Uutiset

Elinkeinoministeri Vapaavuori selvityttää seudullisten kehittämisyhtiöiden roolin työ- ja elinkeinopolitiikassa

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on käynnistänyt selvityshankkeen, jonka tavoitteena on selvittää seudullisten kehittämisyhtiöiden roolia ja kartoittaa sellaisia yritystoiminnan esteitä, jotka hidastavat alueiden elinkeinorakenteen uudistamista. Selvityksen tekee kaupunkineuvos Markku Andersson.

Selvitys kytkeytyy viranomaisten ja muiden toimijoiden tehtävien järjestämiseen ja rakenteiden uudistamiseen sekä täydentää osaltaan työ- ja elinkeinoministeriön yritystukijärjestelmän uudistamista.

Selvityshenkilön toimeksiantona on 1) luoda kokonaisvaltainen näkemys kehittämisyhtiöiden nykytilasta ja toiminnan laajuudesta sekä edellytyksistä kuntien ja valtion työ- ja elinkeinopolitiikan toteuttamisessa, 2) selvittää rahoituspohja alueellisessa elinkeinojen kehittämisessä ja tuoda esiin siinä havaitut mahdollisuudet ja kehittämistarpeet, sekä 3) tehdä välittömiä, lyhyellä aikavälillä toteutettavia toimenpide-ehdotuksia ml. säädösuudistukset sekä pidemmän aikavälin politiikkasuosituksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen Kuntaliitto ry. osallistuvat selvityksen tekoon tarjoamalla asiantuntija-apua.

Selvityksen tulee olla työ- ja elinkeinoministeriön käytettävissä 1.5.2015 mennessä.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Johanna Osenius, TEM, p. 029 506 4937 selvityshenkilö Markku Andersson, p. 0400 653 403