Blogi

EMA-haku kannatti ja opetti

EU:n jäsenvaltioiden ministerit päättivät tänään Euroopan lääkeviraston (EMA) sijoittamisesta Amsterdamiin. Helsinki oli kisassa mukana, mutta tällä kertaa voittoa ei saatu kotiin. Lämpimät onnittelut voittajalle!

Helsinki on monessa kisassa mukana. Osassa pärjätään, osassa ei. Parempi näin kuin käpertyä omaan koloonsa. Muodollisesti hakijana oli tällä kertaa Suomen valtio, eikä kaupunki itse. Käytännössä työtä tehtiin yhdessä. Lämpimät kiitokset harjoituksesta vetovastuussa olleelle Mikko Alkiolle loistavasta työstä sekä koko STM:n väelle erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä.

Hakemuksemme oli hyvä, kuten tapana on. Hyviä hakemuksia toki oli monella muullakin. Kyse on vahvasti himoitusta virastosta. EMA on unionin suurin virasto, jonka sijoittuminen tuo mukanaan myös merkittäviä elinkeinopoliittisia etuja. Uusi valintatapakin vaikutti osin kisan politisoitumiseen. Jokainen jäsenvaltio sai äänestää omien painotustensa mukaan. Helsingin jääminen pois palkintosijoilta tuskin oli kiinni osaamisestamme tai life science –klusterimme laadusta, vaan jostain ihan muusta.

Jokainen kampanja opettaa paljon. Tällä kertaa suurin oppi oli ehkä se, kuinka heikosti tunnettu maamme ja sen pääkaupunki jopa Euroopassa kaikesta huolimatta on. Vielä jonkin aikaa Lontoossa sijaitsevan EMA:n henkilöstön piirissä tehdyssä kyselyssä pärjäsimme huonosti kysyttäessä sitä, minne henkilökunta olisi valmis muuttamaan.

Voipi olla, että tällaisissa kyselyissä emme voikaan pärjätä keskisen Euroopan kaikkien tuntemille metropoleille. Huonot pisteemme tässä suhteessa ovat kuitenkin jossain määrin hämmentäviä, kun muistetaan, miten hyvin Helsinki erilaisissa elämänlaatuvertailuissa menestyy. Elävän elämän esimerkki tästä on Helsingissä sijaitseva kemikaalivirasto ECHA: sen henkilöstön vaihtuvuus on kaikkien EU-virastojen alhaisin.

Suomi on hurjan hyvä maa ja Helsinki valtavan hieno kaupunki. Tarve tämän tarinan eteenpäinviemiselle on kuitenkin suuri. Kaikki muut eivät vielä tiedä sitä, minkä me jo tiedämme. Siksi uskallan väittää, että hyödyimme hausta paljon, vaikka pääpalkintoa ei tullutkaan. Haku antoi hyvän mahdollisuuden luoda positiivista Suomi- ja Helsinki-kuvaa, vahvistaa tunnettuisuuttamme ja promota omaa vahvaa Life Science –sektoriamme.

Onnistuimme näissä kaikissa ainakin kohtuullisesti. Rajoja rikkonut some-kampanjamme herätti ansaitusti runsaasti positiivista virettä.

Vaikka emme tulleet voittajina maaliin, saimme hyvästä kisasta silti oppia – ja lisää eväitä rakentaa maineestamme kaupunkimme veroisen.

Applying for EMA was worth it and taught us something 

Today the EU member states decided to locate the European Medicines Agency in Amsterdam. Helsinki was a contender in this contest, but this time we weren’t the first at the finish line. I would like to offer my warm congratulations to the winner!

Helsinki competes in many contests. In many, we have succeeded quite well, but you can’t always win. That is better than hiding away in your own cranny, away from the outside world. Formally the applicant this time was the Finnish government, not the city itself. In practice, we all worked together. I want to thank Mikko Alkio, who was in charge of the project as well as everyone at the Ministry of Social Affairs and Health for smooth and good co-operation.

We are in the habit of making good applications, and this time was no exception. Other contenders had good application as well, of course. The EMA is the union’s largest agency, and its location brings with it significant economic advantages. The new selection method also contributed to making the process more political. Each member state voted according to its own emphasis. The fact that Helsinki didn’t make the top three likely wasn’t dependent on our expertise or the quality of our life science –sector; it has to do with something completely different.

Each campaign is a learning opportunity. This time the biggest teaching was how poorly known our country and its capital remain even in Europe. When the agency polled the employees of EMA about where they would like to move to, Helsinki was ranked quite low.

Might be, that in polls like these we cannot compete with the most famous and centrally located metropolises of Europe. The bad score is however somewhat confusing in the light of Helsinki’s excellent success in various quality of life rankings and comparisons. A real life example is the Helsinki-based European Chemical Agency ECHA: its personnel turnover is the lowest of all EU agencies.

Finland is a wonderful country and Helsinki is an enormously fine city. The need to spread this story is however great. Not everybody knows what we already know. I dare to therefore claim that we benefited a great deal from this application, even though we didn’t win the main prize this time. The application process gave us a good opportunity to spread a positive perception of Finland and Helsinki, to strengthen the recognition of our capital and to promote our own strong Life Science sector.

We succeeded at least moderately in all of these feats. Our unconventional social media campaign generated well-deserved positive buzz.

Even though we didn’t win this race, we gained valuable lessons – and more knowledge on how to build our reputation to match our city.