Blogi

Virkamiesselvitys listaa uuden hallituksen päätettäväksi tulevia energia-asioita

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima virkamiesselvitys listaa asioita, joista on varauduttava tekemään energiapoliittisia valintoja tulevalla vaalikaudella. Selvitys käsittelee erityisesti uusiutuvaan ja hajautettuun energiaan sekä energiamarkkinoihin liittyviä politiikkavaihtoehtoja ja päätöksenteossa huomioon otettavia näkökohtia ottamatta kuitenkaan kantaa tuleviin valintoihin.
– Nyt valmistunut virkamiesselvitys hahmottaa hallitusohjelman mukaisesti lähivuosien energiapolitiikan reunaehtoja ja on hyvä taustapaperi myös tulevan hallituksen ohjelmaa muodostettaessa, toteaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Selvityksen mukaan uusiutuvan energian tukia on tarpeen kehittää lähivuosina. Linjauksia tarvitaan ainakin keinoista metsäpohjaisen energian käytön lisäämiseksi, tuulivoiman rakentamisen taloudellisista ohjauskeinoista sekä maatalousbiomassoihin ja jätteisiin perustuvan pienimuotoisen ja hajautetun energiatuotannon edistämisestä. EU:n sääntely tuo oman vahvan haasteensa: Euroopan komissio harkitsee Suomelle tärkeiden biomassan ja biopolttoaineiden kestävyyskriteereiden uudistamista ja EU:n valtiontukisäännökset voivat edellyttää tukiohjelmien muokkaamista jo lähivuosina.

Politiikkalinjauksia tarvitaan myös liikenteen fossiilisia polttoaineita korvaavista käyttövoimavaihtoehdoista sekä jakeluasema- ja latauspisteverkoston kehittämisestä liikenteen vaihtoehtoisille polttoaineille ja sähköautoille.

Sähkön tuotantokapasiteetin riittävyys on keskeinen kysymys. Tulevan hallituksen on harkittava sähköjärjestelmän huoltovarmuusreservin tarvetta ja otettava kanta eurooppalaisten sähkömarkkinoiden järjestämiseen. Myös maakaasumarkkinoiden kehittäminen on murrosvaiheessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä valtiovarainministeriön virkamiesyhteistyönä tehdyn selvitystyöntulokulma on rajattu pääosin energiapolitiikkaan. Ilmastopolitiikan tavoitteet sekä EU:n vuodelle 2030 asettamat energia- ja ilmastotavoitteet ja energiaunioniin liittyvät suunnitelmat on otettu huomioon reunaehtoina listattaessa energiapolitiikkavaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Selvityksessä ei ole muutoin käsitelty ilmastopolitiikkaa.

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista on verkossa osoitteessa: www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 029 504 7277 teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM. puh. 029 506 4819