Puheet

Kansainvälisen biojalostamokilpailun voittajien julkistamistilaisuus, Helsinki

Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat,

Me suomalaiset olemme sukupolvi toisensa perään eläneet ja vaurastuneet metsästä. Menestystarinassa on ollut monta lukua, monta uudistumistarinaa. Suomalaiset metsät ovat nähneet monenlaisia vaiheita tervanpoltosta sahateollisuuteen ja lopulta sellu- ja paperiteollisuuteen. Uudistuminen on tälläkin kertaa menestystarinamme jatkumisen edellytys. Seuraava suunta on kohti biotaloutta.

Biotalouden mahdollisuudet Suomelle ovat rajattomat. Jo nyt valmistamme vuositasolla yli 14 miljardin euron arvosta erilaisia biotaloustuotteita vientiin ympäri maailmaa ja kasvumahdollisuuksia on näköpiirissä runsaasti. Maapallon väkiluvun kasvu, ilmastonmuutos ja uusiutumattomien luonnonvarojen niukkeneminen vaativat globaalisti kestävää kasvua, resurssitehokkuutta ja fossiilisten luonnonvarojen korvaamista uusiutuvilla luonnonvaroilla. Resurssien niuketessa ja kallistuessa resurssitehokkuus ei oikeastaan ole enää vapaaehtoinen valinta – vaan vahvan kilpailukyvyn perusedellytys.

Globaalissa perspektiivissä olemme nyt vaiheessa, jossa arvoverkot muokkautuvat uudelleen, markkinat ja kysyntä kasvavat voimakkaasti ja tästä kaikesta seuraa uusia, kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Tämä on myös se hetki, kun markkinoita jaetaan. Otollinen aika luoda perusta ja edellytykset seuraavalle kappaleelle menestystarinassamme on nyt. Menestys edellyttää rohkeutta ja ripeyttä tarttua uusiin ideoihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Ketterät maat ja yritykset ovat voittajia.

Hyvät ystävät,

Jotta Suomi on tässä kisassa voittajien joukossa, on meidän myös luotava uusia kekseliäitä tapoja vauhdittamaan uusien innovaatioiden syntyä ja niiden markkinoille pääsyä. Osana tätä strategiaa, käynnistettiin viime kesänä avoin kansainvälinen biojalostamokilpailu, jonka tarkoituksena oli etsiä ehdotuksia Suomeen sijoittuvasta uuden sukupolven biojalostamosta. Biojalostamoilla, jotka jalostavat biomassaa tehokkaasti ja monipuolisesti materiaaleiksi, kemian tuotteiksi ja energiaksi on keskeinen rooli biotalouden uuden liiketoiminnan luomisessa.

Kilpailu edustaa julkisen vallan uudenlaista toimintatapaa myönteisen investointiympäristön luomiseksi. Sen vastaanotto on ollut erinomainen. Määräaikaan mennessä saimme toistakymmentä kriteerit täyttävää hakemusta, joissa esitettyjen investointien yhteisarvo on noin 1,5 miljardia euroa. Kilpailuun osallistui monipuolisesti hakemuksia biotalouden eri osa-alueilta, mikä on hyvä osoitus siitä, että kasvupotentiaalia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia löytyy niin perinteisillä kuin uusillakin aloilla. Ehdotusten kokoluokka vaihteli alle miljoonan euron demonstraatiolaitoksista satojen miljoonien eurojen investoinnit vaativiin biojalostamoihin.

Olemme erittäin tyytyväisiä saatuihin ehdotuksiin ja kilpailua kohtaan tunnettuun kiinnostukseen. Ainutlaatuisesta kilpailustamme ollaan kiinnostuneita myös ulkomailla. Olemme ehdottaneet, että vastaavanlaisia malleja tulisi hyödyntää myös EU:n julkisessa rahoituksessa. Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut EU:n komission kanssa keskustelut asiasta. On erinomainen asia, että Suomi voi toimia suunnannäyttäjänä paitsi biotalouden sisällöissä, myös uusien toimintatapojen ja parhaiden käytäntöjen luojana, mikä kasvattaa entisestään mainettamme maailmalla.

Hyvät kuulijat,

Kilpailuun saapuneet ehdotukset arvioitiin asiantuntijapaneelissa, jossa oli edustettuna biotalouden tutkimuksen ja kehittämisen, alan teollisuuden sekä rahoitusalan suomalaista ja kansainvälistä asiantuntemusta. Tuomariston puheenjohtajana toimi FIBIC Oy:n toimitusjohtaja Christine Hagström-Näsi. Voittajien valintakriteereissä painottuivat investointikelpoisuus, innovatiivisuus ja kansantaloudelliset vaikutukset.

