Uutiset

Vapaavuori EU:n kilpailukykyministerien tapaamisen pääpuhujaksi

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Euroopan kilpailukykyministerit pitävät epävirallisen kokouksensa puheenjohtajamaa Latvian johdolla Riikassa 26.–27.3.2015. Suomea kokouksessa edustavat elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori.

Kokous rakentuu kolmen pääteeman ympärille: EU:n sisämarkkinoiden rooli digitaalisessa taloudessa, teollisuuden digitaalinen murros ja digitaalinen yrittäjyys. Komission on tarkoitus julkaista digitaalisten sisämarkkinoiden strategiansa ennen kesäkuun Eurooppa-neuvostoa.

Elinkeinoministeri Vapaavuori on kutsuttu kokouksen yhdeksi pääpuhujaksi. Hän käsittelee Euroopan mahdollisuuksia hyötyä digitalisaatiosta, sekä sitä millaista politiikkaa ja minkä tyyppistä säädösvalmistelua tämä vaatii sekä EU-tasolla että kansallisesti. Vapaavuoren mukaan vaarana on vielä kehittymässä olevien markkinoiden ylisääntely, mikä tukahduttaisi uusien palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämistä. Politiikkatoimien pitäisi pikemminkin keskittyä tekemään Euroopasta yritysten kannalta paras paikka innovoida ja kokeilla, investoida ja pyrkiä maailmanlaajuisten menestystarinoiden synnyttämiseen.

Vapaavuori painottaa, että ylisäätelyn ohella myös protektionismi on merkittävä kilpailukyvyn uhka. Euroopan ei pidä sulkea ovia globaaleilta kilpailijoiltaan, vaan pyrkiä tekemään Euroopasta ihanteellinen innovaatio- ja tuotekehityspaikka yrityksille. Vastaavasti tulee korostaa vastavuoroisuuden periaatetta, jotta eurooppalaiset yritykset eivät kohtaa markkinoillepääsyn esteitä EU:n ulkopuolella. Yhä ratkaisevampaan asemaan nousevat edelläkävijyys, innovatiivisuus, kyky skaalata liiketoimintamalleja ja palveluita, luottamus sekä järjestelmien yhteentoimivuus ja vapaan liikkuvuuden periaatteet.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Laura Manninen, p. 050 361 7511