Puheet

Suomalainen huippu-urheilu ja Cleantech-yritykset yhteisellä matkalla kohti Rion olympialaisia – yhteistyösopimuksen julkistaminen, Helsinki

Arvoisa yleisö, hyvät cleantechin ja urheilun ystävät!

Meillä suomalaisilla on kunnianhimoisia tavoitteita cleantechin saralla. Ja myös valtavia mahdollisuuksia, mikäli vain osaamme käyttää ne hyödyksi.

Ajatelkaapa esimerkiksi näitä haasteita:
Vuonna 2030 maailmassa tarvitaan 50 prosenttia nykyistä enemmän ruokaa, 45 prosenttia enemmän energiaa ja 30 prosenttia enemmän vettä. Cleantechin ja biotalouden liiketoiminnan kasvumahdollisuudet liittyvät näiden suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.

Suomi on ratkaisuiden rakentajana jo nyt kokoaan huomattavasti suurempi tekijä, sillä osaamisemme teknologioiden kehittämisen tai resurssitehokkuuden saralla on maailman kärkikastia. Vuoden mittaan 70 astetta vaihtelevan lämpötilan ja pitkien etäisyyksien isänmaamme on pakottanut meidät kehittämään energia- ja materiaalitehokkaita teknologioita kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Kun hyödynnämme tätä osaamistamme edellä kuvaamieni maailman suurien haasteiden ratkaisuun, voimme samalla myös tehdä tästä kannattavaa liiketoimintaa.

Huippu-urheilussa ja uuden menestyksekkään liiketoiminnan rakentamisessa on paljon yhtäläisyyksiä. Molemmissa vaaditaan määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä, jotta saavutetaan asetetut tavoitteet. Huippu-urheilussa perustana on erinomaisuus – ainainen pyrkimys parempaan. Samaa tulee tavoitella suomalaisessa cleantech-osaamisessa. Viimeiseksi, muttei lainkaan vähäisimmäksi – huippu-urheilussa tarvitaan fiilistä ja sitoutumista. Näin on myös bisneksessä. Asenne ratkaisee. Huipulle on tähdättävä, jos sinne aidosti myös aikoo.

Hyvät ystävät,

Olen erittäin iloinen voidessani kertoa, että Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Suomen olympiakomitea lähtevät tähtäämään huipulle cleantech-viennin edistämisessä yhteisponnistuksella. Olemme allekirjoittaneet sopimuksen lisäedellytysten luomisesta suomalaisen cleantechin kaupalle olympia-teeman alla.

TEM maksaa yhteistyöstä Suomen olympiakomitealle koko sopimuskaudelta eli vuoteen 2016 mennessä 700 000 euron kokonaiskorvauksen, josta 200 000 euroa osoitetaan Rio-projektin vientihankekoordinaattorikuluihin.

Sopimus tarjoaa lukuisia uusia ja innovatiivisia mahdollisuuksia cleantechin markkinointiin. Ministeriön näkökulmasta suoraa liiketoimintaa voidaan edistää esimerkiksi luomalla yhteyksiä kansainvälisten urheilutapahtumien organisaatioihin.

Olympiakomitea tarjoaa kansainväliset kontaktiverkkonsa Cleantech-verkoston hyödynnettäväksi. Tavoitteena on löytää suoraa liiketoimintapotentiaalia esimerkiksi eri urheilutapahtumiin liittyvien rakennushankkeiden ja muiden hankkeiden kautta. Tällainen verkostoitumistapahtuma on vaikkapa vuosittainen Sportaccord-tapahtuma, jossa ovat edustettuina eri urheilutapahtumat, kisaisäntäkaupungit ja urheiluorganisaatiot.

