Blogi

Vapaavuori: Fennovoiman polttoainesopimus on kunnossa

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

EU:n polttoainetoimisto (Euratomin Supply Agency) ja Euroopan komissio ovat ilmoittaneet Unkarille, että ne eivät hyväksy Unkarin Rosatomin kanssa tekemää polttoainesopimusta. Unkarin vaihtoehtoina on neuvotella Rosatomin kanssa uusi sopimus polttoainetoimituksista tai se voi haastaa ESA:n ja komission näkemyksen oikeudessa.

Fennovoima Oy:n Pyhäjoen ydinvoimalaitoshankkeella ei ole mitään tekemistä Unkarin ydinvoimahankkeen kanssa, vaikka Rosatom on yhteistyökumppani kummassakin hankkeessa.

– Hankkeet ovat täysin erillisiä ja luonteeltaan erilaisia hankkeita. Fennovoiman hanke lähti liikkeelle omistajien aloitteesta. Markkinalähtöisenä hankkeena se ei perustu hallitusten väliseen sopimukseen eikä Suomen valtio osallistu Hanhikivi 1 -hankkeen rahoittamiseen. Myös Fennovoiman polttoainesopimus on kunnossa, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori täsmentää.

Unkarin ydinvoimahanke on täysin valtion hallussa ja sopimukset ovat salaisia.

Fennovoimalla on voimassa Euroopan polttoainetoimiston (ESA) keväällä 2014 hyväksymä sopimus polttoainetoimituksista Rosatomin tytäryhtiön TVELin kanssa. Sopimus kattaa laitoksen 10 ensimmäistä käyttövuotta. Sopimuskauden jälkeen Fennovoima voi hankkia polttoaineensa vapaasti markkinoilta.

Fennovoima on tehnyt kaikki Euratom-sopimuksen mukaiset ilmoitukset ja työ- ja elinkeinoministeriö on viranomaistahona ollut asiassa mukana Euratomin edellyttämällä tavalla. Asioista on viestitetty komission suuntaan niin ministeriön kuin yhtiön taholta avoimesti.

– Suomi ja Fennovoima ovat hoitaneet velvoitteensa asianmukaisesti komission suuntaan ja ESA on hyväksynyt Fennovoiman polttoainesopimuksen jo viime vuonna. Unkarin hankkeen komissiokäsittely ei siis aiheuta toimenpiteitä Suomelle tai Fennovoimalle, Vapaavuori toteaa.

Laitostoimituksen yhteydessä on tyypillistä, että ensimmäisten käyttövuosien polttoaine hankintaan osana laitostoimitusta, sillä laitostoimittajalta vaaditaan tiettyjä takuita muun muassa laitoksen käytettävyyteen liittyen. Tämän vuoksi polttoainehankintoja ei erikseen kilpailuteta, vaan tarjouskilpailussa laitostoimittaja tarjoaa myös polttoaineen.

Fennovoima luo aktiivisesti teknistä valmiutta myös muiden kuin venäläisen ydinpolttoaineen käyttöön. Loviisan voimalaitoksessa on käytetty länsieurooppalaista ydinpolttoainetta venäläisen ydinpolttoaineen lisäksi. Suomessa on siis jo käytännön kokemusta eri polttoainetoimittajien polttoaineiden sopivuudesta reaktoreihin.

Euroopan komission energiapolitiikasta vastaava varapuheenjohtaja Maros Šefčovič nosti Fennovoiman polttoainestrategian myönteisenä esimerkkinä esiin Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan tapaamisessa 27.1.2015. Koko Fennovoiman hankkeesta komissio antaa tarvittavat lausuntonsa aikanaan ja niitä edellytetään ennen rakentamisluvasta päättämistä, joka näillä näkymin olisi vuonna 2017.

EU:n polttoainetoimisto ESA hyväksyy kaikki EU:n alueen ydinpolttoainesopimukset. Unkarin tapauksessa ESA ei ole sopimusta hyväksynyt. Syynä tähän lienee polttoainesopimuksen pitkäaikainen kesto sekä mahdolliset muut sopimustekniset asiat.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Herkko Plit, TEM, puh. 050 462 0788
yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, puh. 050 592 2109
elinkeinoministerin erityisavustaja Laura Manninen, puh. 050 361 7511