinki on pärjännyt toistaiseksi hyvin ilman aidosti merkittävää kansainvälistä yhteistyötä. Asetelma on kuitenkin muuttumassa. Maailma muuttuu huomattavaa vauhtia. Disruptio on laaja-alaista ja kokonaisvaltaista. Maailman muutoksessa on pysyttävä mukana, mielellään eturintamassa. Luontevimmat kumppanit isolle kaupungille löytyvät yhä useammin kansallisten rajojen ulkopuolelta.

Menestyvillä kaupungeilla on myös kasvava tarve lisätä kansainvälistä vetovoimaansa ja tunnettuuttaan sekä brändätä itseään globaalilla pelikentällä.

Kaupunkien välinen yhteistyö muuttaa samalla luonnettaan. Perinteisen kaupunkidiplomatian ja ystävyyskaupunkitoiminnan aika on auttamatta ohi. Puhumme nyt konkreettisesta ja tuloshakuisesta ongelmanratkaisusta ja muusta sellaisesta kehitystyöstä ja toiminnasta, jolla on suora yhteys kaupunkien toimintaan ja prosesseihin.

Helsinki on ottanut kopin tästä haasteesta. Rakennamme määrätietoisesti kumppanuuksia valittujen mielenkiintoisten kaupunkien kanssa ja hakeudumme jäseniksi johtaviin kaupunkien välisiin verkostoihin. Perustamme oman kansainvälisten asioiden yksikön kehittämään ja koordinoimaan kaupunkitason kansainvälistä toimintaamme. Merkittävä osa jokapäiväisestä työstämme sisältää luonnollisesti jo itsessään kansainvälisen ulottuvuuden.

Helsingillä on maailmalla hyvä maine. Olemme hyviä monessa sellaisessa, joka kiinnostaa kaikkialla. Emme ole kuitenkaan kovinkaan hyvin hyödyntäneet kaikkea tähän liittyvää potentiaalia. Mahdollisuuksia kuitenkin riittää – itse olen huomannut, että minuun suhtaudutaan kiinnostuneemmin pääkaupunkimme pormestarina kuin aikanaan maamme elinkeinoministerinä.

Samalla meillä on valtavasti opittavaa muilta johtavilta kaupungeilta. Tämäkin pitää ottaa vakavasti.