Blogi

Valtio ylläpitää valmiutensa Talvivaaran kaivosta koskeviin järjestelyihin

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Hallitus on päättänyt toimista, joilla varmistetaan valtion tarpeelliset toimintaedellytykset Talvivaaran kaivosta koskevien ratkaisujen toteuttamisessa tilanteessa, jossa eduskunta on jäämässä vaalitauolle.

Hallitus on päättänyt 24. päivänä helmikuuta vuoden 2015 lisätalousarvioesityksen täydentämisestä 97 miljoonan euron määrärahalla Talvivaaran kaivosta koskeviin mahdollisiin järjestelyihin liittyen. Eduskunnan istuntokausi päättyy 13.3.2015, joten määrärahaesitys on tehtävä tilanteessa, jossa ei vielä ole varmuutta kaivostoiminnan jatkosta. Määräraha mahdollistaa yritys- ja omistusjärjestelyihin osallistumisen sekä vaihtoehtoisesti kaivoksen mahdolliseen sulkemiseen tähtäävien toimien käynnistämisen.

– Valtion täytyy olla toimintakykyinen kaikissa erilaisissa vaihtoehdoissa. Mikäli kaivostoiminnalle Talvivaarassa löytyisi jatkaja, valtio voi mahdollisesti tulla vähemmistöosakkaaksi uudessa perustettavassa kaivosyhtiössä ja valtiolla on siten oltava valmius tarvittavien järjestelyjen tekemiseen. Jos kaivostoiminnalle ei kuitenkaan löydy jatkajaa, on valtion erikseen arvioitava parasta toimintalinjaa ja jopa kaivoksen mahdollista alasajoa. Nyt esitettävät toimet tarjoavat työkaluja kaikkiin eri vaihtoehtoihin varautumisessa, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori korostaa.

Lisätalousarvioesityksen täydennyksellä ei kateta Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän kustannuksia. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän toiminnan välttämättömiin kustannuksiin on lisätalousarvioon jo aiemmin esitetty 100 miljoonan euron määrärahaa, jolla varaudutaan kattamaan syksyyn 2015 asti mm. kaivoksen vesienhallinnan ja muiden ympäristön pilaantumisen kannalta välttämättömien toimien kustannuksia. Mikäli kaivostoiminta siirtyy tätä ennen uudelle toiminnanharjoittajalle, valtion kustannusvastuu päätyy.

Valtion erityisyhtiö perustettu mahdollisiin järjestelyihin osallistumiseksi

Osana varautumista valtio on perustanut uuden Terrafame Oy –nimisen valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön. Esitettävällä määrärahalla voidaan pääomittaa Terrafame Oy:tä, joka edelleen käyttäisi varoja mahdollisiin Talvivaaran kaivosta koskeviin järjestelyihin.

– Huolellisen arvioinnin jälkeen on päädytty siihen, että valtio toimii asiassa nimenomaisesti tätä tarkoitusta varten perustetun Terrafame Oy –nimisen erityisyhtiön kautta. Valtion kannalta on tärkeää, että Terrafame Oy on toimintakykyinen kaikissa vaihtoehdoissa ja pääomituksen on oltava riittävä eri tilanteissa. Pääomitukseen esitetty summa ei sinänsä suoraan heijasta sen paremmin mahdollista sijoitusta perustettavaan kaivosyhtiöön kuin alasajon kokonaiskustannuksiakaan. Kokonaisuudessaan Talvivaaran kaivoksen tilanne on valtion kannalta erittäin monitahoinen. Asiassa ei ole vielä löytynyt kaupallista ratkaisua eikä tulevien järjestelyjen sisältö tai ajoitus ole vielä selvillä, ministeri Vapaavuori toteaa.

Talvivaara-konsernin kaivostoimintaa harjoittanut tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy asetettiin konkurssiin 6.11.2014 ja edelleen julkisselvitykseen 1.12.2014. Yhtiön konkurssipesä on käynnistänyt prosessin konkurssipesän liiketoiminnan ja omaisuuserien myymiseksi uudelle toiminnanharjoittajalle. Valtio osallistuu myyntiprosessiin liittyviin neuvotteluihin. Valtion kokonaisedun mukainen intressi olisi, että neuvotteluissa löydettäisiin ratkaisu, jossa uusi toiminnanharjoittaja jatkaisi taloudellisesti kannattavaa kaivostoimintaa Talvivaarassa ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Kaivoksen vesitaseeseen liittyvät eritasoiset kysymykset ovat myös poikkeuksellisen ajankohtaisia. Talvivaaran kaivoksen ajankohtaisten asioiden läpikäymiseksi valtioneuvosto järjestää ministeri Vapaavuoren johdolla taustoittavan tilaisuuden medialle keskiviikkona 25.2.2015 klo 12.30. Ministeri Vapaavuoren lisäksi kaivoksen tilanteesta kertovat ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtaja Kari Pääkkönen sekä Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän julkisselvittäjä Jari Salminen. Tilaisuudesta toimitetaan erillinen kutsu ja tilaisuus on katsottavissa myös verkkolähetyksenä valtioneuvoston verkkosivujen kautta.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Laura Manninen, p. 050 361 7511