Lienee paikallaan siirtyä tilaisuuden jännittävimpään osuuteen ja kilpailun voittajien julkistamiseen. Kilpailun voittajaksi ja 100 000 euron pääpalkinnon saajaksi valittiin Spinnova Oy.

Spinnovan kehittämä kuitulankateknologia, jolla puukuidusta voidaan suoraan kehrätä tekstiililankaa, edustaa läpimurtoteknologiaa, joka voi mullistaa sekä tekstiili- että metsäteollisuuden ja luoda tulevaisuudessa merkittävää liiketoimintaa. Lämpimät onnittelut voittajalle!

Spinnova Oy on Jyväskylässä toimiva viiden hengen tutkimus- ja tuotekehitysyritys, joka kehittää edelleen VTT:llä alkunsa saanutta kuitulankateknologiaa. Uusi kuitulankateknologia on huomattavasti yksinkertaisempi, ympäristöystävällisempi ja edullisempi kuin nykyiset teknologiat, joilla puukuiduista tehdään tekstiilejä. Teknologia on vasta kehitysvaiheessa, mutta jos se saavuttaa teollisen mittakaavan tuotannon, tarjoutuu meille suomalaisille hyvä mahdollisuus syrjäyttää tekokuitu- ja puuvillatekstiilejä suomalaisella puukuidulla.

Tuomariston voittajasta käyttämiä sanoja lainaten, Spinnovan teknologialla on täysi mahdollisuus olla ”game changer” sekä suomalaisessa metsä-, että tekstiiliteollisuudessa. Vielä kerran onnittelut voittajalle!

Kaksi muuta palkittavaa ehdotusta ovat Biovakka Oy:n Nastolan laitos sekä Kemijärvi-konsortion metsäbiojalostamo.

Biovakan ehdotus yhdistää innovatiivisella tavalla biokaasun, ravinteiden ja liikennepolttoaineiden tuotannon. Esitys on erinomainen esimerkki käytännön kiertotaloudesta. Konsepti on monistettavissa ja sillä voidaan saavuttaa merkittäviä alueellisia talous- ja ympäristövaikutuksia.

Kemijärvi-konsortion biojalostamossa tuotetaan uusia biomateriaaleja kotimaisella teknologialla, joka on integroitu joustavaan pienemmän kokoluokan sellun valmistukseen. Toteutuessaan laitoksella on merkittävä vaikutus alue- ja kansantalouteen.

Tuomaristo halusi vielä erikseen palkita kunniamaininnalla Ostems Consulting Oy: n ja VTT:n ehdotuksen metalli- ja kemianteollisuuteen integroitavasta biojalostamosta. Ehdotus yhdistää ennakkoluulottomasti teollisuudenaloja, joita ei ole perinteisesti yhdistetty biotalouteen. Hanke antaakin esimakua siitä, minkälaisia biotalouden mahdollisuuksia myös eri alojen rajapinnoista on mahdollista löytää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut julkisia tahoja edustavan rahoittajaryhmän, joka koordinoi ja auttaa kolmen parhaan ehdotuksen investointivaiheen julkisen rahoituksen hankinnassa. Rahoittajaryhmän työ alkaa maaliskuun alussa. Julkinen raha toimii prosessissa katalyyttinä. Tavoitteena on, että valtion mukanaolo kasvattaa yritysten ja yksityisten sijoittajien halukkuutta panostaa biojalostamoinvestointeihin.

Hyvä yleisö,

Haluan vielä lopuksi onnitella kisan voittajia sekä kiittää kaikkia osallistujia sekä tuomaristoa hyvin tehdystä työstä.

Kilpailu on osoitus siitä, että meillä on monenlaisia kekseliäitä ideoita, joilla ammentaa uutta hyvinvointia metsistämme myös tulevina vuosina. Biotaloudessa on valtava pääoma, jonka arvoa emme ehkä ole vielä täydessä mittakaavassa ymmärtäneet. Meillä Suomessa on ammattitaitoa, metsäosaamiseen liittyviä perinteitä ja kumuloitunutta osaamista. Meillä on runsaasti metsäraaka-ainetta, teollinen pohja ja innovointikykyä vastataksemme moniin globaaleihin haasteisiin.

Isänmaan kannalta erityisen toivottavaa on, että mahdollisimman moni kilpailuun osallistunut hanke realisoituu investoinneiksi, uudeksi liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi. Tämän eteen myös valtiovalta tekee töitä, mutta loppupeleissä Suomen menestys on kiinni rohkeista yrityksistämme, joilla on kykyä ja halua uudistua.

Toivotan kaikille kilpailuun osallistuneille onnea ja menestystä jatkoon!