Blogi

Elinkeinoministeri Vapaavuori: Viranomaiset seuraavat Talvivaaran vesitilanteen kehittymistä

TEM
Tiedote

Kainuun ELY-keskus kehotti tänään 2.4.2015 Talvivaara-Sotkamo Oy:n konkurssipesää jättämään ilmoituksen ympäristönsuojelulain 123 pykälän mukaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta. Kuten viranomaiset ovat jo aiemmin todenneet, Talvivaaran vesialtaat ovat täyttymässä kriittiselle tasolle.

Kaivosalueella on eriteltynä luonnon sade- ja valumavesiä, jo puhdistettuja vesiä ja vielä puhdistamattomia vesiä. Suuret vesimassat ovat seurausta kipsisakka-altaan vuodosta vuonna 2012, jonka seurauksena alue, jolta käsiteltäviä vesiä kerätään, kasvoi olennaisesti.

– Viranomaiset ovat selvittäneet kaikki mahdolliset vaihtoehdot vesien hallitsemattoman vuotamisen estämiseksi. Asiantuntijat eri viranomaistahoilta ovat yhtä mieltä tarvittavista toimenpiteistä. Ympäristön, ihmisten ja Talvivaaran tulevaisuuden kannalta paras ratkaisu on purkaa vedet puhdistettuina ja hallitusti alueelta, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori muistuttaa.

– Talvivaaran tilanteen kehittymistä valvova viranomainen ELY tekee nyt juuri sitä työtä, mitä valvovan viranomaisen tuleekin tehdä. Kaikkien etu on luonnollisesti välttää vesien hallitsematon tulviminen alueelta. Vettä pitää pystyä vähentämään hallitusti. On hyvä, että ELY-keskus nyt muodollisesti kehottaa kaivosta laatimaan konkreettisen suunnitelman sen varalta, että Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa paraikaa käsiteltävänä oleva ohijuoksutuslupa ei ehdi kevään etenemiseen nähden ajoissa tai on kielteinen, Vapaavuori sanoo.

Puhdistettujen vesien juoksutukset ovat osa kaivoksen ympäristölupien mukaista normaalia toimintaa. Koska ympäristöluvan mukaiset juoksutuskiintiöt ovat kuluvalle vuodelle kaivoksen omasta hakemuksesta johtuen poikkeuksellisen pienet aikaisempiin vuosiin verrattuna, jouduttiin ne keskeyttämään jo maaliskuun puolella. Konkurssipesä ja viranomaiset ovat tähänkin asti jatkuvasti käyneet vuoropuhelua kaivoksen vesitilanteen hallinnasta.

– Hallittu ja tilapäinen puhdistettujen vesien juoksutuksen jatkaminen on välttämätöntä, mutta se helpottaa vain akuuttia tilannetta. Tilanteen ratkaisemiseksi keskipitkällä aikavälillä tarvitaan lisää vesienpuhdistuskapasiteettia kaivosalueelle sekä purkuputki, jolla puhdistettua vettä voidaan johtaa isompaan vesistöön, Vapaavuori toteaa.

Ympäristöasiat Talvivaarassa otetaan äärimmäisen vakavasti. Valtion varoja ympäristövahinkojen ehkäisyyn käytetään 10 miljoonaa euroa kuukaudessa.

– Viranomaiset ja muut tahot tekevät tiivistä yhteistyötä kaivoksen tilanteen parantamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi, Vapaavuori päättää.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Laura Manninen, TEM, p. 050 3617 511