Blogi

Ennakkoluulottomuutta uuden bisneksen mahdollistamiseen

Maailman suurin majoituspalveluita (ilman ainuttakaan hotellihuonetta) tarjoavan Air B&B:n toiminta kiellettiin Berliinissä vetoamalla vuokrien nousuun. Kuljetuspalvelu Uber on kohdannut vastustusta ympäri Eurooppaa ja sen toiminta on kielletty tai sitä rajoitettu voimakkaasti.  Näin siitä huolimatta, että uudet palvelut voisivat tarjota vaihtoehdon yksityisauton omistamiselle ja helpottaa kaupunkiliikenteen ongelmia.

Halu suojella vanhoja, mutta ei välttämättä kuluttajan kannalta parhaita toimialoja on vahva.  Lainsäätäjälle tai kaupungin päättäjälle helppo ratkaisu on kieltää uusien tulokkaiden toiminta. Kehitys kehittyy silti – jossain – siellä missä tulevaisuuteen suhtaudutaan ennakkoluulottomammin.

Alusta- ja jakamistalous ottaa isoja askeleita eteenpäin. Uusien liiketoimintamallien ja digitalouden varaan rakentavien yritysten ongelmana ovat Euroopassa kuitenkin pirstaleiset markkinat ja monimutkainen säädösympäristö. Ei olekaan ihme, että moni eurooppalainen yrittäjä kyllästyy, pakkaa laukkunsa ja muuttaa Kalifornian aurinkoon kehittämään bisnestään ja kasvamaan. Samalla verotulot ja uudet korkean osaamisen työpaikat siirtyvät Atlantin toiselle puolelle. Myös Aasiassa kasvu on nopeaa ja tarvittava väestöpohja laaja.

Pienen ja avoimen talouden kannalta kaupan esteet ovat myrkkyä. Eurooppalaisten, toimivien digimarkkinoiden puute on yksi todellinen kaupan este. Yksi hyvä askel olisi noudattaa samaa kuluttajansuojasäätelyä kuin muussakin kaupassa eikä asettaa kovempia ehtoja kauppaa verkossa tekeville.

Sama tasapuolisuuden periaate pätee luonnollisesti myös toiseen suuntaan. Jos majoituspalveluiden tarjoaminen Air B&B:n tai muun palvelun kautta on liiketoimintaa eikä tilapäistä oman asunnon vuokrausta, on toiminnasta tietysti maksettava samat verot ja maksut samoin kuin muidenkin alalla toimivien.

Suomessa on onneksi säilytetty maltti ja toimittu harkiten. Uusien bisnesmallien toivottaminen tervetulleeksi tarjoaa uusia kokemuksia ja ratkaisuja arjen ongelmiin. Omistamisen merkitys saattaa samalla hiukan vähentyä – saahan jo nyt esimerkiksi harvoin tarvittavan porakoneen lainaksi Helsingin kaupungin kirjastosta.

Modernin kaupungin tehtävä ei ole heittää kapuloita rattaisiin, vaan tarjota kaikille reilu mahdollisuus toimia ja uudistua. Helsingin paikka on tässäkin edistyksen etujoukossa. Parhaimmillaan reiluilla pelisäännöillä toimivat uudet tulokkaat muokkaavat markkinoita ja synnyttävät uutta bisnestä kaikille – myös vanhoille toimijoille.