Blogi

Joukkoliikenteessä on oltava edulliset liput tulevaisuudessakin

Jossain vaiheessa käynnissä olevaa kuntavaalikeskustelua pohdittiin kysymystä joukkoliikenteen maksuttomuudesta. Taisipa tämä teema olla esillä jossain vaalikoneessakin. Esitys on epärealistinen jo sen takia, että sen hinta helsinkiläisille vastaisi vajaan kahden prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroon. Kaupunkihan tukee joukkoliikennettä vahvasti jo nyt, samoin kun muut seudun kaupungit. Veronmaksaja kustantaa noin puolet jokaisesta joukkoliikennematkasta.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että lippujen hintoihin kohdistuu merkittäviä korotuspaineita. Keskeisin syy tähän on kohoavat infrakustannukset, mitkä johtuvat mm. Kehäradan ja Länsimetron valmistumisesta.  Näiden investointien aiheuttamien kustannusten laskentaperiaatteista on sovittu aikoinaan seudun kuntien välisessä perussopimuksessa ja erillisessä infrasopimuksessa.

Kun Länsimetro on koko vuoden käytössä vuonna 2018, nousee infrakustannukset vuositasolla  noin 130 M€:oon, kun ne vielä vuonna 2015 olivat alle 70 miljoonaa euroa. Tulevaisuudessa kustannuspaineita tuo mm. Länsimetron jatkeen, Raidejokerin (2024), Kruunusiltojen (2026) ja kantakaupungin uuden ratikkaverkon (2026) valmistuminen.

Jo Kehäradan ja Länsimetron ensimmäisen vaiheen valmistuttua on paineita yli 10 prosentin lippujen hintojen korotuksiin. On selvää, että näin isot korotukset vaikuttaisivat haitallisesti joukkoliikenteen suosioon. Tästä taas ei hyötyisi kukaan.  Vaikka palvelutaso paranee, yksittäinen kuntalainen ei sitä ihan hevin miellä. Ja vaikka mieltäisikin, joukkoliikenteen hinnat kuuluvat niihin, joiden pitää kaikissa oloissa olla kohtuullisia.

Isojen investointien aiheuttamien kulujen kasvun puserruksessa on etsittävä ratkaisu, millä joukkoliikenteen lippujen hinnat pidetään kohtuullisina. Vaihtoehtoja lienee useita. Jos ratkaisu edellyttää vanhojen sopimusten uusimista, niin se pitää tehdä. Helsinki on tunnettu hyvästä joukkoliikenteestä. Haluan, että Helsinki tunnetaan tästä myös tulevaisuudessa. Minulle hyvään joukkoliikenteeseen kuuluu hyvä palvelutaso ja kohtuuhintaiset joukkoliikenneliput.