Olympiakaupunki Rio tarjoaa myös loputtomia mahdollisuuksia suomalaisille cleantech-yrityksille. Rio de Janeiron kaupungin johto haluaa tehdä Riosta latinalaisen Amerikan ensimmäisen älykkään kaupungin. Rion hahmottamat kaupunkiratkaisut koostuvat älykkäistä sähköverkoista, valaistus-, jäähdytys-, liikenne-, vesi- ja jäteratkaisuista ja yleensä älykkäästä rakentamisesta. Olympialaisten vaativat liikenneratkaisut perustuvat uusiutuvan energian käyttöön, oli kyse sitten aurinko-, tuuli-, bio- tai jätepohjaisesta teknologiasta. Kestävyyttä edustaa myös se, että uudella teknologialla toteutetut ratkaisut jäävät kaupunkilaisten käyttöön myös kisojen jälkeen.

Olympialaisiin on aikaa kaksi vuotta ja kisojen tarvitsemien fasiliteettien ja infrastruktuurin rakentaminen on monin osin vielä aloittamatta tai suunnitteilla. Suomalaisilla yrityksillä on tarjolla hankkeeseen monia kärkituotteita, joten Cleantech-yrityksiemme on aika tarttua mahdollisuuksiin ja olla mukana luomassa aivan uudenlaisia ratkaisuja.

Arvoisa yleisö,

Monella suomalaisella cleantech-yrityksellä on jo hyviä kokemuksia Latinalaisesta Amerikasta ja erityisesti Brasiliasta. On hyvä, että meillä on valmiita referenssejä ja suomalaisia yrityksiä arvostetaan luotettavina ja tehokkaita ratkaisuja tarjoavina toimijoina.

Esimerkiksi Wärtsilä on toimittanut Brasiliaan useita voimalaitoksia, joilla on korkea kokonaishyötysuhde jolloin polttoaineen energiasisältö saadaan kunnolla käyttöön. Wärtsilä on myös toimittanut Brasiliaan laivateknologiaa, jonka hybridiratkaisuilla alusten polttoainekulut voivat jopa puolittua.

Kemiralla on laitoksia Brasiliassa – kaikkia kemikaaleja ei edes periaatteessa voi kuljettaa pitkiä etäisyyksiä, vaan niille tarvitaan paikallista tuotantoa. Kemiaa voidaan myös hyödyntää energian varastointiin tuottamalla vaikkapa natriumkloraattia, joka on Kemiran päätuotteita selluteollisuudelle.

Valmet puolestaan on aloittanut toimintansa Brasiliassa jo vuonna 1960. Kyse ei ole vain sellu- ja paperiliiketoiminnasta, vaan Valmet voi toimittaa nyt laitteita myös vaikkapa jätteiden kaasutukseen tai pyrolyysiin. Vastaavasti Outotec on toimittanut laitteita Brasilian kaivosyhtiöille.

Sanoista tekoihin suomalaisen cleantechin edistämisessä päästäänkin vain bisneksen avulla. Tässä ei ole kyseessä yhden eikä edes kahden ministeriön show. Työhön tarvitaan kaikki asianosaiset public private partnership -periaatteella. Painon tulee olla sanalla private, joka korostaa yritysten roolia kasvun moottorina ja liiketoiminnan sekä työpaikkojen luojana käytännössä.

Hyvät ystävät,

Yhteistyö olympiakomitean kanssa mahdollistaa uudenlaisia väyliä ja tapoja viedä suomalaista cleantechiä. Kuten cleantechissä itsessään, täytyy markkinoinnissakin olla innovatiivinen. Cleantechistä on tarkoitus rakentaa määrätietoisella työllä keskeinen osa Suomen maabrändiä. Mikä olisikaan parempi yhteistyötaho tätä brändiä rakentamaan kuin suomalainen huippu-urheilu ja olympiajoukkueemme?

Täytyy muistaa, että voimme tehdä cleantechin eteen paljon kansallisesti, mutta globaalissa kilpailussa on syytä hyödyntää myös rajojemme ulkopuoliset mahdollisuudet.

Toivotankin olympiatiimin erittäin suurella innolla mukaan yhteiseen Team Finland -joukkueeseen, jolla lähdemme valloittamaan Rion ja olympialaisten yhteistyömaiden cleantech-markkinoita!