Uutiset

Suomen Teollisuussijoituksen osakepääomaa korotetaan 105 miljoonalla eurolla

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Hallitus valtuutti 2.4.2015 työ- ja elinkeinoministeriön merkitsemään uusia osakkeita ja korottamaan Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakepääomaa 105 miljoonalla eurolla. Osakeanti liittyy Teollisuussijoituksen kolmeen eri sijoitusohjelmaan: Kasvurahastojen rahasto II:n lisäpääomittamiseen, Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelmaan sekä uuteen kansainvälisten pääomasijoitusten hankkimiseen liittyvään sijoitusohjelmaan.

– Yritystemme uudistuminen ja kansainvälistyminen on yksi tulevaisuuden kasvun keskeinen osatekijä. Uudistumista ja kansainvälistymistä tukevalla yritysrahoituksella halutaan rakentaa nimenomaan uudistumismahdollisuuksia yrityskannallemme. Toimivan pääomamarkkinan ohella keskeistä on huolehtia riittävistä t&k -panoksista, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori sanoo.

Hallituksen kevään 2013 kasvurahoitusohjelmaan liittyvä Kasvurahastojen rahasto II:n 30 miljoonan osuus tukee osaltaan nopeasti kasvavia pk-yrityksiä, joiden kasvun edellytys on riittävän ulkopuolisen riskirahoituksen saaminen. Vuoden 2014 loppuun mennessä 130 miljoonan euron suuruinen rahasto on tehnyt kaksi rahastosijoitusta.

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelmaan suunnataan 50 miljoonaa euroa. Viime vuonna käynnistynyt sijoitusohjelma on tarkoitettu kasvuhakuisille suomalaisille teollisuuden ja teollisuutta palveleville pk-yrityksille. Ohjelman painopistealueita ovat cleantech, biotalous, teollisuuden digitalisaatio ja terveysteknologia. Tähän mennessä sijoituksia on tehty jo yli 10 kohdeyhtiöön.

Teollisuussijoituksen uuden kansainvälisten pääomasijoitusten hankkimiseen liittyvän sijoitusohjelman käynnistämiseen ja toteutukseen varataan 25 miljoonaa euroa. Ohjelman toteuttaminen on jo käynnistynyt.

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin ja kansainvälisesti verkottuen suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaiseen yritystoimintaan suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta.

www.teollisuussijoitus.fi

Lisätiedot:
erityisavustaja Laura Manninen, TEM, p. 050 361 7511
hallitusneuvos Matti Hietanen, TEM, p. 029 506 0100